Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Melkveehouderij

Hogere kosten melkveebedrijven
3/30/2022

De gemiddelde betaalde kosten van het gespecialiseerde melkveebedrijf namen in 2021 met ruim 42.000 euro toe. 

Vooral de kosten van veevoer (17.000 euro) namen toe door hogere krachtvoerprijzen (+15%). Ook de kosten van materiele activa (machines, werktuigen en gebouwen) namen toe (12.500 euro). Hieronder vallen ook de onderhoudskosten. De energiekosten namen met 5.000 euro toe door forse prijsstijgingen. Diverse andere kostenposten namen nog samen ruim 7.000 euro toe. Per saldo zijn de totale betaalde kosten en afschrijvingen op het gemiddelde gespecialiseerde melkveebedrijf in 2021 toegenomen met 11% tot 419.000 euro.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page