Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Grote zeevisserij

Hogere kosten in 2018, voor 2019 wordt een daling verwacht
9/11/2020

De totale kosten bedragen in 2018 naar schatting € 120 mln., wat 3% hoger is dan het jaar ervoor. Deze hogere kosten worden vooral veroorzaakt door hogere loonkosten en sociale lasten . De belangrijkste kostenposten binnen de grote zeevisserij zijn lonen en sociale lasten (32%) en onderhoudskosten (19%). (Dit betreft de cijfers voor 2018).
Voor het jaar 2019 zullen de totale kosten aanzienlijk lager zijn door de afname van de vloot met één trawler, en daarmee de afname van de inzet. De lonen en sociale lasten zullen in 2019 lager uitkomen door een afgenomen omzet, als gevolg van lagere vangsten vergeleken met een jaar eerder. De lagere vangsten worden niet alleen veroorzaakt door minder gemaakte zeedagen en de afname van het aantal trawlers, maar ook door de lagere vangstadviezen en quota voor de visserij in Europese wateren voor het jaar 2019. De salariëring van de bemanning is (deels) gebaseerd op de omzet uit vangsten.

Werkwijze
Het totaaloverzicht met cijfers van de onder Nederlandse vlag varende (pelagische) grote zeevisserijvloot is samengesteld aan de hand van de door de rederijen verstrekte bedrijfseconomische data, zoals inzet-, aanvoer-, opbrengsten-, kosten- en investeringsgegevens. De voorlopige resultaten voor het laatste jaar zijn schattingen op basis van informatie over inzet en vangsten vanuit de officiële logboeken en de kostenstructuur van het jaar ervoor. De pelagische sector bestaat uit rederijen met geïntegreerde activiteiten, waarbij naast Nederlandse schepen, ook een aantal onder buitenlandse vlag varende schepen, belangen buiten Europa, visverwerkende bedrijven etc. tot het concern (kunnen) behoren. Het Bedrijveninformatienet richt zich alleen op de vangstactiviteiten van de Nederlandse aanvoersector en de bedrijfseconomische resultaten daarvan. Het economisch resultaat wordt bepaald op basis van vaste verrekenprijzen voor de doorgeleverde vis, zoals die door de rederijen worden gehanteerd. De overige activiteiten van de rederijen vallen dus buiten de scope van het Bedrijveninformatienet. Hierover worden geen bedrijfseconomische gegevens verzameld en gepresenteerd op Agrimatie.nl / Visserijincijfers.nl.Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page