Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Kottervisserij

Door lagere opbrengsten verdiende bemanning in 2019 minder
9/11/2020

De totale kosten zijn in 2019 fors afgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor: een daling van 15%. Brandstof en arbeid zijn de belangrijkste kosten in de kottervisserij. In 2019 maakten de bemanningskosten 30% en de brandstofkosten 23% uit van de totale kosten. Bemanningskosten bestonden in 2019 uit deellonen (88%), sociale lasten/SFM (7%), proviandkosten (3%) en graailonen (2%). De bemanningskosten zijn in 2019 ten opzichte van 2018 met 31% gedaald. De bemanningskosten vormen een percentage van het verschil tussen opbrengsten minus diverse kostenposten, en zijn dus afhankelijk van deze variabelen. In 2019 was de opbrengst aanzienlijk lager dan in 2018: 234 mln. euro in 2019 tegen 305 mln. euro in 2018.
Vanaf 2011 tot 2016 namen de deellonen in de kottervisserij fors toe door toegenomen opbrengsten en afgenomen gasoliekosten. Opvarenden varen op maatschapsvoorwaarden en zijn veelal aangesloten bij het SFM (Sociaal Fonds voor de maatschapsvisserij). Elk jaar stelt een reder aan zijn bemanning een maatschapscontract voor met afspraken over de deelloonberekening. In het algemeen wordt wekelijks (per visreis of aantal visreizen in een week) afgerekend. Na aftrek van de belangrijkste kostenposten (bijvoorbeeld brandstofkosten, afslagkosten, bepaalde technische kosten, proviand en overige zaken, afhankelijk van afspraken met bemanning) blijft een bedrag over van de opbrengst, dat ‘gedeeld’ wordt onder de bemanning. Met elk bemanningslid is een deelpercentage afgesproken dat afhankelijk is van opleiding, ervaring, taken en positie aan boord. De bemanningskosten zijn in 2019 fors gedaald ten opzichte van het niveau van 2018 (66 mln. euro versus 95 mln. euro).

In 2019 bedroegen de totale kosten voor de kottervisserij 219 mln. euro; dat is 39 mln. euro minder dan het jaar ervoor. De daling van de bemanningskosten is daar een groot onderdeel van.


Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page