Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Vleeskuikenshouderij

Inkomen vleeskuikenbedrijven gedaald
3/30/2022


In 2020 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf halveren door lagere opbrengsten als gevolg van de coronacrisis. De voerkosten zijn lager dan in 2019.

In 2021 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf dalen tot 68.000 euro per onbetaalde aje door hogere voerkosten. Ondanks het herstel van de opbrengstprijzen, zijn de opbrengsten gedaald met 3% door meer leegstand. Als compensatie daarvoor is veel coronasteun ontvangen.


In 2021 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf dalen tot 68.000 euro per onbetaalde aje door hogere voerkosten. Ondanks het herstel van de opbrengstprijzen, zijn de opbrengsten gedaald met 3% door meer leegstand. Als compensatie daarvoor is veel coronasteun ontvangen.

De betaalde kosten per bedrijf dalen door meer leegstand, maar de voerkosten per gemiddeld aanwezig dier gaan wel omhoog. De opbrengsten dalen ook door meer leegstand ondanks de hogere vleeskuikenprijzen en de coronasteun. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf wordt geraamd op 68.000 euro per onbetaalde aje. Dat ligt bijna 11.000 euro onder het meerjarig gemiddelde van 2015-2020.

Een deel van de Nederlandse bedrijven, circa 35% van de productie in 2020, is overgestapt op langzaam groeiende kuikens (Beter Leven keurmerk en concepten) waarvoor extra eisen gelden, zoals meer leefruimte per dier. Het saldo per vierkante meter per jaar van langzaam groeiende kuikens moet concurreren met die van reguliere kuikens. De prijzen van snelgroeiende (reguliere) kuikens zijn in 2021 gestegen, na de flinke daling in voorgaand jaar. De prijzen van langzaam groeiende kuikens stijgen ook en worden ongeveer 6% hoger geraamd. Voorgaand jaar waren die opbrengstprijzen niet gedaald.

De prijzen van voer en energie zijn in 2021 flink gestegen. Andere bedrijfskosten zijn gedaald zoals van mestafzet en vreemd vermogen (betaalde rente). De afzetprijs van pluimveemest is voor 2021 6% lager geraamd dan vorig jaar. Pluimveemest heeft weinig last van concurrentie op de mestmarkt omdat veel pluimveemest naar andere landen gaat, vooral Duitsland en in toenemende mate Frankrijk. Vooral dankzij de goede vraag zijn de afzetprijzen voor pluimveemest gedaald.

Inkomen in historisch perspectief
Doordat de opbrengsten sterker dalen dan de kosten zal het inkomen uit bedrijf in 2021 dalen tot 68.000 euro per onbetaalde aje. Voerprijzen hebben veel invloed op de inkomens in de vleeskuikenhouderij want ruim 60% van de betaalde kosten bestaat uit voerkosten. In de periode 2011-2013 hadden de hoge voerprijzen ook een sterk drukkend effect gehad op de inkomens. Daarna was het inkomen een aantal jaren duidelijk hoger. In 2014-2018 lag het gemiddelde inkomen boven 100.000 euro per onbetaalde aje. In 2019 en 2020 volgde een inkomensdaling, die in het lopende verslagjaar verder doorzet naar 68.000 euro per onbetaalde aje. Dat is bijna 11.000 euro lager dan gemiddeld in de afgelopen tien jaren.Inkomensverschillen nemen toe
Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven (zie groene vlak in de figuur) blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens.

In 2021 is het gemiddelde inkomen iets lager dan voorgaande jaren (68.000 euro per onbetaalde aje) waarbij 20% van de bedrijven een inkomen heeft van minder dan 5.000 euro negatief per onbetaalde aje. Terwijl 20% van de bedrijven een inkomen realiseerde van meer dan 162.000 euro per onbetaalde aje. De schaalvergroting en de diversificatie van de productie zoals kuikens met het Beter Leven keurmerk en conceptkuikens, heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan grotere variatie en grotere inkomensverschillen. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven is in 2021 gegroeid naar bijna 2 ton euro.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page