Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Snijbloementeelt

Kostenniveau over geheel licht gedaald
12/17/2020

De totale betaalde kosten en afschrijvingen zijn volgens raming met 2% gedaald ten opzichte van 2019 en komen uit op circa 1,6 mln. euro per bedrijf. Sinds 2018 bewegen de kosten zich op dit niveau.


De daling wordt vooral veroorzaakt door de daling van de energiekosten (-15%). De kosten van plantmateriaal zijn eveneens flink gedaald (-7%), met name doordat er minder is geplant. De arbeidskosten (betaalde arbeid) zijn met 5% gestegen.

Kosten van arbeid volgen stijgende lijn
De kosten van betaalde arbeid bedragen met 354.000 per bedrijf circa 23% van de totale betaalde kosten. De loonstijging in 2020 is op 2% geraamd. Ondanks dat de geproduceerde aantallen snijbloemen in 2020 lager zijn geweest dan in 2019, is het aantal uren 2% hoger geraamd vanwege het feit dat ook tijdens de eerste coronagolf het werk gewoon doorging. Het resultaat is dat de arbeidskosten met 5% zijn gestegen.

Kosten van energie fors gedaald
De kosten van energie bedragen 15% van de totale betaalde kosten en afschrijvingen. Deze kosten zijn naar verwachting met 15% gedaald en zijn geraamd op gemiddeld circa 239.000 euro per bedrijf, wat overeenkomt met 10,76 euro per m2. Vooral historisch lagere energieprijzen voor zowel voor gas als elektriciteit liggen daaraan ten grondslag.
De verhoging van de ODE-belasting in 2020 op energie hakt er in de glastuinbouw vooral in bij de grootgebruikers van elektriciteit zwaar in (Van der Velden et al. 2020). Gemiddeld zijn de energiekosten in de glastuinbouw hierdoor met 30 ct./m2 gestegen maar vooral bij veel elektriciteit gebruikende bedrijven kan de kostenstijging oplopen tot 1,50 euro per m2. Per saldo is de kostendaling als gevolg van lage energieprijzen veel groter geweest dan de stijging van de kosten als gevolg van ODE.

Kosten van plantmateriaal na jaren gedaald
De kosten van plantmateriaal bedragen 20% van de totale kosten en zijn, ondanks een prijsstijging van plantmateriaal, in 2020 7% lager dan in 2019. Deze kosten bedragen in 2020 gemiddeld 303.000 euro per bedrijf. De reden van de kostendaling, ondanks een prijsstijging, is dat er tijdens de lockdownperiode (en de periode daaropvolgend) minder is aangeplant. Afhankelijk van de teelt kunnen de kosten van plantmateriaal enorm verschillen. Met name bolbloemenbedrijven (onder andere lelie, amaryllis, tulp) hebben relatief hoge kosten van plantmateriaal.

Afschrijvingen stabiel
De afschrijvingen zijn een afspiegeling van het investeringsniveau in het verleden en de moderniteit van glasopstanden, gebouwen en machines. De afschrijvingen op kassen, gebouwen en machines worden geraamd op circa 153.000 euro per bedrijf, een toename van 4.000 euro ten opzichte van 2019.
 Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page