Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Glasgroententeelt

Derde jaar op rij hoog inkomen uit bedrijf voor de glasgroenteteelt
12/18/2017

Het inkomen uit bedrijf voor 2017 wordt op een gemiddeld glasgroentebedrijf geraamd op 325.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dit is wederom iets minder dan in 2015 en 2016 maar nog altijd flink hoger dan in de periode voor 2015. Vanaf het begin van deze eeuw tot 2015 liep het inkomen uiteen tussen de -100.000 euro en +100.000 euro per ondernemer.


Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje), is de laatste drie jaar hoog te noemen. Gezien de spreiding, het groene vlak in de figuur, zullen niet alle bedrijven zich herkennen in het gemiddelde van deze groep bedrijven. Het groene vlak in bovenstaande figuur vertegenwoordigt 60% van de bedrijven. Twintig procent van de glasgroentebedrijven behaalt een lager inkomen dan de ondergrens van 33.000 euro. Daartegenover staat dat 20% van de glasgroentebedrijven in 2017 naar verwachting meer hebben verdiend dan 475.000 euro. Een dergelijk inkomen kan alleen worden gegenereerd met een bedrijf van een behoorlijke omvang. In 2017 is het groene vlak groter geworden dan het in 2016 het geval was. Dit betekent dat de inkomenspreiding verder is toegenomen.

Het gemiddeld inkomen (groene lijn) ligt ook hoog in het groene vlak. Dit geeft aan dat een relatief kleine groep ondernemers met een zeer hoog inkomen voor dit gemiddelde inkomen verantwoordelijk is.  

Dit jaar zorgden de tomatenbedrijven voor een opwaarts effect van het gemiddeld inkomen in de glasgroenten. Over het algemeen waren hier de opbrengsten uit het product beter dan een jaar geleden. Hierdoor stegen de opbrengsten meer dan de kosten. Voor komkommerbedrijven en paprikabedrijven was het, na twee goede jaren, terug bij af. Beide bedrijfstypen ontvingen een lagere uitbetaalprijs voor hun producten terwijl de kosten stegen. Aubergine kende een topjaar met uitzonderlijke goede prijzen. Ook bedrijven met aardbeien hebben het naar verwachting weer goed gedaan in 2017. Voor het gemiddelde van de glasgroentebedrijven, dat qua omvang 2,4% groeide, betekende dit een stijging van de opbrengsten met 4,2% per bedrijf bij een toename van de kosten met 6,6% per bedrijf. Op basis van het aantal vierkante meters glas zou dit een toename van de opbrengsten met 1,7% zijn en een toename van de kosten met 4,1%.

Het gemiddelde glasgroentebedrijf wordt naast de bovengenoemde teelten samengesteld uit bedrijven die bijvoorbeeld een deel komkommers telen en een najaarsteelt tomaten hebben. Maar ook zijn bijvoorbeeld sla- en radijstelers en overige glasgroentegewassen in deze groep opgenomen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page