Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Hoger saldo vleesvarkens in augustus
9/30/2019

Het saldo van vleesvarkens is in augustus 8.000 euro hoger uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. De opbrengsten zijn sterker gestegen dan de kosten. Het saldo is voldoende voor een positief inkomen. De resultaten zijn berekend voor een gestandaardiseerd bedrijf met 2.200 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.

Hogere opbrengstprijzen door export naar China
Vanaf april zijn de marges fors hoger dan vorig jaar doordat de opbrengsten sterker zijn gestegen dan de kosten. De opbrengstprijs is vanaf april circa een kwart hoger dan vorig jaar doordat in China op grote schaal Afrikaanse varkenspest is uitgebroken. Daardoor is de Chinese productie fors gedaald en moet meer varkensvlees uit het buitenland worden gehaald, met hogere prijzen als gevolg. In het eerste halfjaar van 2019 importeerde China 12% meer varkensvlees. De EU-28 exporteerde in de eerste zes maanden van 2019 bijna 15% meer varkensvlees dan in dezelfde periode vorig jaar. Een belangrijk deel daarvan ging naar China; er werd 42% meer varkensvlees uit de EU geƫxporteerd naar China.

In april waren de prijzen van vleesvarkens 25 cent per kg hoger dan in maart. Daarna stegen de prijzen naar 1,75 euro per kg in augustus. Keerzijde is dat ook de biggenprijzen vooral in het tweede kwartaal fors zijn gestegen waardoor de aankoopkosten voor biggen 70% hoger zijn dan augustus vorig jaar. De voerkosten zijn in augustus iets lager dan vorig jaar, na de prijsdaling in de afgelopen maanden. Begin dit jaar waren de voerkosten aanzienlijk hoger door de prijsstijging van vooral granen in de tweede helft van 2018.Voortschrijdend jaarsaldo boven langjarig gemiddelde
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens is in augustus bijna 30.000 euro hoger dan het langjarig gemiddelde, vooral dankzij de gunstige resultaten vanaf april. Vorig jaar lagen de saldi in dezelfde periode duidelijk onder het langjarig gemiddelde.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page