Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Zetmeelbedrijven

Inkomen zetmeelaardappelbedrijven stabiel
12/18/2017

Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje wordt voor de zetmeelaardappelbedrijven voor het oogstjaar 2017 geraamd op iets meer dan 65.000 euro. Dit is ongeveer gelijk aan het niveau van de voorgaande drie jaren.


Tot 2006 was het inkomen op de zetmeelaardappelbedrijven redelijk stabiel. Het bouwplan van zetmeelaardappelbedrijven bestaat grotendeels uit zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen. Voor deze gewassen gold een marktordening, waardoor de prijzen redelijk constant waren. Nu het landbouwbeleid hervormd is, fluctueren de prijzen sterker dan in het verleden. Dit werkt ook door in grotere schommelingen in het inkomen. De afgelopen jaren was de uitbetalingsprijs voor zetmeelaardappelen hoger dan in de periode daarvoor, hoewel de gekoppelde EU-premies voor zetmeelaardappelen in 2012 zijn afgeschaft.

Zetmeelaardappelverwerker AVEBE is zich de laatste jaren in toenemende mate gaan richten op hoogwaardige aardappelzetmeel- en andere producten. Hierdoor is AVEBE in staat om de aardappeltelers hogere prijzen te betalen voor de aardappelen dan in het verleden.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page