Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Varkenshouderij

Hogere kosten varkensbedrijven door duurder voer en grotere bedrijfsomvang
12/18/2017

De totale betaalde kosten worden voor 2017 bijna 40.000 euro hoger geraamd op bijna 0,9 miljoen euro per bedrijf. De stijging is vooral veroorzaakt door de grotere bedrijfsomvang en hogere voerkosten.
Circa 60% van de totale kosten zijn voerkosten, die door fluctuerende voerprijzen in grote mate de ontwikkeling van de totale kosten bepalen. In 2017 stijgen de voerkosten per bedrijf iets door een combinatie van 1,5% duurder voer en meer varkens per bedrijf. De prijzen van de meeste productiemiddelen stijgen in 2017, alleen betaalde rente en pacht dalen. De prijs van mestafzet voor 2017 is op hetzelfde hoge niveau geraamd als in 2016. Als gevolg van het grotere afzetvolume door meer dieren per bedrijf, zullen de mestafzetkosten stijgen. In het voorjaar werden nog zeer hoge prijzen betaald van circa 25 euro per ton voor transport over langere afstand. Daarna daalden de prijzen iets door het afnemende aanbod van rundveemest vanwege de verplichte krimp van de melkveestapel. Er zijn echter nog onvoldoende mestverwerkingsinstallaties in gebruik die zonder problemen op grote schaal varkensmest kunnen verwerken. Op bedrijfsniveau wordt mestscheiding in dikke en dunne mest wel steeds meer toegepast. Het grote aanbod van mest zorgt voor blijvend hoge afzettarieven. Daardoor stijgen de totale mestkosten met 4% tot 54.000 euro per gemiddeld varkensbedrijf.

Daarbij zijn ook grote verschillen tussen individuele bedrijven en subtypen. De mestkosten op de gesloten varkensbedrijven zijn gemiddeld het hoogst met bijna 70.000 euro per bedrijf, mede door de grote bedrijfsomvang. Vrijwel evenveel kosten hebben de zeugenbedrijven, met gemiddeld 68.000 euro per bedrijf. Dat bedrag is veel hoger dan het langjarig gemiddelde inkomen. De verschillen in mestkosten hangen sterk samen met de bedrijfsomvang en intensiteit, want gespecialiseerde varkensbedrijven moeten bijna alle geproduceerde mest ook afvoeren.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page