Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Vleeskuikenshouderij

Inkomen vleeskuikenbedrijven gedaald door lagere opbrengsten
12/18/2017

In 2017 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf dalen door lagere opbrengsten. De betaalde kosten per bedrijf zijn vrijwel onveranderd. Dat komt vooral door de kleinere bedrijfsomvang want het voer werd wel duurder, vooral van bijgevoerde tarwe. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf zal in 2017 met  bijna 40.000 euro dalen naar 85.000 euro per onbetaalde aje.

Voor 2017 is het inkomen 46.000 euro per bedrijf lager geraamd. Dat komt vooral doordat de opbrengsten dalen door 2% lagere prijzen en de kleinere omvang van het gemiddelde bedrijf. Meer bedrijven zijn overgestapt naar conceptkuikens die langzamer groeien en meer ruimte nodig hebben. Naar schatting is circa een derde van de Nederlandse bedrijven overgestapt op concepten met langzaam groeiende kuikens. De voerprijzen zijn 3% hoger dan voorgaand jaar, vooral door duurdere tarwe. Door minder dieren per bedrijf zijn de voerkosten nauwelijks gestegen. De kosten voor vreemd vermogen zijn opnieuw gedaald, maar de overige bedrijfskosten zijn per saldo iets gestegen. De afzetprijs van pluimveemest is in 2017 is lager geraamd dan vorig jaar. Begin van het jaar was de mestmarkt nog overvol, mede door het grote aanbod van rundveemest. Maar door de verplichte krimp van de rundveestapel werd het mestaanbod geleidelijk aan kleiner en daalden de mestafzetprijzen licht. Bij pluimveemest gaat de helft van productie naar andere landen, vooral Duitsland en Frankrijk. Daarnaast wordt circa 40% van de pluimveemest verwerkt door de BMC in Moerdijk.

Door de lagere opbrengsten zal het inkomen uit bedrijf in 2017 dalen naar 83.000 euro per onbetaalde aje. Dat is ruim het dubbele van het langjarig gemiddelde 2001-2016, maar wel iets lager dan de laatste drie jaren. In de periode 2011-2013 hebben vooral de hoge voerprijzen een drukkend effect gehad op de inkomens. Voerprijzen hebben veel invloed op de inkomens in de vleeskuikenhouderij want circa 70% van de betaalde kosten bestaat uit voerkosten.


Inkomensverschillen nemen toe 

Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven (zie groene vlak in de figuur) blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens. In 2016 was het gemiddelde inkomen hoog (124.000 euro per onbetaalde aje) waarbij 20% van de bedrijven een inkomen heeft van minder dan 43.000 euro per onbetaalde aje. Terwijl 20% van de bedrijven een inkomen realiseerde van meer dan 202.000 euro per onbetaalde aje. Dat inkomensverschil is iets groter dan in 2014, maar in andere jaren waren de verschillen duidelijk kleiner. De schaalvergroting en de diversificatie van de productie zoals conceptkuikens, heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan het vergroten van de inkomensverschillen.

 

Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven (zie groene vlak in de figuur) blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens. In 2016 was het gemiddelde inkomen hoog (124.000 euro per onbetaalde aje) waarbij 20% van de bedrijven een inkomen heeft van minder dan 43.000 euro per onbetaalde aje. Terwijl 20% van de bedrijven een inkomen realiseerde van meer dan 202.000 euro per onbetaalde aje. Dat inkomensverschil is iets groter dan in 2014, maar in andere jaren waren de verschillen duidelijk kleiner. De schaalvergroting en de diversificatie van de productie zoals conceptkuikens, heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan het vergroten van de inkomensverschillen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page