Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens fors gedaald
1/13/2022

Voor de vleesvarkenshouderij was 2021 een teleurstellend jaar dat eindigde in mineur met lage opbrengstprijzen en hoge voerkosten. In november is het saldo van vleesvarkens 14.000 euro lager uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat is twee derde lager doordat de voerkosten flink stegen en opbrengsten daalden. Het saldo van 7.900 euro is niet voldoende voor een positief inkomen. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met 2.500 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.


Stijgende voerkosten en lagere opbrengsten zetten de marges onder druk
Ten opzichte van november vorig jaar zijn de opbrengsten 6% lager. Na de top van de opbrengstprijs van 1,86 euro per kg in augustus 2020 zijn de prijzen fors gedaald tot begin 2021. Daarna kwam een prijsherstel tot 1,59 euro per kg in juni. Maar door de verzwakte export is de opbrengstprijs sterk onder druk gekomen en gedaald tot 1,24 euro per kg in november.

Na een slecht begin van 2021 verbeterde de situatie op de varkensmarkt. Het prijsherstel in het tweede kwartaal dit jaar was te danken aan versoepeling van de coronamaatregelen en verbetering van de situatie in Duitsland. Daar werd het grote overschot van varkens weggewerkt. Maar in juni stopte de opmars van de opbrengstprijs, vooral door de dalende export naar het belangrijke bestemmingsland China, waar de inlandse varkensprijzen flink daalden. Daardoor werd de Chinese markt voor de Europese exporteurs minder interessant. De prijsdaling in China was mede het gevolg van het sneller dan verwachte herstel van de varkensproductie na de uitbraken van Afrikaanse varkenspest in 2018, en de gedaalde binnenlandse consumptie. De vraag naar geïmporteerd varkensvlees nam daardoor af. Ook de verdere verspreiding van het coronavirus in Azië had een negatieve invloed op de prijsvorming in het derde kwartaal. Daardoor moesten EU-landen alternatieve afzetmarkten vinden voor vlees en vleesproducten.

Aan de productiekant van de keten was er in het derde kwartaal opnieuw minder slachtcapaciteit door coronabesmettingen van het personeel in sommige slachthuizen. Duitsland is ook nog niet verlost van de Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen en enkele varkensbedrijven. De Duitse export van varkensvlees(producten) naar China kon daardoor nog niet worden hervat en moest zijn weg vinden op de EU-markt. Ook nieuwe lockdowns in veel landen zet de vleesconsumptie in de horeca en foodservice opnieuw onder druk en daarmee de prijsvorming van varkensvlees in het derde en vierde kwartaal.

De biggenprijs is begin 2021 wel gestegen, maar vanaf mei daalde de biggenprijs naar 24 euro (inclusief toeslagen) in november. Dat is 5% hoger dan in november een jaar eerder. De voerkosten zijn in november 8.300 euro hoger en opbrengsten 5.200 euro lager dan november 2020, waardoor het saldo flink is gedaald. In het afgelopen jaar stegen de prijzen van de belangrijkste veevoergrondstoffen; dit leidde tot een 20% hogere prijs van vleesvarkensbrok in november vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.Voortschrijdend jaarsaldo zakt naar dieptepunt
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens lag in november ruim 61.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Dat jaarsaldo is gedaald naar het laagste niveau in vele jaren. In november lag het voortschrijdend jaarsaldo 8 euro onder het langjarig gemiddelde van 72 euro per vleesvarken per jaar.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page