Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Glastuinbouw

Beperkte kostendaling door lagere energiekosten en plantmateriaal
12/17/2020

De kosten van een gemiddeld glastuinbouwbedrijf worden 1% lager geraamd in 2020. Naar verwachting stijgt de omvang van een bedrijf met ruim 2%. Door daling van de inkoopkosten voor energie en lagere kosten van uitgangsmateriaal, van de snijbloemen- en plantenbedrijven, zijn de totale kosten in 2020 lager geweest dan in 2019. 


Vlak na de maatregelen in verband met de coronacrisis in maart 2020 hebben telers van snijbloemen en potplanten hun aanbod moeten reduceren. Deel is deze productie vernietigd of is geprobeerd de geplande afzet uit te stellen. Hierdoor zijn minder potplanten opgepot en hebben sommige snijbloementelers minder geplant of hebben het planten uitgesteld. Hierdoor zijn de kosten voor deze post met 3% gedaald. Naast deze daling werden er ook minder energie kosten gemaakt, om de kas te verwarmen of de assimilatiebelichting van stroom te voorzien. De inkoopprijzen van zowel gas als elektriciteit waren lager. De daling van de energiekosten is geraamd op 13% voor een glastuinbouwbedrijf ten opzichte van 2019. Ook de financieringslasten waren iets lager dan een jaar eerder.

Tegenover de kostendalingen stonden kostenstijgingen van arbeid en materiele activa. Beide kostenstijgingen lagen hoger dan die voor de bedrijfsomvang. De arbeidskosten stegen deels door de cao-loonstijging halverwege vorig jaar wat doorwerkt in dit jaar. Een andere reden van de stijging van de arbeidskosten is de krapte op de arbeidsmarkt en de gevolgen die corona had op de arbeidsbehoefte op verschillende momenten in het jaar in de verschillende sectoren. Daarnaast dienden werkplekken en het woon werk verkeer coronaproef worden te gemaakt. De extra kosten van het vervoer werden soms door uitzendbureaus doorberekend aan de klant.

De materiƫle activa stegen vooral door een toename van de onderhoudskosten. Verder namen de afschrijvingen met name op machines en installaties toe. Dit kwam door investeringen die afgelopen jaar zijn gedaan door de goede bedrijfsresultaten van vorig jaar van zowel glasgroenten- als sierteeltbedrijven.
Resumerend heeft een gemiddeld glastuinbouwbedrijf ruim 2 miljoen euro aan kosten, een beperkte daling van 20.000 euro ten opzichte van 2019. Per m2 dalen de kosten iets minder dan 2 euro.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page