Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Varkenshouderij

Kosten stijgen vooral door fors hogere prijzen voor voer en energie
3/30/2022


De totale betaalde kosten worden voor 2021 14% hoger geraamd op 1,3 miljoen euro per bedrijf. De stijging is grotendeels veroorzaakt door de fors hogere kosten van voer en energie.
Voor 2010 worden de totale betaalde kosten 81.000 euro hoger geraamd op 1 miljoen euro per bedrijf. Circa 55-60% van de totale kosten zijn voerkosten, die door fluctuerende voerprijzen in grote mate de schommeling van de totale kosten bepalen. In 2020 stijgen de voerkosten per bedrijf verder door meer varkens per bedrijf bij een lichte daling van de voerprijzen. De prijzen van de meeste productiemiddelen zijn hoger dan in 2019, behalve van elektriciteit, mestafzet en vreemd vermogen. Ondanks de lagere prijzen voor mestafzet, stijgen de kosten van mestafzet wel door meer dieren per bedrijf die zorgen voor een groter afzetvolume.

 

De totale mestkosten stijgen met 4.000 euro tot 69.000 euro per gemiddeld varkensbedrijf in 2020.

Dat komt overeen met circa 75 euro per zeug per jaar en 20 euro per vleesvarken per jaar. Bij de betaalde mestkosten zijn er grote verschillen tussen individuele bedrijven en subtypen. De mestkosten op de gesloten varkensbedrijven zijn gemiddeld het hoogst met 103.000 euro per bedrijf, mede door de grote bedrijfsomvang. Daarna komen de zeugenbedrijven met gemiddeld 74.000 euro per bedrijf. Dat is 6% van de totaal betaalde kosten per zeugenbedrijf en hoger dan het gemiddelde inkomen per oaje in 2010-2019. De verschillen in mestkosten hangen sterk samen met de bedrijfsomvang en intensiteit, want gespecialiseerde varkensbedrijven moeten bijna alle geproduceerde mest ook afvoeren.

Voor 2021 worden de totale betaalde kosten 154.000 euro hoger geraamd op 1,3 miljoen euro per bedrijf. Circa 55-60% van de totale kosten zijn voerkosten, die door fluctuerende voerprijzen in grote mate de schommeling van de totale kosten bepalen. In 2021 stijgen de voerkosten per bedrijf flink door de 13% hogere voerprijzen. De prijzen van de meeste productiemiddelen zijn hoger dan in 2020, behalve van mestafzet en vreemd vermogen. De kosten voor energie zijn in de tweede helft van het jaar flink gestegen door hogere prijzen voor aardgas en elektriciteit. Daardoor zijn de energiekosten gestegen tot 35.000 euro per gemiddeld varkensbedrijf ofwel 2,7% van de betaalde kosten. Op zeugenbedrijven is dat aandeel energiekosten het hoogste met 3,3% in 2021.

Ondanks de lagere prijzen voor mestafzet, zijn de totale kosten van mestafzet onveranderd door meer dieren per bedrijf die zorgen voor een groter afzetvolume. De totale mestkosten bedragen 70.000 euro per gemiddeld varkensbedrijf in 2021. Dat komt overeen met circa 65 euro per zeug per jaar en 18 euro per vleesvarken per jaar. Bij de betaalde mestkosten zijn er grote verschillen tussen individuele bedrijven en subtypen. De mestkosten op de gesloten varkensbedrijven zijn gemiddeld het hoogst met 99.000 euro per bedrijf, mede door de grote bedrijfsomvang. Daarna volgen de zeugenbedrijven met gemiddeld 76.000 euro per bedrijf. Dat is 5% van de totaal betaalde kosten per zeugenbedrijf en hoger dan het gemiddelde inkomen per oaje in 2010-2020. De verschillen in mestkosten hangen sterk samen met de bedrijfsomvang en intensiteit, want gespecialiseerde varkensbedrijven moeten bijna alle geproduceerde mest ook afvoeren. Afzet naar bedrijven in de omgeving is relatief goedkoop, maar vaak moet de overtollige mest over langere afstand worden vervoerd waarvoor hoge tarieven worden betaald.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page