Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen hoger dan dieptepunt vorig jaar
1/5/2023

In november 2022 lag het saldo van zeugen 47.000 euro hoger dan het dieptepunt in november vorig jaar als gevolg van een sterkere stijging van de opbrengsten dan de kosten. Het saldo van 17.000 euro lag nog wel een kwart onder het langjarig gemiddelde van 2012-2021. De kosten werden slechts voor een deel gedekt door de opbrengsten, waardoor het inkomen negatief was vanaf mei 2022. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met gemiddeld 1.000 zeugen.

Opbrengsten stijgen sterker dan de voerkosten
De zeugenhouderij zit al lange tijd in zwaar weer door de hoge kosten die onvoldoende worden gedekt door opbrengsten. In september 2021 tot en met februari 2022 waren de totaal toegerekende kosten zelfs hoger dan de opbrengsten, waardoor het saldo negatief was. In maart en april trad een herstel op dankzij de gestegen biggenprijs, maar deze zakte daarna weer terug. De voerkosten stegen verder naar een top in juni. Daarna zijn de voerprijzen wel gedaald, maar zijn deze nog ruim 22.000 euro hoger dan november vorig jaar. De biggenprijs was in november bijna 28 euro hoger dan november vorig jaar en lag met bijna 53 euro (inclusief toeslagen) per big 31% boven het langjarig gemiddelde 2012-2021.

De biggenmarkt begon het jaar nog zwak met lage biggenprijzen. In maart kwam een fors herstel, maar na die korte opleving sloeg in april de stemming om. Doordat de afzet van vleesvarkens moeizamer ging, was er minder ruimte voor het opleggen van biggen. Ook stopten in de afgelopen twee jaar vooral in Duitsland, Nederland en Denemarken meer zeugenbedrijven. Normaal gesproken worden in het voorjaar veel biggen uitgevoerd naar Duitsland en Spanje. Die export liep dat jaar minder goed, waardoor de biggenprijzen lange tijd onder druk stonden. Dit werd mede veroorzaakt door een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in het westen van Duitsland, dicht bij de Nederlandse grens, waardoor minder biggen naar Duitsland konden worden geëxporteerd. Daarnaast is de varkensstapel in de afgelopen jaren gekrompen, mede door de coronacrisis en strengere milieu- en dierenwelzijnsregels. De vraag vanuit Spanje nam af, uit de angst voor de insleep van Afrikaanse varkenspest. Ten slotte stonden de biggenprijzen in de zomer onder druk door de perioden met grote hitte waardoor minder transporten van biggen mogelijk waren. In het najaar, vooral in november en december, zijn zoals gebruikelijk de biggenprijzen gestegen, onder andere als gevolg van een toename in de vraag uit Duitsland, Spanje en Polen. Het verdere herstel van de vleesvarkensprijzen ondersteunt ook de biggenprijzen. In navolging van de hogere vleesvarkensprijs was ook de prijs van slachtzeugen in november aanzienlijk hoger dan vorig jaar en lag 27% boven het langjarig gemiddelde.

De stijgende trend van de voerprijzen eind 2021 zette ook in 2022 weer door. Als gevolg hiervan lagen de voerprijzen in november 2022 een derde hoger dan in november vorig jaar. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een grote verstoring van de handelsstromen en onrust op de granenmarkt, waardoor de voerprijzen vanaf maart zeer sterk zijn gestegen. De prijzen van het zeugenvoer en biggenvoer samen waren in november 33% hoger dan vorig jaar als gevolg van de duurdere veevoergrondstoffen. De voerkosten per bedrijf waren daardoor ruim 22.000 euro hoger dan november vorig jaar. In het derde kwartaal zijn de voerprijzen wel iets gezakt na het graanakkoord tussen Rusland en Oekraïne waardoor de graanexport uit Oekraïne via de Zwarte Zee weer werd hervat.Voortschrijdend saldo klimt uit dieptepunt 
Het voortschrijdend jaarsaldo van zeugen lag in november 413.000 euro onder het langjarig gemiddelde. In april 2020 werd de top bereikt van bijna 621.000 euro per bedrijf (621 euro per zeug) boven het langjarig gemiddelde. Daarna zette een daling in naar het dieptepunt in juli 2022. Dankzij een licht herstel in de afgelopen maanden is het voortschrijdend jaarsaldo in november iets hoger uitgekomen op 91 euro per zeug, tegen een langjarig gemiddelde van 504 euro per zeug.
Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 900 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page