Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Zetmeelbedrijven

Lichte stijging inkomen geraamd
12/17/2020

Doordat de opbrengsten voor oogstjaar 2020 op de zetmeelbedrijven licht hoger dan een jaar eerder worden geraamd en de kosten gelijk blijven, neemt het inkomen licht toe. Het inkomen wordt geraamd op ongeveer 30.000 euro per onbetaalde aje. Een jaar eerder was dit enkele duizenden euros minder.

Tot 2006 was het inkomen op zetmeelaardappelbedrijven redelijk stabiel. Het bouwplan van zetmeelaardappelbedrijven bestaat grotendeels uit zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen. De marktordening voor deze gewassen zorgde tot dat jaar voor redelijk constante prijzen. Sinds de hervorming van het Europese landbouwbeleid in 2006 (invoering van toeslagrechten) en 2013 (ontkoppeling zetmeelsteun) naar een meer marktgerichte landbouw fluctueren de prijzen sterker dan in het verleden. Dit werkt ook door in grotere schommelingen in het inkomen op bedrijven met een groot aandeel marktordeningsgewassen. De afgelopen jaren was de uitbetalingsprijs voor zetmeelaardappelen hoger dan in de periode vóór 2012, hoewel de gekoppelde EU-premies voor zetmeelaardappelen in 2012 zijn afgeschaft. Zetmeelaardappelverwerker AVEBE richt zich in toenemende mate op hoogwaardige aardappelzetmeel- en andere producten, waaronder eiwitten voor humane toepassing. Hierdoor is AVEBE in staat om de aardappeltelers hogere prijzen te betalen voor de aardappelen dan in het verleden.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page