Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Melkveehouderij

Hogere kosten melkveebedrijven
12/17/2020

De gemiddelde betaalde kosten van het gespecialiseerde melkveebedrijf namen in 2020 met 6.500 euro toe.

Vooral de kosten van veevoer (+.5.000 euro) namen toe, met name door schaalvergroting. Voor energie was er na een forse prijsstijging in 2019 een daling van bijna 2.500 euro in 2020. Ook de betaalde rente daalt. Diverse andere kostenposten namen nog samen circa 5.500 euro toe. Per saldo zijn de totale betaalde kosten inclusief afschrijving op het gemiddelde gespecialiseerde melkveebedrijf in 2020 toegenomen met een kleine 2% tot 361.000 euro (+ 6.500 euro).


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page