Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Vleeskalverhouderij

Hogere kosten vleeskalverenbedrijven
12/18/2017

De totale kosten op vleeskalverenbedrijven met blankvleesproductie op contractbasis nemen in 2017 gemiddeld met bijna 12.000 euro per bedrijf toe. Die stijging wordt vooral veroorzaakt door schaalvergroting en hogere kosten van gebouwen en werktuigen. Elektriciteit en financieringslasten werden goedkoper.

Op de vleeskalverenbedrijven met blankvlees op contract maken de toegerekende kosten slechts een klein deel uit van de totale kosten. De kosten voor voer, diergezondheid en aankoop van kalveren komen voor rekening van de contractgever. De prijsontwikkelingen van die kosten worden door de contractgever verwerkt in de contractvergoeding en in sturing van de leegstand per bedrijf.

Mest
Mestafzet is wel een belangrijke kostenpost voor de kalverhouders. De meeste bedrijven liggen op de Veluwe, waarvan de kalvermest grotendeels naar een zuiveringsinstallatie gaat. Dat is goedkoper dan het afzetten van de mest naar andere bedrijven over een grotere afstand. De kosten per eenheid van de mestafzet naar de zuivering dalen iets in 2017 doordat met voorscheiden meer droge stof uit de mest wordt gehaald. Door een groter volume nemen op bedrijfsniveau deze kosten wel met bijna 1.000 euro toe.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page