Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen verdrievoudigd dankzij hoge biggenprijs
4/24/2020

Het saldo van de zeugenhouderij is in maart driemaal zo hoog als in dezelfde maand vorig jaar. Dit is te danken aan de verdubbeling van de biggenprijzen en de daling van de voerkosten. Het fors gestegen saldo leidt tot een positief inkomen. De resultaten zijn berekend voor een standaardbedrijf met 800 gemiddeld aanwezige zeugen.

Stijgende biggenprijs zorgt voor fors hogere opbrengsten
De opbrengsten waren in maart 75.000 euro hoger dan vorig jaar door de fors hogere biggenprijs. De biggenprijs van 89 euro (inclusief toeslagen) is bijna een verdubbeling ten opzichte van maart vorig jaar en het langjarig gemiddelde. Omdat de vleesvarkensprijzen flink hoger zijn dan vorig jaar, waren de vleesvarkenshouders bereid meer te betalen voor de binnenlandse biggen. Ook de prijsverwachtingen zijn goed omdat China dit jaar nog meer varkensvlees zal invoeren dan vorig jaar als gevolg van de Afrikaanse varkenspest. Sinds eind maart loopt de biggenhandel wel stroever door de coronacrisis. Dat geldt vooral voor de exporten naar Zuid- en Oost-Europa. De binnenlandse afzet loopt nog wel door, maar de animo om biggen te bestellen wordt kleiner vanwege de onzekerheid rond de afzet van vlees(varkens).

De voerkosten waren in maart 1.200 euro per bedrijf lager dan in maart vorig jaar, toen de graanprijzen nog hoog waren door de droge zomer van 2018. September vorig jaar lagen de prijzen van veevoergrondstoffen op het laagste punt. Sindsdien zijn deze prijzen iets gestegen, met als gevolg een lichte prijsstijging van mengvoeders vanaf eind 2019. 


Saldo ruim boven het langjarig gemiddelde
Het voortschrijdend jaarsaldo van zeugen ligt in maart ruim 530.000 euro boven het langjarig gemiddelde, vooral dankzij de gunstige saldi in het afgelopen jaar. In de laatste tien jaar was het voortschrijdend jaarsaldo niet eerder zo hoog.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 800 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page