Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij eerste kwartaal lager door lagere melkopbrengsten en hogere voerkosten
5/6/2021

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in maart 2021 uit op 14.200 euro. Dit saldo ligt in maart 10% lager dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. De Nederlandse zuivelnoteringen zijn vanaf het begin van dit jaar sterk aan het stijgen (boter +24%).

De melkprijs (exclusief toeslagen maar inclusief voorlopige nabetaling) lag in mei 2020 voor het eerst onder de 33 euro. In de zomer steeg de melkprijs gestaag en kwam in december op 34,6 euro uit. Over de eerste 3 maanden van 2021 ligt de melkprijs gemiddeld net onder de decemberprijs met 34,3 euro per 100 kg. Het saldo ligt in maart 17% onder het niveau van het tienjaarsgemiddelde van de maand en 10% onder het niveau van maart 2020. Dit komt door hogere voerkosten, een lagere melkprijs en lagere veeprijzen. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 103 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.950 liter per koe.De krachtvoerprijs ligt bijna op het recordhoge niveau sinds 2013 en is ruim 11% hoger dan in maart 2020. De maisprijs daalt licht. De prijs van hooi stijgt gestaag sinds augustus 2019.Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo nam vanaf december 2019 licht toe doordat de voerprijs lager en de melkprijs op een hoger niveau lag dan het jaar ervoor. Vanaf april 2020 was het omgekeerd en lag de voerprijs hoger, de melkprijs lager en namen bovendien de veeprijzen af. Dit had tot gevolg dat het voortschrijdend saldo in maart 2021 verder verwijderd raakte van het langjarig gemiddelde (-19%).

Zuivelnoteringen en melkaanvoer
In 2021 laten alle zuivelnoteringen een verdere stijging zien. Vanaf begin juli 2020 herstelden vooral de boter- en magere melkpoederprijs flink. Alle zuivelprijzen (behalve kaas) liggen boven het niveau van voor de corona-uitbraak (met name boter +17% en magere melkpoeder +7%). De kaasnoteringen (Edam/Gouda) van de Europese commissie liggen daarentegen over de eerste 15 weken van 2021 gemiddeld 10% lager dan in dezelfde periode van vorig jaar.

In 2020 lag de melkaanvoer in Nederland 1,2% hoger dan in 2019. Over de eerste 3 maanden van 2021 is deze 2,5% lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
De Europese melkproductie lag in 2020 0,3% hoger dan een jaar eerder. In januari is dit 0,9% lager dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Global Dairy Trade
In 2020 is deze index, onder andere door de wereldwijde coronacrisis, tot begin mei met 14% gedaald. Vanaf half september vertoont de index weer een stijgende tendens en ligt begin april 2021 22% boven het niveau van begin 2021 (en 45% boven het dieptepunt van begin mei).Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page