Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Pot- en perkplantenteelt

Hogere totale kosten vooral van energie
3/30/2022

De totale bedrijfskosten (inclusief afschrijvingen) zijn in 2021 naar verwachting met 10% gestegen en geraamd op gemiddeld 2,7 mln. euro per bedrijf.Arbeidskosten hoger
De arbeidskosten zijn voor een gemiddeld pot- en perkplantenbedrijf in 2021 met bijna 5% gestegen. In 2021, blijft het verkrijgen van voldoende arbeidskrachten een punt van zorg. Bedrijven investeren wel in bestaand personeel om ze aan het bedrijf te binden. Daarbij hoort een marktconform salaris. Ook investeert men meer in het middenkader van een bedrijf. Daarnaast steeg het aantal arbeidsuren als correctie op het coronajaar. De kosten van betaalde arbeid worden in 2021 geraamd op 644.000 euro per bedrijf, wat ongeveer 23% van de totale kosten is.

Energiekosten stijgen spectaculair
De dalende tendens van de energieprijzen uit 2020 heeft zich niet voortgezet in 2021. De prijs voor het inkopen van gas is in de loop van 2021 sterk opgelopen. Ook was het verbruik hoger vanwege de lagere buitentemperaturen en is rekening gehouden met een correctie in verband met vorig jaar. Toen zorgde corona voor een verstoring van het productieproces. In deze raming is uitgegaan van een stijging in verbruik van 64% ten opzichte van 2020 voor het gemiddelde pot- en perkplantenbedrijf. De kosten van gas zijn in 2021 hiermee naar verwachting met circa 91.000 euro per bedrijf gestegen. De kosten van de inkoop voor elektriciteit stegen naar verwachting met circa 27.000 euro. Een hogere inkoopprijs en een hoger volume waren hier oorzaak van. De kosten van gas zijn hiermee in 2021 procentueel meer gestegen (ongeveer 69,5%) dan de kosten van elektriciteit (ongeveer 63,5%). Energiekosten waren dit jaar erg hoog met name voor potplantenbedrijven die hun elektriciteit betrekken uit het openbare net.

Dit heeft ertoe geleid dat de energiekosten in 2021 gemiddeld op circa 350.000 euro per bedrijf zijn geraamd, wat ruim 12% is van de totale kosten. Vorig jaar was dat nog maar 8% van de kosten.

Kosten plantmateriaal hoger
De kosten van plantmateriaal, als onderdeel van de toegerekende kosten, bedragen gemiddeld 633.000 euro per bedrijf. In 2021 zijn dit bijna 23% van de totale kosten. In 2021 zijn naar verwachting de kosten gestegen met 6%. De kosten stegen deels door het toegenomen volume en ook door gestegen kosten van de inkoop. Deels heeft dit te maken met de toegenomen vervoerskosten, wanneer halfwas (zoals stekken, plantgoed) geïmporteerd moet worden, bijvoorbeeld vanuit China of Midden-Amerika.

Afschrijving blijven stijgen
De afschrijvingen, als onderdeel van de materiële activa, liggen in 2021 met gemiddeld 181.000 euro 7% hoger dan 2020. Een verklaring voor de toenemende afschrijvingen zijn de gestegen investeringen, vooral in machines en installaties.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page