Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Vleeskuikenshouderij

Lagere kosten door meer leegstand, maar sterk stijgende voerprijzen
3/30/2022


De totale betaalde kosten dalen in 2021 iets tot circa 1,4 miljoen euro per bedrijf. Dat is met name het gevolg van meer leegstand. Wel zijn voerprijzen sterk gestegen.De bedrijfskosten zijn in 2021 vooral gestegen door de fors hogere voerprijzen. De voerkosten maken ruim twee derde uit van de totale betaalde kosten en bepalen daardoor in belangrijke mate de ontwikkeling van de totale bedrijfskosten. Ook de prijzen van aardgas en elektriciteit zijn vooral in het tweede halfjaar gestegen. Het gemiddelde prijspeil van de overige productiemiddelen is in 2021 ook iets hoger geraamd, met uitzondering van de mestafzetprijzen en vreemd vermogen.

De prijzen voor de mestafzet worden 6% lager geraamd. Slechts een heel klein deel van de pluimveemest wordt onbewerkt toegepast in de Nederlandse landbouw. Veel droge pluimveemest wordt geƫxporteerd naar Duitsland en in toenemende mate Frankrijk, al dan niet na bewerking. Sinds Duitsland in 2018 strengere mestregels invoerde is de afzet naar dat land gedaald. Frankrijk is inmiddels Duitsland gepasseerd in de export van fosfaat uit dierlijke mest. Daarnaast wordt belangrijk deel van de droge pluimveemest verbrand in de biomassacentrale (BMC Moerdijk) voor de productie van groene elektriciteit. De afzetprijs van pluimveemest heeft daardoor weinig last van het wisselende aanbod van varkensmest en rundveemest op de markt. De laatste jaren bewegen de totale betaalde kosten zich gemiddeld tussen 6.000 en 10.000 euro per vleeskuikenbedrijf.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page