Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Vleeskalverhouderij

Lagere kosten vleeskalverenbedrijven
12/17/2020

De totale betaalde kosten (inclusief afschrijving) op bedrijven met blankvleeskalveren op contract nemen in 2020 gemiddeld 5.000 euro per bedrijf af. Deze daling is het gevolg van langere leegstand, waardoor de mestafzet- en energiekosten lager uitvielen. Ook de rentekosten daalden. In 2020 heeft zich geen verdere schaalvergroting voorgedaan en treden er dus ook geen schaalvoordelen op.

Op de bedrijven met blankvleeskalveren op contract maken de toegerekende kosten slechts een klein deel (ongeveer 25%) uit van de totale kosten. De kosten voor voer, diergezondheid en aankoop van kalveren komen voor rekening van de contractgever, die prijsontwikkelingen verwerkt in de contractvergoeding en in sturing van de leegstand per bedrijf.

Mestafzetkosten
De kosten van de mestafzet zijn met 32.000 euro (en 35 euro per kalf) aanzienlijk voor de kalverhouders. De meeste bedrijven liggen op de Veluwe, waarvan de kalvermest grotendeels naar een mestverwerking gaat. Dat is goedkoper dan het afzetten van de mest naar andere bedrijven over een grotere afstand. De kosten per eenheid blijven onveranderd maar door een geraamde vier weken (8%) langere leegstand dan in 2019 zijn de kosten zo’n 2.500 euro lager.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page