Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Glastuinbouw

Wereld van verschil in inkomen bij glastuinbouwbedrijven
12/18/2017

Het gemiddelde inkomen uit een glastuinbouwbedrijf wordt voor 2017 geraamd op 244.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje); een stijging van bijna 12.000 euro. Het inkomen uit bedrijf steeg met name door de goede resultaten die geraamd zijn voor de pot- en perkplantenbedrijven. Bij de glasgroentebedrijven ging het gemiddeld iets minder goed, maar blijft het inkomen wel op een hoog niveau. Snijbloemenbedrijven zitten met een lichte inkomensstijging hier tussenin.


Het groene vlak in de figuur geeft de spreiding van het inkomen aan. Binnen dit vlak valt het inkomen van 60% van de bedrijven in de glastuinbouw. Twintig procent van de bedrijven scoort lager dan de ondergrens en een even grote groep scoort hoger dan de bovengrens van het vlak. De ondergrens van dit vlak is ten opzichte van het vorige jaar iets gezakt. Vorig jaar lag de ondergrens op 36.600 euro en in 2017 wordt deze ondergrens geraamd op 35.000 euro. Er zijn dus, ondanks het hoge geraamde gemiddelde inkomen van 244.000 euro in 2017, nog steeds bedrijven die het met een relatief laag inkomen moeten stellen. Een laag inkomen hoeft overigens niet altijd direct een bedrijf in de problemen te brengen.

De lijn van het gemiddelde inkomen ligt wat hoger boven in het groene vlak, wat een aanwijzing is dat een beperktere groep bedrijven voor dit hoge gemiddelde inkomen zorgt.

Aan de bovenkant van het groene vlak is een sterke stijging te zien. Voor 20% van de bedrijven wordt in 2017 een inkomen hoger dan 327.500 euro per onbetaalde aje geraamd; een stijging van bijna 15.000 euro ten opzichte van vorig jaar. Dit is een hele mooie vergoeding die de ondernemers en hun huishoudens hebben behaald voor de inzet van hun arbeid en kapitaal in het bedrijf.

De spreiding in het inkomen kan vele redenen hebben. Zo kunnen, naast een verschil in productkeuze en opbrengstprijzen, de omvang van het bedrijf, de arbeidsinzet of bedrijfsomstandigheden een rol spelen bij de inkomensvorming.


De inkomens uit bedrijf per onbetaalde aje liggen in de jaren tot en met 2007 vrij dicht bij elkaar. Daarna schommelden de inkomens sterk. Met name onder invloed van de inkomens die werden gerealiseerd in de glasgroenteteelt. Sinds 2013 is een duidelijke verbetering van het inkomen waarneembaar, dat in 2017 wordt geraamd op 244.000 euro.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page