Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen bijna helft lager dan in januari 2017
2/23/2018

Het nieuwe jaar is voor de zeugenhouderij matig begonnen door fors lagere opbrengsten van de biggen. Het saldo van het standaardbedrijf met 800 zeugen is met 29.000 euro in januari 2018 maar net meer dan de helft van het saldo in januari 2017.

Fors lagere opbrengsten en iets hogere voerkosten
De opbrengsten zijn in januari 24.000 euro lager dan vorig jaar door veel lagere biggenprijzen. Na de hoge piek van de biggenprijzen in het tweede kwartaal van 2017 begon een prijsdaling die pas stopte in december. In januari is de biggenprijs 20% lager dan dezelfde maand vorig jaar. Aan de kostenkant zijn de aankoopkosten van opfokzeugen iets gedaald. Daarentegen zijn de voerkosten 2% hoger door een lichte prijsstijging. De zwakkere varkensmarkt zorgt voor lagere verkoopprijzen voor biggen. In 2017 nam de export van biggen toe tot 6,6 miljoen stuks; dat is 3% meer dan het jaar daarvoor. Duitsland blijft met 4,5 miljoen biggen de grootste afnemer, voor Belgiƫ met 0,9 miljoen biggen.
 

Saldo gehalveerd, maar boven langjarig gemiddelde
Het saldo van 29.000 euro in januari is bijna de helft lager dan dezelfde maand vorig jaar en het laagste niveau sinds april 2016. Het lage saldo is vooral veroorzaakt door de gedaalde biggenprijzen, maar ook hogere voerkosten dragen bij aan de saldodaling. Niettemin ligt het saldo in januari wel boven het langjarig gemiddelde 2008-2017. Doorgaans is het saldo in de eerste maanden van het jaar redelijk gunstig dankzij aantrekkende biggenprijzen, maar dat is dit jaar niet het geval.

Voortschrijdend jaarsaldo heeft top achter de rug

Het saldo per zeug per jaar, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, heeft van februari 2015 tot augustus 2016 onder het langjarig gemiddelde gelegen. Na het dieptepunt in december 2015 was er sprake van een stijgende trend. Over de periode december 2016 tot en met november 2017 ligt het twaalfmaandsgemiddelde net onder het hoogste niveau van de afgelopen tien jaar.

Het saldo per zeug per jaar, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, heeft van januari 2015 tot september 2016 onder het langjarig gemiddelde gelegen. Na het dieptepunt in december 2015 was er sprake van een stijgende trend die duurde tot de top in september 2017. Over de periode februari 2017 tot en met januari 2018 ligt het twaalfmaandsgemiddelde iets onder het hoge niveau in het derde kwartaal van 2017.

Het saldo per zeug per jaar, op basis van voortschrijdende twaalfmaandsgemiddelden, heeft van januari 2015 tot september 2016 onder het langjarig gemiddelde gelegen. Na het dieptepunt in december 2015 was er een stijgende trend die duurde tot de top in september 2017. Over de periode februari 2017 tot en met januari 2018 ligt het twaalfmaandsgemiddelde iets onder het hoge niveau van het derde kwartaal 2017.
Voortschrijdend jaarsaldo sinds februari 2015 onder langjarig gemiddelde


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 800 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page