Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Glastuinbouw

Kosten glastuinbouwbedrijf stijgen met 6,5%
12/18/2017

De kosten van een gemiddeld glastuinbouwbedrijf stijgen met 6,5% in 2017. Nagenoeg alle kostenposten lieten een stijging zien uitgezonderd de rentekosten. De grootste toename betreft de arbeidskosten.


De arbeidskosten stijgen met 10%, waarvan ongeveer 3% wordt veroorzaakt door de stijging van de bedrijfsgrootte. De andere 7% komt door wegingsmutaties en volume- en prijsverschillen. De stijging kan deels worden verklaard door een toename in volume (sierteelt) en een stijging bij oogsten en verwerken van producten. Komkommerbedrijven stappen bijvoorbeeld steeds meer over op hogedraadteelt, tomatenbedrijven zien kansen in verschillende types tomaat, waar het oogsten meer tijd vergt. Bij snijbloemen en planten wordt steeds meer gewerkt met toegevoegde waarde. Hierdoor zijn de arbeidskosten bij het op maat verpakken van groente, bloemen en planten hoger. Aan de kostenkant stegen de lonen. Deels als gevolg van de stijging van de cao-lonen maar ook door toedoen van de aangetrokken economie. Hierdoor is het lastiger goed personeel uit binnen- en buitenland aan de glastuinbouwbedrijven te blijven binden.

De toegerekende kosten, waaronder de kosten voor het uitgangsmateriaal, nemen ook toe. Kwalitatief betere producten, producten met een hogere productie of producten waar men zich in de markt mee kan onderscheiden starten bij het juiste uitgangsmateriaal. Dit brengt in 2017 meer kosten met zich mee. De kostenstijging wordt op 5% geraamd.

De kosten van materiĆ«le activa nemen toe. De kostengroei is ook hier op 5% geraamd. Deels is de stijging ontstaan door wegingsverschillen. Afschrijvingen op gebouwen daalden; op machines zal net iets meer worden afgeschreven. Wel is een toename van onderhoudskosten ingerekend. Onderhoud aan bijvoorbeeld wkk-installaties is vaker nodig in verband met de eindigende levensduur.

De energiekosten zijn toegenomen. De inkoopsprijs voor daggas steeg. Maar deels is de gasinkoop al in eerdere jaren vastgelegd waardoor de toename niet geheel is doorgerekend in deze raming. De prijs van de inkoop van elektriciteit nam af. Inkoop werd daardoor voordeliger. Het inkoopvolume van gas nam toe en ook de inkoop van elektriciteit steeg. Per saldo bleef er een stijging van de gaskosten en een daling van de elektriciteitskosten over. Gaskosten hebben een groter aandeel in de energiekosten waardoor de energiekosten met 9% zijn gestegen. Verder nemen de financieringslasten iets af. Al met al komen de totale kosten uit op 1,7 miljoen euro een stijging van een kleine 110.000 euro.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page