Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Vleeskalverhouderij

Stabiel inkomen op vleeskalverenbedrijven met contractproductie
12/18/2017

Het inkomen uit bedrijf op de vleeskalverenbedrijven (blankvleeskalveren op contract) wordt voor 2017 vrijwel gelijk geraamd aan voorgaand jaar: ongeveer 40.300 euro per onbetaalde aje. De kosten nemen in vrijwel dezelfde mate toe als de opbrengsten. De ontvangen contractvergoeding is in 2017 iets hoger dan in 2016, vooral ter compensatie van de verkregen betaalrechten die opnieuw met 20% afnemen. De overstap van bedrijfstoeslagen naar uniforme hectaretoeslagen in 2019 heeft grote gevolgen voor de ontvangen EU-gelden voor de vleeskalverenbedrijven.

Contractvergoeding
De ontwikkeling van de contractvergoedingen is sterk bepalend voor de opbrengsten per kalverplaats, omdat vooral de meeste blankvleeskalveren in integratieverband worden gehouden. De gemiddelde contractvergoeding (na verrekening met de betaalrechten) zal in 2017 met enkele procenten toenemen. Er zijn wel grote verschillen tussen bedrijven, afhankelijk van de voorwaarden. Dit betreft zowel het niveau als de ontwikkeling tussen de jaren. Onderhandelingen over vergoedingen voor leegstand hebben hier een sterke invloed op. De contractvergoeding was in 2016 gemiddeld 221 euro per kalverplaats exclusief btw en exclusief bedrijfstoeslag, maar de spreiding is groot. Op sommige bedrijven kan de vergoeding daarvan tientallen euro’s afwijken. De kalverenhouders hebben met integraties vaak contracten afgesloten voor meerdere ronden.

Resultaat
De gepresenteerde bedrijfsresultaten en inkomens van de gespecialiseerde vleeskalverenbedrijven gelden alleen voor bedrijven met blankvleeskalveren op contract. Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje op de vleeskalverenbedrijven blijft vrijwel gelijk aan dat van 2016, namelijk 40.300 euro per onbetaalde aje. Er bestaan grote verschillen in inkomen uit bedrijf tussen bedrijven. Dat komt onder andere door verschillen in bedrijfsgrootte, vergoeding per dierplaats, betaalde kosten en arbeidsefficiëntie tussen bedrijven. 
Referentie toevoegen: naar deze hyperlink zie onder bij Referenties:
http://edepot.wur.nl/421047


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverenbedrijven
Harold van der Meulen, Bert Smit en Jakob Jager (2017). Effecten nieuw GLB op inkomens, kosten en administratieve lasten : gevolgen van aanpassing directe betalingen en invoering vergroeningseisen. Wageningen Economic Research. Rapport 2017-080.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page