Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Akkerbouw

Kostenniveau ongeveer gelijk aan vorig jaar
12/17/2020

De prijzen van enkele belangrijke inputs zoals mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en energie daalden in 2020. Andere kosten zoals zaaizaad en pootgoed, afschrijvingen en onderhoud en huur namen toe. Het totale niveau van betaalde kosten en afschrijvingen is daarom, naar verwachting, ongeveer gelijk aan 2019 en wordt geraamd op gemiddeld circa 260.000 euro.

De voornaamste kostenpost hangt samen met de materiƫle activa. Hieronder vallen kosten die betrekking hebben op grond, gebouwen en machines zoals brandstoffen, afschrijving en betaalde pacht. Het aandeel van deze kostenpost is in 2020 een kleine 50%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page