Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens 2.000 euro lager dan mei vorig jaar
6/30/2021

In mei 2021 is het saldo van vleesvarkens 2.000 euro lager uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat is 18% lager doordat de kosten sterker stegen dan de opbrengsten. Het saldo van 9.400 euro is net voldoende voor een positief inkomen. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met 2.500 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.


Prijzen van biggen en vleesvarkens hoger dan vorig
Ten opzichte van mei vorig jaar zijn de opbrengsten bijna 6.000 euro ofwel 6% hoger. Na de top van de opbrengstprijs van 1,86 euro per kg in mei 2020 zijn de prijzen fors gedaald tot 1,27 euro per kg in februari, met een flink herstel naar 1,57 euro per kg in mei. De grote prijsval vorig jaar is veroorzaakt door de beperkende maatregelen wegens de uitbraak van het coronavirus, met grote gevolgen voor de afzet naar restaurants en andere foodservicebedrijven. Het prijsherstel vanaf maart dit jaar is te danken aan versoepeling van de coronamaatregelen en lager aanbod vanuit Duitsland.

Na een slecht begin van het jaar verbeterde de situatie op de varkensmarkt, vooral door het lagere aanbod in Duitsland. Het grote overschot van Duitse varkens is weggewerkt. Er zijn ook minder uitbraken van corona onder het personeel van slachterijen. Duitse varkenshouders hebben hun bedrijfsvoering aangepast. Daardoor komen minder varkens op de markt en met lagere slachtgewichten. Mede daardoor is de opbrengstprijs op de EU-markt van vleesvarkens in maart en april flink gestegen. In mei bleef de opbrengstprijs stabiel. De verhoudingen in het belangrijke bestemmingsland China zijn veranderd. Daar staan na een flinke inlandse prijsdaling ook de prijzen van importvlees onder druk.

De biggenprijs is na de forse prijsval eind vorig jaar gestegen naar 58 euro (inclusief toeslagen) in mei. Dat is 4 euro hoger dan mei vorig jaar. Die hogere bigkosten worden wel gecompenseerd door hogere opbrengsten, waardoor de omzet in mei 3.500 euro is gestegen. De voerkosten zijn in mei bijna 6.000 euro omhooggegaan, waardoor het saldo is gedaald. In de afgelopen maanden stegen de prijzen van de belangrijkste veevoergrondstoffen; dit leidde tot 13% duurdere vleesvarkensbrok.Voortschrijdend jaarsaldo zakt verder
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens ligt in mei 3.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Dat jaarsaldo is wel veel lager dan mei vorig jaar door de lagere saldi in de afgelopen periode. In maart 2020 werd een recordniveau van het jaarsaldo bereikt. In de daaropvolgende maanden zakte het voortschrijdend jaarsaldo door lagere saldi. In mei 2021 ligt het voortschrijdend jaarsaldo 1 euro onder het langjarig gemiddelde van 72 euro per vleesvarken per jaar.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page