Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Glastuinbouw

Kosten nemen toe; energiekosten voorop. Financieringslasten zijn uitzondering
3/30/2022

De kosten van een gemiddeld glastuinbouwbedrijf worden 19% hoger geraamd dan in 2020. De kosten namen toe door wijzigingen van de gemiddelde bedrijfsomvang en door prijs- en volumemutaties. Naar verwachting steeg de omvang van een bedrijf met ongeveer 3,5%.

Vorig jaar waren de kosten voor onder andere gas en elektriciteit door de coronacrisis laag. Ook daalden toen de kosten voor uitgangsmateriaal. Dit jaar vond hierop een correctie plaats. Naast de correctie stegen de prijzen dit jaar ook sterk. Hierdoor waren groeipercentages groot. Energiekosten namen procentueel en absoluut het sterkste toe.Belangrijke kostenposten zijn arbeid, plantmateriaal (een post onder toegerekende kosten), energie en de materiële activa (zoals afschrijvingen op gebouwen en machines). Alle belangrijke kostenposten lieten een toename zien. Alle stijgingen lagen boven de 10%. Hierop waren de financieringskosten, die daalden, een positieve uitzondering.

Energiekosten waren juist een negatieve uitzondering. Na hele lage prijzen voor energie vorig jaar op de vrije markt, stegen de prijzen gaandeweg het jaar naar ongekende hoogten. Lang niet alle bedrijven hebben hun gasaankoop in prijs of volume 100% vastgelegd in langjarige contracten. Veel bedrijven hebben een bepaalde mix van allerlei contracten. De stijging van de daggasprijzen wordt daarom niet 1-op-1 in de kosten doorgerekend, uitzonderingen daargelaten. Daarnaast ontvingen bedrijven met een teveel aan elektriciteit een betere vergoeding bij verkoop dit jaar. Maar ook hier is er soms een mix van vooraf afgesproken bedragen en volumes, en bedrijven die op de dagmarkt verkopen. De kosten voor gas en elektriciteit en de verkoop van energie vormen de netto-energiekosten. Deze zijn uiteindelijk relevant. Een inschatting hiervan maken is echter zeer lastig dit jaar. In deze raming is ervan uitgegaan dat de kosten toenemen tot net iets minder dan 475.000 euro. Dit is een kostentoename van 57%. De netto-energiekosten stijgen met ongeveer 43%.

De materiële activa stegen vooral door een toename van de onderhoudskosten. Verder namen de afschrijvingen met name op machines en installaties toe. Dit kwam door investeringen die afgelopen jaar zijn gedaan door de goede bedrijfsresultaten van eerdere jaren van zowel glasgroente- als sierteeltbedrijven.

Resumerend had een gemiddeld glastuinbouwbedrijf ruim 2,3 miljoen euro aan kosten, een sterke stijging van een kleine 365.000 euro ten opzichte van 2020. Per m2 stegen de kosten met 8,60 euro.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page