Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Pot- en perkplantenteelt

Hogere totale kosten pot- en perkplantenbedrijven
12/18/2017

De totale bedrijfskosten zijn in 2017 naar verwachting met 9% gestegen en worden geraamd op gemiddeld 2.170.000 euro per bedrijf. De kostenstijging geldt voor alle afzonderlijke kostenposten met uitzondering van financieringskosten.


De kosten van betaalde arbeid bedragen in 2017 24% van de totale kosten. De kosten van arbeid zijn ten opzichte van 2016 flink toegenomen, wat vooral veroorzaakt is door verhoging van de lonen en een wat hogere productie. Vervangen van arbeid door kapitaal middels arbeidsbesparende investeringen heeft dit in 2017 nauwelijks gecompenseerd.

De energiekosten bedragen in 2017 volgens verwachting 10% van de totale kosten en zijn ten opzichte van 2016 met 12% gestegen. Ondanks dat in de glastuinbouw veel gewerkt wordt met meerjarige gascontracten, is de gasprijsdaling vanaf 2016 goed merkbaar geweest. Het hogere energieverbruik is voor een deel aangewend om elektriciteit te produceren en aan het openbare net te verkopen. Ondanks de lage energieprijzen en hoge investeringen, winnen alternatieve energiebronnen en dan vooral aardwarmte terrein.

De kosten van plantmateriaal bedragen 24% van de totale bedrijfskosten en zijn in 2017 gestegen met 3%.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page