Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Bloembollenteelt

Productiekosten van bloembollen afhankelijk van schaalgrootte
3/30/2022

De totale kosten per bedrijf zijn als gevolg van schaalvergroting vanaf 2006 jaarlijks toegenomen tot een niveau van naar schatting 1,15 miljoen euro in 2021. Dit geldt ook voor alle afzonderlijke kostenposten met uitzondering van de financieringskosten die sinds 2014 met 50% zijn gedaald.


In 2021 hebben de toegerekende kosten een aandeel van ongeveer 25% in de totale kosten. Dit zijn kostenposten die direct verbonden zijn aan de teelt en afzet, zoals uitgangsmateriaal, meststoffen, gewasbescherming en vrachtkosten. Materiƫle activa beslaan ruim 30% van de kosten en bestaan onder andere uit grondpacht en afschrijving en onderhoud van gebouwen, installaties en machines. Betaalde arbeid en werk door derden hebben samen een aandeel van ruim 30% in de totale kosten. Energiekosten vormen slechts 4% van de totale kosten, maar zijn in 2021 wel met ongeveer 20% gestegen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page