Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen verdubbeld door hogere biggenprijzen
6/27/2019

Het saldo van de zeugenhouderij is in mei meer dan verdubbeld ten opzichte van mei vorig jaar dankzij fors hogere biggenprijzen. De kosten namen minder sterk toe. Het hogere saldo is voldoende voor een positief inkomen. De resultaten zijn berekend voor een standaardbedrijf met 800 gemiddeld aanwezige zeugen.

Fors hogere opbrengsten en gematigde stijging van voerkosten
De opbrengsten waren in mei ruim 35.000 euro hoger dan vorig jaar door een fors hogere biggenprijs van 64 euro. Dit is bijna 40% hoger dan vorig jaar en het langjarig gemiddelde en een erg groot verschil met het dieptepunt in oktober (26 euro). Doordat in China op grote schaal Afrikaanse varkenspest is uitgebroken, is de productie daar fors gedaald. Daardoor wordt door China meer varkensvlees uit het buitenland gehaald met hogere opbrengstprijzen tot gevolg. In de eerste 12 weken van 2019 zijn er bijna 1,5 miljoen Nederlandse biggen geƫxporteerd, bijna 8% minder dan in dezelfde periode van 2018. De daling hangt samen met de afname van het aantal productieve zeugen in Nederland.

De voerkosten zijn 5% hoger dan vorig jaar door de prijsstijging van veevoergrondstoffen. Vooral graan was duurder door de droogte in de zomermaanden van 2018. Vanaf maart is er sprake van een daling van de voerprijs door dalende graanprijzen. De voerkosten zijn in mei nog wel bijna 2.000 euro per bedrijf hoger dan vorig jaar. Ook de kosten van opfokzeugen zijn hoger dan mei vorig jaar door de koppeling aan de biggenprijzen.Saldo boven het langjarig gemiddelde
In mei 2019 bedroeg het voortschrijdend jaarsaldo ruim 200.000 euro per bedrijf. Dit is ruim een derde lager dan het langjarig voortschrijdend gemiddelde.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 800 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page