Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Vleeskuikenshouderij

Lagere kosten door minder dieren per bedrijf
12/17/2020

De totale betaalde kosten dalen in 2020 met 68.000 euro tot 1,2 miljoen euro. Dat is het gevolg van de kleinere bedrijfsomvang. De kosten van voer, energie en mestafzet zijn omlaag gegaan.De bedrijfskosten zijn in 2020 vooral afgenomen door de kleinere bedrijfsomvang. Het gemiddelde prijspeil van de productiemiddelen is in 2020 ook gedaald, met als belangrijkste component de lagere voerprijzen. De voerkosten maken bijna tweede derde uit van de totale betaalde kosten en bepalen daardoor in belangrijke mate de ontwikkeling van de totale bedrijfskosten. Voor 2020 zijn de voerkosten lager geraamd door iets lagere voerprijzen en vooral minder kuikens per bedrijf door hogere leegstand. Ook zijn lagere prijzen geraamd van elektriciteit, en de afzet voor pluimveemest.

De prijzen voor de mestafzet worden 17% lager geraamd. Slechts een heel klein deel van de pluimveemest wordt onbewerkt toegepast in de Nederlandse landbouw. Veel droge pluimveemest wordt geƫxporteerd naar Duitsland en in toenemende mate Frankrijk, al dan niet na bewerking. Sinds Duitsland in 2018 strengere mestregels invoerde is de afzet naar dat land gedaald. Frankrijk is inmiddels Duitsland gepasseerd in de export van fosfaat uit dierlijke mest en is daardoor nu het belangrijkste bestemmingsland. Daarnaast wordt een deel van de droge pluimveemest verbrand in de biomassacentrale voor de productie van groene elektriciteit. De laatste jaren bewegen de totale betaalde kosten zich gemiddeld rond 10.000 euro per bedrijf.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page