Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Akkerbouw

Kosten akkerbouwbedrijven stabiel
12/18/2018

De droogte zorgde ervoor dat er bijvoorbeeld in aardappelen minder bespuitingen nodig waren tegen Phytophthora waardoor de kosten voor gewasbescherming wat daalden. Ook op meststoffen kon een kleine besparing gerealiseerd worden. Daar tegenover stonden forse extra uitgaven voor diesel om de regenhaspels te kunnen laten draaien. Overall is een kostenniveau geraamd dat vrijwel gelijk is aan het niveau in 2017.


De voornaamste kostenpost hangt samen met de materiĆ«le activa. Hieronder vallen kosten die betrekking hebben op grond, gebouwen en machines zoals brandstoffen, afschrijving en betaalde pacht. Over de lange termijn gezien nemen de financieringslasten (voornamelijk rente) per bedrijf toe. Een deel van de bedrijven is de afgelopen jaren gegroeid en heeft daarvoor moeten investeren in onder andere grond, machines en gebouwen. Deze kosten worden meestal niet direct toegerekend aan gewassen. Belangrijke kostenposten die wel toegerekend worden, zijn gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaaizaad en pootgoed. 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page