Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Leghennenhouderij

Kosten iets lager door minder leghennen per bedrijf
12/18/2017

De totale betaalde kosten dalen in 2017 met 24.000 euro per bedrijf. De kostendaling is vooral veroorzaakt door minder leghennen per bedrijf want het gemiddelde prijspeil van productiemiddelen is wel iets gestegen. Daarnaast hebben maatregelen om fipronil te verwijderen geleid tot extra kosten voor afvoeren van dieren en mest, reinigen en gezondheidszorg.


De voerkosten maken bijna tweederde deel uit van de totale kosten en bepalen daardoor in belangrijke mate de ontwikkeling van de totale kosten. In 2017 zijn de voerkosten bijna 30.000 euro per bedrijf gedaald. Dat is het gevolg van 6% minder leghennen per bedrijf en lager voerverbruik door fipronilmaatregelen. Op jaarbasis bleef de voerprijs stabiel na een tijdelijke stijging in het voorjaar van 2017. Daarnaast zijn de kosten voor vreemd vermogen (betaalde rente) gedaald. De prijzen van de overige productiemiddelen zijn wel iets hoger, vooral van brandstoffen, werk door derden en algemene kosten. Daarnaast hebben geblokkeerde bedrijven vanwege fipronil te maken met extra kosten voor reiniging van stallen, afvoer van eieren, gezondheidszorg en controles. De kosten van mestafzet worden iets hoger geraamd dan in 2016. De prijzen van de normale mestafzet daalden wel, maar de mest van geblokkeerde bedrijven moest tegen veel hogere kosten worden afgevoerd. Daardoor komen de betaalde mestkosten uit op bijna 10.000 euro per leghennenbedrijf.

De meeste droge pluimveemest wordt geƫxporteerd naar Duitsland en Frankrijk. Daarnaast wordt circa eenderde deel van de droge leghennenmest verbrand in de biomassacentrale voor de productie van elektriciteit. Doordat BMC Moerdijk rekening houdt met de kwaliteit van de mest kunnen de pluimveehouders kortingen krijgen op de contractprijzen voor de geleverde pluimveemest. Mest met hogere drogestofgehalten gaat vooral naar andere afnemers die daarvan mestkorrels maken voor wereldwijde afzet. De afzetprijs van pluimveemest heeft daardoor nauwelijks last van het grote aanbod van varkensmest en rundveemest op de markt.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page