Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Vollegrondsgroenteteelt

Uitgangsmateriaal en arbeid grootste kostenposten in vollegrondsgroenteteelt
12/18/2017

De gemiddelde kosten per bedrijf zijn voor 2017 geraamd op ongeveer 440.000 euro. Vanaf 2014 beweegt het gemiddelde kostenniveau zich rond de 450.000 euro.In 2017 hebben de toegerekende kosten een aandeel van 35% in de totale kosten. Dit zijn kosten die direct verbonden zijn aan de teelt zelf, zoals uitgangsmateriaal, meststoffen en gewasbescherming en vrachtkosten. Van deze toegerekende kosten bestaat de helft uit kosten voor uitgangsmateriaal. MateriĆ«le activa beslaan 25% van de kosten en bestaan onder andere uit grondpacht en afschrijving en onderhoud van gebouwen, installaties en machines. Betaalde arbeid en werk door derden hebben samen een aandeel van 30% in de totale kosten. Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, Verlies- en winstrekening van vollegrondsgroentenbedrijven.

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page