Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij in mei fors boven langjarig gemiddelde door hogere melkprijs
6/29/2022

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in mei 2022 uit op 26.200 euro. Dit saldo ligt 49% hoger dan dezelfde maand van het voorgaande jaar en 41% boven het langjarig gemiddelde voor deze maand. De Nederlandse zuivelnoteringen zijn sinds begin 2022 met 20% gestegen. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 106 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 9.000 liter per koe.

In 2021 steeg de melkprijs van ruim 34 euro naar bijna 44 euro per 100 kg. Deze stijging zet, ook in 2022, onafgebroken door. Het prijsniveau in mei van 52 euro, 46% boven het tienjaarsgemiddelde, is sinds 2001 niet eerder voorgekomen. Daar staat tegenover dat de toegerekende kosten nog nooit zo hoog geweest zijn. Deze liggen 58% boven het tienjaarsgemiddelde en zijn bijna verdrievoudigd in vergelijking met 2001. Dit resulteert in een saldo dat in mei 41% boven het tienjaarsgemiddelde ligt van deze maand en 49% boven het niveau van mei 2021. Over de eerste 4 maanden van dit jaar namen de kosten sterker toe dan de opbrengsten in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. De melkprijs steeg in mei met 3,5 euro per 100 kg. De veeprijzen zitten eveneens in de lift. De kalverprijzen liggen 50% boven het langjarig gemiddelde en de prijzen van de slachtkoeien liggen zelfs ruim 80% boven dit gemiddelde.


De krachtvoerprijs stijgt fors en ligt in mei 2022 41% hoger dan in mei 2021. De prijs van mais ligt op het niveau van een jaar geleden die van hooi ligt daar iets onder.Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde van het saldo nam al vanaf april 2021 toe doordat de stijging van de melkprijs de hogere kosten van voer en meststoffen compenseerde. Ook hogere veeprijzen droegen hieraan bij. Dit had tot gevolg dat het voortschrijdend jaarsaldo in de loop van 2021 dichter naar het langjarig jaargemiddelde toekroop, maar aan het eind van het jaar er nog wel onder lag. In 2022 nam het saldo verder toe tot 10% boven het langjarig gemiddelde in mei.
Het cumulatieve saldo over de eerste 5 maanden van 2020 ligt 22% hoger dan het langjarig gemiddelde.

Zuivelnoteringen en melkaanvoer
De zuivelnoteringen ontwikkelden zich positief over 2021. De meeste noteringen stegen in 2021 al rond de 50 à 60%. De boternotering realiseerde zelfs een stijging van 88%. Begin juni 2022 liggen alle noteringen 18 à 20% hoger dan aan het begin van het jaar. De sterke stijging vond plaats tot half april daarna bleven de prijzen stabiel of daalden licht. Omdat ongeveer de helft van de Nederlandse melk tot kaas wordt verwerkt, is de prijsontwikkeling van kaas belangrijk. Aan het eind van 2021 trok de EU-kaasprijs flink aan. Over de eerste 5 maanden van 2022 ligt de EU-kaasprijs 36% hoger dan over de eerste 5 maanden van 2021.

In 2022 is de Nederlandse melkaanvoer over de eerste 5 maanden 2,4% lager dan over dezelfde periode van het voorgaande jaar, mede door de slechtere kwaliteit van het ruwvoer.

De Europese melkproductie was over de eerste 3 maanden van 2022 0,3% lager dan over dezelfde periode in 2021. In enkele andere belangrijke zuivel-producerende landen nam de melkproductie over het eerste kwartaal van 2022 nog meer af: Australië (-5,8%), Nieuw-Zeeland (-5,5%), Canada (-2,4%) en de VS (-1%). Een krimp van de melkaanvoer treedt wereldwijd vanaf het derde kwartaal in, de verwachting is dat de krimp voorlopig nog aanhoudt.

Global Dairy Trade
Deze index steeg in het eerste kwartaal van 2021 met bijna een kwart om daarna bijna de helft van deze winst weer te verliezen. In de loop van augustus begon de index weer te stijgen. Vanaf half maart daalt de index weer en is in juni 2022 op het niveau van het begin van het jaar beland. De stijging in 2022 van bijna 20% tot half maart is dus helemaal tenietgedaan.Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page