Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Fruitteelt

Betaalde kosten fruitteelt stijgen licht
12/18/2017

De betaalde kosten en afschrijvingen worden voor 2017 licht hoger geraamd dan in 2016. Dit betekent dat deze kosten uitkomen op ongeveer 340.000 euro per bedrijf.
De toegerekende kosten hebben een aandeel van ongeveer een derde in de totale betaalde kosten en afschrijvingen. De toegerekende kosten zijn de kosten die worden gemaakt voor de teelt van de gewassen en de vermarkting van de producten zoals gewasbescherming, meststoffen en aflevering. Ook de afschrijvingen op investeringen in plantopstanden vallen eronder. De betaalde arbeidskosten, voornamelijk voor de oogst, vormen een grote kostenpost (ongeveer een derde van de totale kosten). Naast oogstwerkzaamheden wordt losse arbeid ook ingezet voor het sorteren en verpakken van producten.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page