Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Boomkwekerij

Kosten boomkwekerij nagenoeg stabiel
12/17/2020

Naast gemiddeld goede opbrengsten stijgen in 2020 ook de kosten voor boomkwekerijbedrijven; zij het licht. Kosten voor arbeid en plantmateriaal zijn toegenomen, onderhoud is naar voren gehaald en er werden (vervangings)investeringen gedaan. Naast het stijgen van de arbeidskosten spelen rondom arbeid ook de beschikbaarheid, deskundigheid en vaardigheden van personeel. Dit is voor veel boomkwekerijbedrijven een blijvend punt van zorg. Een lichtpuntje is dat het animo om deel te nemen in boomkwekerijbedrijven en opvolging lijkt te groeien. In 2020 zijn investeringen gedaan in bedrijfsovernames, marketing, mechanisatie, schaduwschermen, watergift en personeel. Daarnaast dalen de kosten voor energie en de rentekosten. Per saldo zijn in 2020 de geraamde betaalde kosten per bedrijf met circa 520.000 euro nagenoeg stabiel.
 
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page