Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Pot- en perkplantenteelt

Lagere totale kosten vooral van energie
12/17/2020

De totale bedrijfskosten (inclusief afschrijvingen) zijn in 2020 naar verwachting met 11% gedaald en geraamd op gemiddeld 2,2 mln. euro per bedrijf.Arbeidskosten lager
Ondanks dat de lonen autonoom 2% per jaar stijgen zijn de arbeidskosten in 2020 met 10% gedaald. Ten tijde van de lockdown als gevolg van de eerste coronagolf, hebben bedrijven gemiddeld genomen minder losse arbeid ingezet.
De kosten van betaalde arbeid worden in 2020 geraamd op 565.500 euro per bedrijf, wat 26% van de totale kosten is. 

Energiekosten dalen spectaculair
De dalende tendens van de energieprijzen uit 2019 heeft zich voortgezet in 2020. Mede door de coronacrisis waren er overschotten op de energiemarkt, met lage prijzen tot gevolg. Daarbij is het energiegebruik iets lager geweest dan in 2019. De kosten van energie zijn in 2020 met 25% gedaald ten opzichte van 2019. De kosten van elektriciteit zijn in 2020 met 32.000 euro per bedrijf lager dan de kosten van gas met 133.000 euro. De kosten van elektriciteit zijn in 2020 meer gedaald (-28%) dan de kosten van gas (-25%).

De verhoging van de zogenaamde ODE-belasting op energie in 2020 had aan de andere kant voor de hele glastuinbouw een kostenverhogend effect van gemiddeld 1,5% (Van der Velden et al., 2020). Met name potplantenbedrijven die hun elektriciteit betrekken uit het openbare net zijn het kind van de rekening. Voor deze categorie is de kostenverhoging veel hoger en daardoor is het elektriciteitsgebruik voor potplantenbedrijven in 2020 7,5% lager geraamd dan in 2019. Het gasverbruik is in 2020 1% lager geraamd dan in 2019.

Dit heeft ertoe geleid dat de energiekosten in 2020 gemiddeld op 178.000 euro per bedrijf zijn geraamd, wat 8% is van de totale kosten. 

Kosten plantmateriaal door corona lager
De kosten van plantmateriaal bedragen gemiddeld 558.000 euro per bedrijf (26% van de totale kosten) en is in 2020 gedaald met 14%, wat als oorzaak de minder opgepotte aantallen heeft, als gevolg van de coronadip. Het aandeel van kosten plantmateriaal in de totale kosten is zo hoog omdat steeds meer bedrijven uitgaan van halfwas materiaal en het relatief dure plantmateriaal bij Phalaenopsis, met afstand de belangrijkste potplant. Met halfwas plantmateriaal worden planten van oudere leeftijd bedoeld, die daardoor meer ontwikkeld zijn.

Afschrijving volgen inflatielijn
De afschrijvingen liggen in 2020 met gemiddeld 148.000 euro 6% lager dan 2019. Diepte-investeringen zijn in 2020 over het algemeen uitgebleven, wat valt te verklaren uit de onzekerheid over de toekomst.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page