Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Leghennenhouderij

Extreme inkomensverschillen door fipronil
12/18/2017

In 2017 is het gemiddelde inkomen van leghennenhouders bijna verdubbeld. Dat is vooral te danken aan de gestegen eierprijzen in het tweede halfjaar door het tekort aan eieren. Maar bedrijven die zijn getroffen door de fipronilaffaire zullen fors lagere inkomens hebben door de geleden schade als gevolg van maatregelen om fipronil-vrije eieren af te leveren.


Voor 2017 zijn de inkomens van leghennenbedrijven flink hoger geraamd door hogere opbrengsten en iets lagere kosten. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf zal in 2017 met 58.000 euro stijgen naar 126.000 euro per onbetaalde aje. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met het inkomen van 2016. De hogere opbrengsten zijn vooral het gevolg van hogere eierprijzen in tweede helft van 2017. In het derde kwartaal ontstond een eiertekort door de opgelegde maatregelen om fipronil van bedrijven te verwijderen zodat fipronil-vrije eieren kunnen worden afgeleverd. Circa 30% van de gespecialiseerde leghennenbedrijven was slachtoffer van een bedrijf dat bloedluizen bestreed met een middel waarin de verboden stof fipronil zat. Die stof werd ook aangetroffen in de eieren, waarna die stallen met leghennen werden geblokkeerd door de NVWA en de eieren werden vernietigd. Daarna moesten pluimveehouders de fipronil uit de stallen krijgen door alles regelmatig grondig te reinigen. Hierbij zijn direct na de blokkade hennen vroegtijdig gedood of is er gekozen om de hennen in de rui te brengen. Daardoor werd in een aantal weken geen eieren geproduceerd. Als die maatregel niet afdoende was, moesten leghennen alsnog vroegtijdig worden gedood en mest vroegtijdig worden afgevoerd naar de destructor. Dat alles bracht grote economische en emotionele schade toe aan de getroffen bedrijven en hun gezinnen (zie ook Van Horne et al., 2017).

Grote inkomensverschillen door fipronilcrisis
Tussen leghennenbedrijven zijn ieder jaar grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. In de afgelopen jaren was het verschil tussen de beste 20% en de slechtste 20% bedrijven ruim 150.000 euro per bedrijf. Voor 2017 worden veel grotere inkomensverschillen verwacht omdat bedrijven die door de fipronilaffaire zijn getroffen zeer grote economische schade hebben geleden. Bedrijven die daarvan geen last hebben gehad en bovendien eieren voor de vrije markt produceren, hebben daarentegen geprofiteerd van de forse prijsstijging van eieren in het tweede halfjaar. Dat voordeel geldt echter niet voor circa een derde van de bedrijven met contractprijzen die voor langere tijd (één of meer koppels) dezelfde eierprijzen ontvangen. Vooral bij biologische bedrijven en bedrijven met vrije uitloopeieren wordt met contracten gewerkt. Pas bij nieuw af te sluiten contracten met pakstations kunnen zij mogelijk een inkomensverbetering tegemoetzien. Volgens raming is de range 20% bedrijven die een lager inkomen behalen dan 100.000 euro negatief tot +400.000 euro per oaje voor de 20% bedrijven met de hoogste inkomens die hebben geprofiteerd van hoge eierprijzen in het tweede halfjaar. Voor bedrijven die in november nog steeds zijn geblokkeerd zal het inkomen nog lager zijn dan geraamd.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page