Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Glastuinbouw

Inkomen uit glastuinbouwbedrijven gedaald
12/17/2020

Het inkomen uit bedrijf in 2020 wordt voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf geraamd op ruim 180.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje). Dit is bijna 20.000 euro lager dan in 2019 en bijna 25.000 euro onder het gemiddeld inkomen in de periode 2015-2019. 

Het inkomen daalde omdat de opbrengsten sterker daalden (-2%) dan de kosten (-1%).

De verschillen in het inkomen tussen bedrijven zijn in de figuur gevisualiseerd door het groene vlak. Dit groene vlak vertegenwoordigt 60% van de bedrijven. Aan de onderkant van dit groene vlak bevinden zich 20% van de bedrijven die een lager inkomen hebben gegenereerd dan 21.000 euro. Illustratief voor de verschillen in inkomen is dat 20% van de bedrijven in 2020 een inkomen heeft dat hoger is dan 343.000 euro. Het inkomen van deze bedrijven ligt boven het groene vlak. De inkomensontwikkeling van de drie subsectoren glasgroenten, snijbloemen en pot- en perkplanten is verschillend. Het inkomen bij pot- en perkplantenbedrijven steeg door lagere opbrengsten bij nog lagere kosten. Het inkomen per onbetaalde aje steeg hierdoor tot ruim 180.000 euro en ligt rond het inkomen van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf. Bij snijbloemenbedrijven en glasgroentebedrijven daalde het inkomen. Bij snijbloemen daalden de opbrengsten harder dan de kosten waarmee het inkomen op 122.000 euro uitkwam. Bij de glasgroentebedrijven stegen de kosten harder dan de opbrengsten. Ondanks dat bleef het inkomen daar wel het hoogste (248.000 euro per onbetaalde aje) van de drie subsectoren.
Het inkomen van het gemiddelde glasgroentebedrijf daalde in 2020 met 40.000 euro (per oaje) vergeleken met 2019. De daling bij snijbloemenbedrijven was iets meer dan 50.0000 euro. De stijging bij potplantenbedrijven was nagenoeg gelijk aan de daling bij de snijbloemen; een kleine 50.000 euro. Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf is hieruit samengesteld.

 
Het gemiddelde inkomen is samengesteld uit veel verschillende bedrijven met verschillende grootte, bedrijfsinrichting en kosten- en opbrengstenstructuur. Het bedrijfsresultaat en het gemiddeld inkomen zijn name het resultaat van externe ontwikkelingen en met name de marktsituatie in 2020 en van operationele en strategische managementbeslissingen.

 
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page