Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Vleeskuikenshouderij

Inkomen vleeskuikenbedrijven gehalveerd
12/17/2020


In 2020 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf halveren door lagere opbrengsten als gevolg van de coronacrisis. De voerkosten zijn lager dan in 2019.

In 2020 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf halveren door lagere opbrengsten als gevolg van de coronacrisis. De voerkosten zijn lager dan in 2019.


De betaalde kosten per bedrijf dalen vooral door de kleinere bedrijfsomvang. De opbrengsten dalen ook fors door bijna 4% lagere vleeskuikenprijzen. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf wordt geraamd op 44.000 euro per onbetaalde aje. Dat is het laagste niveau sinds 2013 en ligt ruim 60.000 euro onder het meerjarig gemiddelde periode 2015-2019.

Naar schatting is de helft van de Nederlandse bedrijven (ruim 30% van de productie) overgestapt op langzaam groeiende kuikens (Beter Leven keurmerk en concepten) die meer ruimte nodig hebben. Het saldo per vierkante meter per jaar van langzaam groeiende kuikens moet concurreren met die van reguliere kuikens. De prijzen van snelgroeiende (reguliere) kuikens zijn in 2020 gedaald. Die van langzaam groeiende kuikens zijn op peil gebleven. De voerkosten zijn lager dan voorgaand jaar door lagere mengvoerprijzen en de kleinere bedrijfsomvang.

Ook andere bedrijfskosten zijn gedaald zoals van mestafzet en vreemd vermogen (betaalde rente). De afzetprijs van pluimveemest is in 2020 17% lager geraamd dan vorig jaar. Pluimveemest heeft weinig last van concurrentie op de mestmarkt omdat de helft van productie naar andere landen gaat, vooral Duitsland en in toenemende mate Frankrijk. Vooral dankzij het kleinere aanbod zijn de afzetprijzen voor pluimveemest gedaald.

Inkomen in historisch perspectief
Doordat de opbrengsten sterker dalen dan de kosten zal het inkomen uit bedrijf in 2020 halveren tot 44.000 euro per onbetaalde aje. Voerprijzen hebben veel invloed op de inkomens in de vleeskuikenhouderij want ruim 60% van de betaalde kosten bestaat uit voerkosten. In de periode 2011-2013 hebben vooral de hoge voerprijzen een drukkend effect gehad op de inkomens. Daarna was het inkomen een aantal jaren duidelijk hoger. In 2014-2018 lag het gemiddelde inkomen boven 100.000 euro per onbetaalde aje. In 2019 volgde een daling, die in het lopende verslagjaar verder doorzet naar 44.000 euro per onbetaalde aje. Dat is het laagste niveau sinds 2013 en iets hoger dan het langjarig gemiddelde 2001-2019, maar wel lager dan gemiddeld in de afgelopen tien jaren.


Inkomensverschillen nemen toe
Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven (zie groene vlak in de figuur) blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens.

In 2020 was het gemiddelde inkomen lager dan voorgaande jaren (44.000 euro per onbetaalde aje) waarbij 20% van de bedrijven een inkomen heeft van minder dan -28.000 euro negatief per onbetaalde aje. Terwijl 20% van de bedrijven een inkomen realiseerde van meer dan 124.000 euro per onbetaalde aje. De schaalvergroting en de diversificatie van de productie zoals kuikens met het Beter Leven keurmerk en conceptkuikens, heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan grotere variatie en grotere inkomensverschillen in 2020.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page