Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen 30% lager dan in maart vorig jaar
5/8/2019


Het saldo van de zeugenhouderij is in maart 13.000 euro ofwel 30% lager uitgekomen dan in maart vorig jaar. Dit is het gevolg van 5% hogere kosten en 9% lagere opbrengsten. Het saldo leidt nog wel tot een positief inkomen, maar fors minder dan vorig jaar. De resultaten zijn berekend voor een standaardbedrijf met 800 gemiddeld aanwezige zeugen.


Lagere opbrengsten en hogere voerkosten
De opbrengsten waren in maart ruim 9.000 euro lager dan vorig jaar door een lagere biggenprijs. De biggenprijs van bijna 50 euro blijft 9% achter op de biggenprijs van vorig jaar en ligt rond het langjarig gemiddelde. Vooral dankzij de oplopende vleesvarkensprijzen en het seizoenpatroon met een hogere export van biggen in het voorjaar, is de prijs beduidend hoger dan tijdens het dieptepunt in oktober (26 euro). De voerkosten zijn 8% hoger dan vorig jaar door de prijsstijging van veevoergrondstoffen. Vooral graan steeg in prijs door de droogte in de zomermaanden van 2018. Sinds maart is er een daling van de voerprijs. De voerkosten zijn in maart 3.500 euro per bedrijf hoger dan vorig jaar. Ook de lagere opbrengsten van slachtzeugen zorgen voor een lager saldo.Saldo ruim onder het langjarig gemiddelde
In maart 2019 bedroeg het voortschrijdend jaarsaldo ruim 157.000 euro per bedrijf. Dit is bijna de helft lager dan het langjarig voortschrijdend gemiddelde.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 800 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page