Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens verdubbeld dankzij hogere opbrengstprijzen
4/24/2020

Het saldo van vleesvarkens is in maart dubbel zo hoog uitgekomen als in dezelfde maand vorig jaar (+7.000 euro). De opbrengsten stegen sterker dan de kosten. Het saldo is ruim voldoende voor een positief inkomen. De resultaten zijn berekend voor een gestandaardiseerd bedrijf met 2.300 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.

Hogere opbrengstprijzen door export naar China
Sinds het tweede kwartaal van 2019 zijn de marges fors hoger dan gemiddeld doordat de opbrengsten sterker stegen dan de kosten. De prijzen van vleesvarkens waren in maart 36% hoger dan een jaar eerder en het langjarig gemiddelde. Het prijsniveau was in januari en februari iets lager omdat de piek in bestellingen vanuit China vanwege het Chinees Nieuwjaar (25 januari) voorbij was. De opbrengstprijzen zijn hoger omdat China bijna de helft minder varkens heeft dan normaal vanwege de Afrikaanse varkenspest. Herstel van de varkensstapel naar het oude niveau kan nog jaren duren. Voor de uitbraak van Afrikaanse varkenspest had China ongeveer de helft van alle varkens in de wereld. Ook in andere Oost-Aziatische landen heeft Afrikaanse varkenspest geleid tot lagere productie en meer import.

In de tweede helft van maart daalden de prijzen door de coronamaatregelen. Vooral de vleesexport naar Italiƫ staat onder druk. De export van levende vleesvarkens ligt in het eerste kwartaal van dit jaar bijna een kwart lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Oorzaak is dat er meer varkens in eigen land worden geslacht. Door de coronacrisis is de binnenlandse afzet naar restaurants en foodservice ingestort omdat die werden gesloten. Daartegenover staat een extra afzet naar de supermarkten, die hogere omzetten draaien.

In reactie op de hogere vleesvarkensprijzen stegen ook de prijzen van biggen flink. De biggenprijs van 89 euro (inclusief toeslagen) is bijna verdubbeld sinds maart vorig jaar. Die hogere kosten romen een flink deel van de hogere opbrengsten af: omzet en aanwas namen met 4.900 euro toe.

De voerkosten waren in maart bijna 2.000 euro lager dan vorig jaar. Begin vorig jaar waren de voerkosten aanzienlijk hoger door de prijsstijging van vooral granen als gevolg van de droge zomer in 2018. De vraag naar sojabonen is minder door de kleinere vraag in China vanwege Afrikaanse varkenspest. Ook komt er prijsdruk omdat de wereldproductie relatief groot is voor seizoen 2019/2020. De coronacrisis heeft ook gevolgen voor het rantsoen van de varkens. Door de huidige maatregelen is er minder beschikbaar van bepaalde grondstoffen die als bijproduct geleverd worden.


Voortschrijdend jaarsaldo naar recordniveau
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens ligt in maart 84.000 euro boven het langjarig gemiddelde, vooral dankzij de gunstige saldi in het afgelopen jaar. In de laatste tien jaar was het voortschrijdend jaarsaldo niet eerder zo hoog.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page