Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens 15.000 euro hoger dan vorig jaar november
12/19/2019

Het saldo van vleesvarkens is in november 2019 15.000 euro hoger uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. De opbrengsten stegen sterker dan de kosten. Het saldo is ruim voldoende voor een positief inkomen. De resultaten zijn berekend voor een gestandaardiseerd bedrijf met 2.200 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.

Hogere opbrengstprijzen door export naar China
Vanaf april zijn de marges fors hoger dan vorig jaar doordat de opbrengsten sterker stegen dan de kosten. De opbrengstprijs tot en met november was 22% hoger dan vorig jaar door de wereldwijde stijging van de varkensprijzen tot 1,85 euro per kg in november. Keerzijde is dat ook de biggenprijzen flink stegen. Hierdoor waren de aankoopkosten voor biggen twee keer zo hoog waren als in november vorig jaar.

In China brak op grote schaal Afrikaanse varkenspest uit. Daardoor is de Chinese productie fors gedaald (tot circa 50%) en wordt meer varkensvlees uit het buitenland gehaald, met hogere prijzen tot gevolg. De Chinese overheid lijkt de ziekte nog niet onder controle te hebben, ondanks officiƫle verklaringen die anders zeggen. Een verdere daling van de varkensstapel is daarom te verwachten en herstel daarvan kan nog jaren duren. Voor de uitbraak van het virus huisvestte China ongeveer de helft van alle varkens in de wereld. Ook in andere Oost-Aziatische landen heeft Afrikaanse varkenspest geleid tot een lagere productie en meer import.

Begin dit jaar waren de voerkosten hoog door de stijging van vooral de graanprijzen in de tweede helft van 2018. Door de prijsdaling die vanaf januari optrad, kwamen de voerkosten in november 2.700 euro lager uit dan vorig jaar.Voortschrijdend jaarsaldo boven langjarig gemiddelde
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens lag in november bijna 70.000 euro boven het langjarig gemiddelde, vooral dankzij de gunstige periode vanaf april. Vorig jaar lagen de saldi in dezelfde periode onder het langjarig gemiddelde.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page