Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Glasgroententeelt

Ondanks daling is het gemiddeld inkomen op de glasgroentebedrijven positief
12/17/2020

In 2020 is het geraamde inkomen uit bedrijf voor glasgroentebedrijven afgenomen naar gemiddeld een kleine 250.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje)*. Dit is daling van 14% ten opzichte van vorig jaar en ruim 50.000 euro lager dan het meerjarig gemiddelde over de periode 2015-2019. Uiteraard verschilt het inkomen van individuele bedrijven sterk. Dit jaar is het inkomen sterk afhankelijk van het type product en de afzetmarkt waar het bedrijf zich op focust. Duidelijk is dat de spreiding tussen de bedrijven opnieuw groot is.Gemiddeld nemen de kosten harder toe dan de opbrengsten

De opbrengsten per gemiddeld glasgroentebedrijf is met ruim 4% toegenomen. De kosten liepen echter met 8% op. Daarom daalt het inkomen met 41.000 euro. Desondanks blijft het inkomen binnen de land- en tuinbouw op een hoog niveau met een kleine 250.000 euro (per oaje).
Bijna alle kosten stegen in 2020. De energiekosten en financieringslasten onttrokken zich aan deze ontwikkeling. Ook de opbrengsten namen toe. Hier waren de energiekosten een uitzondering.

Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf is samengesteld uit de teelt van tomaten, paprika, komkommer en overige gewassen. Omdat de teeltomstandigheden qua zonlicht vergelijkbaar waren aan 2019 steeg de productie maar beperkt. Qua productie per m2 was er een kleine plus bij tomaat. Verschuivingen in het assortiment naar fijnere typen beperkten die toename van de hoeveelheid kilogrammen per m2. Bij paprika is in deze raming rekening gehouden met een kleine toename in de productie. Bij komkommer bleef de productie per m2 gelijk. Van de drie hoofdgewassen realiseerde alleen paprika hogere gemiddelde opbrengstenprijzen in 2020. Bij komkommer waren de prijzen nagenoeg gelijk en bij tomaten was er een daling van de prijzen. Bij overige glasgroenten (onder andere aubergine, aardbeien, radijs en sla) liep de prijsontwikkeling per product uiteen. Bij aubergine waren de prijzen beter dan een jaar eerder en ook bij aardbei lagen de prijzen hoger dan een jaar eerder.

Spreiding
Op circa een vijfde van de glasgroentebedrijven is het gemiddelde inkomen uit bedrijf per oaje naar verwachting niet boven de 29.000 euro uitgekomen in 2020. Aan de bovenkant van de range loopt het inkomen bij de 20% best presterende bedrijven op tot 520.000 euro of meer per oaje. Duidelijk is dat niet elk afzonderlijk bedrijf zich in het gemiddelde bedrijf zal herkennen.

Samenstelling gemiddeld bedrijf
De samenstelling van het gemiddelde bedrijf is door verschillende wegingsfactoren elk jaar anders. Daarnaast speelt de verandering van de bedrijfsomvang ook een rol in de absolute waarden en veranderingen in opbrengsten en kosten. Zo steeg het gemiddelde glasgroentebedrijf dit jaar met een kleine 6% in omvang. De kosten per vierkante meter hebben derhalve soms een andere ontwikkeling dan die van het gemiddeld bedrijf. Afhankelijk van het geteelde gewas, afzetkanaal en eigen bedrijfsomstandigheden zullen individuele bedrijven zich hier al dan niet in kunnen herkennen.

*Het kengetal wordt uitgedrukt in euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje), waarmee het gekoppeld wordt aan de hoeveelheid ingezette arbeid en het dus beter over bedrijven heen vergelijkbaar is. Het aantal aje dat niet-betaalde arbeid levert, zijn veelal ondernemers en leden van de huishoudens. 1 aje is minimaal 2000 gewerkte uren. 1 persoon kan maximaal 1 aje zijn, dus ook als een persoon 2.500 uren heeft gewerkt.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page