Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen in augustus aanzienlijk hoger dan vorig jaar
9/30/2019

Het saldo van de zeugenhouderij is in augustus ruim 42.000 euro hoger dan augustus vorig jaar dankzij fors hogere biggenprijzen. Door de dalende voerprijzen zijn de voerkosten iets lager dan vorig jaar. Het hogere saldo leidt tot een positief inkomen. De resultaten zijn berekend voor een standaardbedrijf met 800 gemiddeld aanwezige zeugen.

Fors hogere opbrengsten
De opbrengsten waren in augustus ruim 42.000 euro meer dan vorig jaar door een fors hogere biggenprijs. De biggenprijs is 21 euro boven de prijs in augustus vorig jaar en ligt daarmee ook ruim boven het langjarig gemiddelde. In het tweede kwartaal waren de biggenprijzen nog hoger.

De productie in China is fors gedaald, doordat op grote schaal Afrikaanse varkenspest is uitgebroken. Daardoor moet China meer varkensvlees uit het buitenland halen, met hogere opbrengstprijzen als gevolg. De biggenprijzen in de EU kregen ook een extra impuls door de koopkrachtige vraag naar biggen. In juli en augustus stonden de biggenprijzen wel onder druk door de jaarlijkse zomerdip. De daling van de export hangt daarnaast samen met de afname van het aantal productieve zeugen in Nederland. Vooral de export naar Spanje verliep moeilijk. In de eerste helft van 2019 zijn er bijna 3,4 miljoen Nederlandse biggen geƫxporteerd; dat is 8% minder dan in dezelfde periode van 2018. Bijna 2,2 miljoen biggen gingen naar Duitsland. Spanje blijft de tweede exportbestemming met 0,6 miljoen biggen in het eerste halfjaar van 2019.

De voerkosten zijn iets lager dan vorig jaar door de prijsdaling van veevoergrondstoffen in de afgelopen maanden. In de tweede helft van 2018 stegen vooral de graanprijzen door de droogte. Vanaf maart is er een daling van de voerprijs door dalende graanprijzen. Daardoor zijn de voerkosten in augustus bijna 1.700 euro per bedrijf lager dan in maart. De kosten van opfokzeugen zijn wel hoger dan augustus vorig jaar door koppeling aan de biggenprijzen.Saldo iets boven het langjarig gemiddelde
De trend in het saldo is positief. In augustus 2019 bedroeg het voortschrijdend jaarsaldo 326.000 euro per bedrijf, wat 11.000 euro hoger is dan het langjarig voortschrijdend gemiddelde.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 800 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page