Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Glastuinbouw

Inkomen uit glastuinbouwbedrijven sterk gestegen dankzij de sierteelt
3/30/2022

Het inkomen uit bedrijf in 2021 wordt voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf geraamd op een kleine 250.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dit is ruim 50.000 euro hoger dan in 2020 en ook 48.000 euro hoger dan het gemiddeld inkomen in de periode 2015-2020.

Het inkomen steeg omdat de opbrengsten sterker stegen (20%) dan de kosten (19%).

De verschillen in het inkomen tussen bedrijven zijn in de figuur gevisualiseerd door het groene vlak. Dit groene vlak vertegenwoordigt 60% van de bedrijven. Aan de onderkant van dit groene vlak bevindt zich 20% van de bedrijven die een lager inkomen hebben gegenereerd dan 40.800 euro. Illustratief voor de verschillen in inkomen is dat 20% van de bedrijven in 2021 een inkomen had dat hoger is dan 388.000 euro. Het inkomen van deze bedrijven ligt boven het groene vlak.De inkomensontwikkeling van de twee subsectoren, snijbloemen en pot- en perkplanten lieten een stijgende lijn zien, die van glasgroenten een daling.

Vooral bij de snijbloemenbedrijven bleken de huidige marktomstandigheden gunstig voor in Nederland geteelde bloemen. Door hoge vrachtkosten en beperkte vrachtcapaciteit werden importstromen bemoeilijkt. Tegelijkertijd bleek de vraag sterker te stijgen dan het aanbod. Er waren dit jaar geen aanvoerrestricties van de bloemenveiling zoals die vooral voor snijbloemen in 2020 tijdelijk waren ingesteld. Daarnaast is er een toegenomen vraag. Men is nog altijd veelal thuis aan het werk. Restaurants en cafés waren weer open, er vonden weer bruiloften plaats en, op beperkte schaal, evenementen. Bestedingsmogelijkheden zijn voor veel mensen gestegen, omdat andere uitgaven achterbleven. In 2021 konden voor veel snijbloemenbedrijven de gestegen kosten van energie en andere inputs nog gecompenseerd worden door gestegen marktprijzen. Het is maar zeer de vraag of dat in 2022 ook nog zo is. Het inkomen per onbetaalde aje voor een snijbloemenbedrijf steeg hierdoor met een kleine 150.000 euro tot ongeveer 310.000 euro.

Het inkomen bij pot- en perkplantenbedrijven steeg door hogere opbrengsten ondanks sterk gestegen kosten. Veelal gelden dezelfde marktomstandigheden voor pot- en perkplanten als bij snijbloemen. Potplanten hadden echter net wat minder last van maatregelen rondom corona dan snijbloemen, waardoor nu ook het herstel wat kleiner is. Het inkomen per onbetaalde aje steeg tot ongeveer 215.000 euro en ligt lager dan het inkomen van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf.

 

Bij de glasgroentebedrijven stegen de kosten net iets meer dan de opbrengsten. Maar dat was vooral voor het gemiddelde bedrijf. Voor individuele gewasgroepen lag dat anders. Een gemiddeld glasgroentebedrijf had in 2021 een inkomen per onbetaalde aje van ongeveer 207.000 euro. Dit is een daling van 34.000 euro. Hierdoor is het inkomen per onbetaalde aje bij pot- en tuinplantenbedrijven voor het eerst sinds 2014 hoger dan die van de glasgroenten en overstijgt het inkomen per onbetaalde aje van snijbloemenbedrijven die van glasgroente en kamer- en tuinplanten. Dit is uitzonderlijk. Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf is uit deze bedrijfstypen samengesteld.

Het gemiddelde inkomen is samengesteld uit veel verschillende bedrijven met verschillende grootte, bedrijfsinrichting en kosten- en opbrengstenstructuur. Het bedrijfsresultaat en het gemiddeld inkomen zijn het resultaat van externe ontwikkelingen en met name de energieposities en marktsituatie in 2021 en van operationele en strategische managementbeslissingen die men naar aanleiding hiervan neemt.


 
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page