Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Vleeskalverhouderij

Inkomen gedaald op bedrijven met blankvleeskalveren op contract
3/30/2022

Het inkomen uit bedrijf op de vleeskalverenbedrijven (blankvleeskalveren op contract) daalt naar verwachting in 2021 met ruim 8.000 euro naar 34.000 euro per onbetaalde arbeidskracht (arbeidsjaareenheid, afgekort aje). De gemiddelde kosten per bedrijf stijgen met ruim 18.000 euro omdat naast de energiekosten ook de vaste kosten van stallen en machines toenemen. Ook wordt er meer (overschot)mest afgezet dan in 2020, toen er meer leegstand was vanwege afzetproblemen van het vlees na de uitbraak van corona. De ontvangen contractvergoeding per gemiddeld aanwezig vleeskalf in 2021 blijft gelijk. De opbrengsten op een bedrijf met blankvleeskalveren op contract zijn met 2% gestegen, doordat er ook 2% meer kalveren werden gehouden.  


Contractvergoeding
De ontwikkeling van de contractvergoedingen is sterk bepalend voor de opbrengsten per kalverplaats, omdat vooral blankvleeskalveren meestal op contract worden gehouden. Dit betekent dat er in integratieverband intensief wordt samengewerkt met de kalverhouder. De kalverhouder ontvangt voor zijn geleverde arbeid en stallen een vergoeding. De integratie levert de kalveren en het voer. Kalverhouder en kalverspecialist werken samen aan het steeds verder optimaliseren van de technische resultaten. De gemiddelde contractvergoeding per dierplaats blijft in 2021 onveranderd 246 euro (exclusief btw en exclusief bedrijfstoeslag vanuit het GLB) ondanks de geringere leegstand. Er zijn wel grote verschillen tussen bedrijven, afhankelijk van de voorwaarden. Dit betreft zowel het niveau als de ontwikkeling tussen de jaren. Op sommige bedrijven is de vergoeding tientallen euro’s hoger of lager dan het gemiddelde. Een deel van de kalverhouders heeft door onderhandelen een relatief gunstige leegstandsvergoeding gekregen.

Resultaat
De gepresenteerde bedrijfsresultaten en inkomens van de gespecialiseerde vleeskalverbedrijven gelden alleen voor bedrijven met blankvleeskalveren op contract. Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht (arbeidsjaareenheid, afgekort aje) op de vleeskalverenbedrijven daalt met ruim 8.000 euro naar een niveau van gemiddeld 34.000 euro per onbetaalde aje in 2021. De inkomensverschillen tussen bedrijven zijn groot, onder andere door verschillen in contractvergoeding per dierplaats, betaalde kosten, bedrijfsgrootte en arbeidsefficiëntie. 20% van de bedrijven behaalt naar verwachting een inkomen van meer dan 61.000 euro (per onbetaalde aje), terwijl een even grote groep een inkomen behaalt van minder dan 1.500 euro.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
Erratum tekst contractvergoeding 4 april 2022:
De gemiddelde contractvergoeding per dierplaats stijgt in 2021 naar verwachting met 6 euro naar 252 euro (oftewel circa 2,5%, exclusief btw en exclusief bedrijfstoeslag vanuit het GLB), door de kortere leegstand dan in 2020.
Dit moet zijn: De gemiddelde contractvergoeding per dierplaats blijft in 2021 onveranderd 246 euro (exclusief btw en exclusief bedrijfstoeslag vanuit het GLB) ondanks de geringere leegstand.

BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverenbedrijven
Harold van der Meulen, Bert Smit en Jakob Jager (2017). Effecten nieuw GLB op inkomens, kosten en administratieve lasten : gevolgen van aanpassing directe betalingen en invoering vergroeningseisen. Wageningen Economic Research. Rapport 2017-080.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page