Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Bloembollenteelt

Alle productiekosten van bloembollen nemen naar rato toe
12/18/2017

De totale kosten per bedrijf zijn vanaf 2006 jaarlijks toegenomen. Dit geldt ook voor alle afzonderlijke kostenposten met uitzondering van de financieringskosten. De totale kosten in 2017 bedragen naar schatting 1,15 miljoen euro per bedrijf. 


In 2017 hebben de toegerekende kosten een aandeel van 25 tot 30% in de totale kosten. Dit zijn kostenposten die direct verbonden zijn aan de teelt en afzet, zoals uitgangsmateriaal, meststoffen, gewasbescherming en vrachtkosten. Materiƫle activa beslaan eveneens 25 tot 30% van de kosten en bestaan onder andere uit grondpacht en afschrijving en onderhoud van gebouwen, installaties en machines. Betaalde arbeid en werk door derden hebben samen een aandeel van 30 tot 35% in de totale kosten.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page