Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens zakt fors door hogere voerkosten
6/29/2022

Dit jaar is tot nu toe voor de vleesvarkenshouderij erg mager verlopen, vooral door de fors stijgende voerkosten. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is het saldo met 8.300 euro gedaald tot slechts 2.200 euro. Alhoewel de opbrengsten voldoende zijn om de toegerekende kosten te dekken, resteert er nauwelijks vergoeding voor de vaste kosten. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met 2.600 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.


Voerkosten stijgen sterker dan de opbrengsten
De opbrengsten zijn 8% hoger dan in mei vorig jaar, maar iets lager dan voorgaande maand. De snelle prijsstijgingen in maart en april van vleesvarkens en biggen waren het gevolg van het krimpende aanbod in Duitsland en de onzekerheden door de oorlog in Oekraïne. De varkensprijs ging in die maanden met grote stappen omhoog. Vooral door het kleinere aantal slachtrijpe vleesvarkens zijn de varkensprijzen gestegen tot gemiddeld 1,70 euro per kg in mei. Ondanks de hogere opbrengstprijzen staat het saldo onder druk door de sterk gestegen voerkosten.

De aankoopprijs van biggen is in mei bijna 10 euro lager dan in mei vorig jaar, waardoor de bigkosten 7.000 euro zijn gedaald. De voerkosten zijn in mei flink gestegen en 24.000 euro hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De hogere opbrengsten van bijna 9.000 euro kon een flinke daling van het saldo niet voorkomen. De eerder ingezette prijsstijging van veevoergrondstoffen werd in de afgelopen maanden versterkt door de oorlog in Oekraïne, want dat land is een belangrijke exporteur van granen. Dit leidde tot een 51% hogere prijs van vleesvarkensbrok in mei vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Dat is een ongekend forse prijsstijging.Voortschrijdend jaarsaldo zakt naar nieuw dieptepunt
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens ligt in mei 96.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Dat jaarsaldo is opnieuw verder gedaald naar het laagste niveau in vele jaren door de lagere saldi sinds begin 2021. In mei ligt het voortschrijdend jaarsaldo 37 euro onder het langjarig gemiddelde van 70 euro per vleesvarken per jaar.
Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page