Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Leghennenhouderij

Sterk stijgende kosten door hogere prijzen van voer en energie
3/30/2022


De totale betaalde kosten stijgen in 2021 met ruim 120.000 euro per bedrijf, vooral als gevolg van hogere voerkosten. Ook de prijzen van energie en huisvesting zijn gestegen. Alleen de kosten van mestafzet en vreemd vermogen zijn gedaald.De voerkosten maken ruim 50% uit van de totale kosten en bepalen daardoor in belangrijke mate de ontwikkeling van de totale kosten. In 2021 zijn de voerkosten 108.000 euro per bedrijf gestegen. Dat is het gevolg van sterk opgelopen voerprijzen die op jaarbasis met 19% zijn gestegen. Ook de prijzen van energie en huisvesting zijn toegenomen. Alleen de kosten van mestafzet en vreemd vermogen (betaalde rente) zijn gedaald. De prijzen van de overige productiemiddelen zijn in doorsnee iets hoger.

De kosten van mestafzet worden 6% lager geraamd dan in 2020. Daardoor komen de betaalde mestkosten uit op 7.800 euro per leghennenbedrijf. Het prijsniveau van mestafzet begon het verslagjaar op hetzelfde niveau als 2020 was geëindigd. De prijzen van pluimveemest daalden tot mei en bleven daarna stabiel op een laag niveau. Die prijsdaling was vooral te danken aan de goedlopende export. Slechts een klein deel van de pluimveemest wordt onbewerkt toegepast in de Nederlandse landbouw. Veel droge pluimveemest wordt geëxporteerd naar Duitsland en in toenemende mate Frankrijk, al dan niet na bewerking (composteren en verkorrelen). Sinds Duitsland in 2018 strengere mestregels invoerde, is de afzet naar dat land gedaald. De export naar Frankrijk is daardoor belangrijker geworden. Daarnaast wordt een belangrijk deel van de droge pluimveemest verbrand in de biomassacentrale (BMC Moerdijk) voor de productie van groene elektriciteit. Mest met hogere drogestofgehalten gaat vooral naar andere afnemers die daarvan mestkorrels maken voor wereldwijde afzet. De afzetprijs van pluimveemest heeft daardoor weinig last van het wisselende aanbod van varkensmest en rundveemest op de markt.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page