Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Boomkwekerij

Kosten boomkwekerij per saldo licht gestegen
12/18/2017

Naast de opbrengsten groeiden ook de kosten voor boomkwekerijbedrijven in 2017. Vooral de kosten voor arbeid en plantmateriaal namen toe, terwijl de financieringslasten afnamen. Per saldo stegen de betaalde kosten met bijna 2%.

Om de kosten in de hand te houden hebben bedrijven onder andere volop aandacht voor het beheersen van de arbeidskosten. Dit betekent in de praktijk vaak extra arbeidsinzet van de ondernemers zelf. Extra aandacht vragen administratieve activiteiten zoals het incasseren van betalingen binnen de afgesproken termijn en het inzetten van kundig personeel.
 
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page