Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Varkenshouderij

Kosten stijgen vooral door grotere bedrijfsomvang
12/17/2020


De totale betaalde kosten worden voor 2020 8% hoger geraamd op 1 miljoen euro per bedrijf. De stijging is grotendeels veroorzaakt door de grotere bedrijfsomvang.
Voor 2010 worden de totale betaalde kosten 81.000 euro hoger geraamd op 1 miljoen euro per bedrijf. Circa 55-60% van de totale kosten zijn voerkosten, die door fluctuerende voerprijzen in grote mate de schommeling van de totale kosten bepalen. In 2020 stijgen de voerkosten per bedrijf verder door meer varkens per bedrijf bij een lichte daling van de voerprijzen. De prijzen van de meeste productiemiddelen zijn hoger dan in 2019, behalve van elektriciteit, mestafzet en vreemd vermogen. Ondanks de lagere prijzen voor mestafzet, stijgen de kosten van mestafzet wel door meer dieren per bedrijf die zorgen voor een groter afzetvolume.

 

De totale mestkosten stijgen met 4.000 euro tot 69.000 euro per gemiddeld varkensbedrijf in 2020.

Dat komt overeen met circa 75 euro per zeug per jaar en 20 euro per vleesvarken per jaar. Bij de betaalde mestkosten zijn er grote verschillen tussen individuele bedrijven en subtypen. De mestkosten op de gesloten varkensbedrijven zijn gemiddeld het hoogst met 103.000 euro per bedrijf, mede door de grote bedrijfsomvang. Daarna komen de zeugenbedrijven met gemiddeld 74.000 euro per bedrijf. Dat is 6% van de totaal betaalde kosten per zeugenbedrijf en hoger dan het gemiddelde inkomen per oaje in 2010-2019. De verschillen in mestkosten hangen sterk samen met de bedrijfsomvang en intensiteit, want gespecialiseerde varkensbedrijven moeten bijna alle geproduceerde mest ook afvoeren.

Voor 2020 worden de totale betaalde kosten 81.000 euro hoger geraamd op 1 miljoen euro per bedrijf. Circa 55-60% van de totale kosten zijn voerkosten, die door fluctuerende voerprijzen in grote mate de schommeling van de totale kosten bepalen. In 2020 stijgen de voerkosten per bedrijf verder door meer varkens per bedrijf bij een lichte daling van de voerprijzen. De prijzen van de meeste productiemiddelen zijn hoger dan in 2019, behalve van elektriciteit, mestafzet en vreemd vermogen. Ondanks de lagere prijzen voor mestafzet, stijgen de kosten van mestafzet wel door meer dieren per bedrijf die zorgen voor een groter afzetvolume.

De totale mestkosten stijgen met 4.000 euro tot 69.000 euro per gemiddeld varkensbedrijf in 2020. Dat komt overeen met circa 75 euro per zeug per jaar en 20 euro per vleesvarken per jaar. Bij de betaalde mestkosten zijn er grote verschillen tussen individuele bedrijven en subtypen. De mestkosten op de gesloten varkensbedrijven zijn gemiddeld het hoogst met 103.000 euro per bedrijf, mede door de grote bedrijfsomvang. Daarna komen de zeugenbedrijven met gemiddeld 74.000 euro per bedrijf. Dat is 6% van de totaal betaalde kosten per zeugenbedrijf en hoger dan het gemiddelde inkomen per oaje in 2010-2019. De verschillen in mestkosten hangen sterk samen met de bedrijfsomvang en intensiteit, want gespecialiseerde varkensbedrijven moeten bijna alle geproduceerde mest ook afvoeren.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page