Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Melkveehouderij

Kosten melkveebedrijven stabiel
12/18/2017

Per saldo blijven de totale gemiddelde kosten van het gespecialiseerde melkveebedrijf ongeveer gelijk. Lagere financieringslasten compenseren de hogere mengvoerkosten.

De betaalde kosten voor veevoer komen in 2017 3,5% hoger uit dan in 2016. Dit komt voornamelijk door de licht gestegen mengvoerprijzen. Ook wordt er vanwege de hoge melkprijs niet bespaard op mengvoer, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Hiertegenover staat dat de financieringslasten, in de vorm van betaalde rente, met bijna 7% zijn gedaald in 2017. Verder zijn de kosten voor pacht licht gedaald en de kosten voor brandstoffen iets gestegen. Per saldo zijn de totale kosten op het gemiddelde gespecialiseerde melkveebedrijf licht toegenomen met 0,3% tot 332.000 euro.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page