Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen fors lager door hogere voerkosten
10/1/2021

Na een gunstig tweede kwartaal gaat het in het derde kwartaal minder goed in de zeugenhouderij. Het saldo van augustus daalde naar 4.400 euro, een halvering vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Dit is vooral veroorzaakt door hogere voerprijzen. Het saldo in augustus is na aftrek van de overige kosten lang niet voldoende voor een positief inkomen. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met gemiddeld 900 zeugen.

Voerkosten stijgen sterker dan opbrengsten
De opbrengsten waren in augustus bijna 3.000 euro hoger dan vorig jaar dankzij hogere prijzen van slachtzeugen en biggen. De biggenprijs van 37 euro (inclusief toeslagen) is 2% hoger dan augustus vorig jaar, maar ligt wel 11% onder het langjarig gemiddelde 2011-2020.

De biggenprijzen begonnen dit jaar op een laag niveau, maar trokken tot april flink aan door de grotere vraag in het voorjaar en een kleiner aanbod. Vooral in Nederland en Duitsland daalde de biggenproductie. In Nederland is ruim 7% van de zeugen uit de markt genomen door de opkoopregeling van de overheid. Op de biggenmarkt was ook dit jaar het effect van de gebruikelijke voorjaarsopleg te zien. In juni maar vooral in juli en augustus daalden de biggenprijzen. De biggenprijs ging onderuit doordat de export van biggen naar Spanje en Duitsland onder druk kwam. Mede door de teleurstellende ontwikkeling van de vleesvarkensprijzen. Afrikaanse varkenspest in Duitsland en Polen en de lage varkensprijs zorgt voor terughoudendheid bij de vleesvarkenshouders.

Medio 2020 daalde de afzet van worstproducten en vleeswaren als gevolg van de coronacrisis flink. De prijzen daalden hierdoor. In maart trad een prijsherstel op, in navolging van de hogere prijzen voor vleesvarkens. De prijs van slachtzeugen lag in augustus 25% hoger dan in augustus vorig jaar.

De voerprijzen zijn dit jaar flink gestegen. Die voerkosten zijn in augustus 15% hoger dan in augustus vorig jaar als gevolg van 17% duurder zeugenvoer en 12% duurder biggenvoer. In het afgelopen halfjaar stegen de prijzen van veevoergrondstoffen. De voerkosten per bedrijf zijn daardoor 7.400 euro hoger dan augustus vorig jaar.Voortschrijdend saldo stabiliseert op laag niveau
In augustus 2021 lag het voortschrijdend jaarsaldo op 215 euro per zeug, tegen een langjarig gemiddelde van 452 euro per zeug. Het voortschrijdend jaarsaldo per bedrijf lag in de afgelopen maanden ongeveer 210.000 euro onder het langjarig gemiddelde. In april 2020 werd een top bereikt van 562.000 euro per bedrijf boven het langjarig gemiddelde.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 900 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page