Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Leghennenhouderij

Forse daling van inkomen op leghennenbedrijven
3/30/2022


In 2021 is het gemiddelde inkomen voor leghennenhouders met ruim 60% gedaald naar 25.000 euro per onbetaalde aje. Dat is vooral het gevolg van hogere voerkosten. De hogere eieropbrengsten compenseerden minder dan de helft van de kostenstijging.Voor 2021 zijn de inkomens van leghennenbedrijven fors lager geraamd vooral door de hogere voerkosten. Het inkomen uit bedrijf zal in 2021 met 40.000 euro dalen naar 25.000 euro per onbetaalde aje. Dat niveau ligt ver onder het meerjarig gemiddelde 2015-2020.

In het eerste halfjaar van 2021 waren de marktprijzen van scharreleieren duidelijk lager dan hetzelfde halfjaar van 2020. In het tweede halfjaar is die achterstand goeddeels ingelopen, waardoor op jaarbasis de prijzen van scharreleieren in 2021 iets zijn gedaald. Maar daar staan hogere contractprijzen van scharreleieren zonder of met uitloop tegenover, waardoor de gemiddelde eierprijs bijna 4% is gestegen. De voerprijzen zijn op jaarbasis 19% hoger en de trend is stijgend.

De bedrijven die de scharreleieren op de vrije markt verkopen realiseren daardoor in 2021 een veel lager inkomen dan vorig jaar omdat die geen compensatie krijgen voor de hogere voerkosten. Bedrijven met vaste eierprijzen kunnen dit jaar naar verwachting de schade beperken dankzij de hogere contractprijzen. Alleen de bedrijven die kooieieren produceren kunnen de hogere voerkosten compenseren met hogere opbrengsten dankzij de gestegen prijzen van kooieieren.

Inkomensverschillen iets groter dan vorig jaar
Tussen leghennenbedrijven zijn ieder jaar grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. In de afgelopen jaren was het verschil tussen de beste 20% (P20) en de slechtste 20% bedrijven (P80) vaak meer dan 150.000 euro per bedrijf. Een uitzondering daarop was in 2017 toen de inkomensverschillen veel groter waren (bijna 3 ton euro verschil tussen P20 en P80) doordat bedrijven die door de fipronilaffaire zijn getroffen zeer grote economische schade hebben geleden. Volgens de raming behaalt in 2021 20% van de bedrijven een lager inkomen dan -100.000 euro en 20% van de bedrijven een hoger inkomen dan 78.200 euro per onbetaalde aje.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page