Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Akkerbouw

Kosten akkerbouwbedrijven nemen licht toe
12/18/2017

Verwacht wordt dat het kostenniveau voor de akkerbouwbedrijven in 2017 op een iets hoger niveau zal liggen dan in 2016. Dit komt door lichte prijsstijgingen van de bedrijfsmiddelen.
De voornaamste kostenpost hangt samen met de materiĆ«le activa. Hieronder vallen kosten die betrekking hebben op grond, gebouwen en machines zoals brandstoffen, afschrijving en betaalde pacht. Over de lange termijn gezien nemen de financieringslasten (voornamelijk rente) per bedrijf toe. De bedrijven zijn de afgelopen jaren gegroeid en hebben daarvoor moeten investeren in onder andere grond, machines en gebouwen. Deze kosten worden meestal niet direct toegerekend naar gewassen. Belangrijke kostenposten die wel toegerekend worden aan gewassen, zijn gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaaizaad en pootgoed.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page