Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Boomkwekerij

Kosten boomkwekerij gestegen
3/30/2022

Naast gemiddeld goede opbrengsten stijgen in 2021 ook de kosten voor boomkwekerijbedrijven. Kosten voor arbeid en plantmateriaal, de grootste kostenposten op het bedrijf, zijn toegenomen. Naast het stijgen van de arbeidskosten spelen rondom arbeid ook de beschikbaarheid, deskundigheid en vaardigheden van personeel. Dit is voor veel boomkwekerijbedrijven een blijvend punt van zorg. Een lichtpuntje is dat het animo om deel te nemen in boomkwekerijbedrijven en opvolging lijkt te groeien. In 2021 zijn investeringen gedaan in kassen, containers, bassins, mechanisatie en kwaliteitsverbetering. Daarnaast stijgen de kosten voor energie. Per saldo zijn in 2021 de geraamde betaalde kosten per bedrijf met circa 5% gestegen tot 583.000 euro.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page