Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Snijbloementeelt

Kostenniveau over geheel gestegen
3/30/2022

De totale betaalde kosten en afschrijvingen zijn volgens raming met 22% gestegen ten opzichte van 2020 en komen uit op bijna 1,8 mln. euro per bedrijf.


De stijging wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de energiekosten (+59%) en betaalde arbeidskosten (+12%). De kosten van plantmateriaal, als onderdeel van de toegerekende kosten, zijn eveneens fors gestegen (+15%), met name door een correctie op vorig jaar toen deels minder is aangeplant, en gestegen inkoopkosten. De stijging van de arbeidskosten (betaalde arbeid) is toe te schrijven aan een combinatie van gestegen kosten van het arbeidsloon en toename van het snijbloemenvolume.

Kosten van arbeid volgen stijgende lijn
De kosten van betaalde arbeid bedragen gemiddeld 335.000 euro per bedrijf. Dit zijn circa 18% van de totale betaalde kosten en afschrijvingen. Bedrijven hebben aan het begin van de coronacrisis een deel van hun personeel moeten laten gaan. Vermoedelijk was het weer op niveau krijgen van voldoende arbeid lastig, zeker nu de economie weer aantrekt en de vraag naar Nederlandse bloemen groot is. Bedrijven proberen deskundig personeel aan zich te binden door meer salaris aan te bieden. Soms betekent dat dat mensen weer voor vast worden aangenomen.

Kosten van energie sterk gestegen
De kosten voor de inkoop van energie voor snijbloemenbedrijven zijn naar verwachting met 59% gestegen en zijn geraamd op gemiddeld circa 400.000 euro per bedrijf, wat overeenkomt met 18 euro per m2. Vorig jaar was dit nog een kleine 12 euro. De kosten van energie bedragen 21% van de totale betaalde kosten en afschrijvingen; vorig jaar was dit aandeel 16%. De kosten namen toe door een sterk gestegen inkoopsprijs, maar ook nam het volume toe vanwege het koude weer. De ingekochte hoeveelheid elektriciteit nam af vanwege hoge prijzen en de stijging van de ODE.

Kosten van plantmateriaal omhoog
De kosten van plantmateriaal, als onderdeel van de toegerekende kosten, bedragen 17% van de totale kosten en afschrijvingen en zijn in 2021 15% hoger dan in 2020. Deze kosten bedragen in 2021 gemiddeld 305.000 euro per bedrijf. De reden van de kostenstijging, naast de volumegroei en wegingseffecten van 6% groei in bedrijfsomvang, is dat het plantmateriaal, dat moest worden geïmporteerd, te maken kreeg met hogere vervoerskosten. Stek uit Nederland nam in prijs toe door de duurdere arbeids- en energiecomponent bij de productie.

Afschrijvingen stijgen
De afschrijvingen, als onderdeel van de materiële activa, zijn een afspiegeling van het investeringsniveau in het verleden en de moderniteit van glasopstanden, gebouwen en machines. De afschrijvingen op kassen, gebouwen en machines worden geraamd op circa 177.000 euro per bedrijf. Dit is een stijging van circa 28.000 ten opzichte van vorig jaar.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page