Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Vollegrondsgroenteteelt

Uitgangsmateriaal en arbeid grootste kostenposten in vollegrondsgroenteteelt
12/17/2020

De gemiddelde kosten per bedrijf zijn voor 2020 geraamd op ongeveer 515.000 euro. Deze stijging van 10% ten opzichte van de voorgaande vijf jaren komt voor rekening van de grote kostenposten betaalde arbeid, materiële activa en toegerekende kosten. In de laatste categorie zijn vooral de kosten van plantgoed en zaaizaad sterk gestegen. Daarentegen zijn de kleine kostenposten energie en financieringslasten in de afgelopen vijf jaren fors gedaald.


In 2020 hebben de toegerekende kosten een aandeel van 35% in de totale kosten. Dit zijn kosten die direct verbonden zijn aan de teelt zelf, zoals uitgangsmateriaal, meststoffen en gewasbescherming en vrachtkosten. Van deze toegerekende kosten bestaat de helft uit kosten voor uitgangsmateriaal. Materiële activa beslaan 25% van de kosten en bestaan onder andere uit grondpacht en afschrijving en onderhoud van gebouwen, installaties en machines. Betaalde arbeid en werk door derden hebben samen een aandeel van 30% in de totale kosten. Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, Verlies- en winstrekening van vollegrondsgroentenbedrijven.

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page