Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Vollegrondsgroenteteelt

Uitgangsmateriaal en arbeid grootste kostenposten in vollegrondsgroenteteelt
3/30/2022

De gemiddelde kosten per bedrijf zijn voor 2021 geraamd op ongeveer 460.000 euro. Deze stijging van 8% ten opzichte van 2020 komt voor rekening van de grote kostenposten betaalde arbeid, materiële activa en toegerekende kosten.


In 2021 hebben de toegerekende kosten een aandeel van 33% in de totale kosten. Dit zijn kosten die direct verbonden zijn aan de teelt zelf, zoals uitgangsmateriaal, meststoffen en gewasbescherming en vrachtkosten. Van deze toegerekende kosten bestaat de helft uit kosten voor uitgangsmateriaal. Materiële activa beslaan 28% van de kosten en bestaan onder andere uit grondpacht en afschrijving en onderhoud van gebouwen, installaties en machines. Betaalde arbeid en werk door derden hebben samen een aandeel van 28% in de totale kosten. Energiekosten vormen slechts 3% van de totale kosten, maar zijn in 2021 wel met ongeveer 25% gestegen. Financieringslasten maken maar 2% uit van de totale kosten en zijn in de afgelopen vijf jaren gehalveerd. Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, Verlies- en winstrekening van vollegrondsgroentenbedrijven.

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page