Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij onder druk door lagere melkprijs
6/27/2019

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in mei 2019 uitgekomen op 15.200 euro. De melkprijs daalde gedurende de eerste vijf maanden met ruim 1 euro per 100 kg. Het saldo van mei ligt 12% onder het niveau van het tienjaarsgemiddelde van de maand. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.825 liter per koe.

De krachtvoerprijs is met ruim een halve euro per 100 kg gedaald sinds begin 2019 na een stijgende trend in 2018. De ruwvoerprijzen zijn, mede onder invloed van de droogte, gestegen tot bijna 25% boven het niveau van een jaar eerder. De tendens zette in de herfst van 2018 al in. Het langjarig gemiddelde saldo in mei is hoger dan in april. Dit is in 2019 ook het geval, ondanks de lagere melkprijs, doordat mei een dag meer telt dan april.Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo neemt af door de lagere melkprijs. Begin 2018 was het saldo nog 13% boven het langjarig gemiddelde, in mei 2019 lag het er 10% onder.Melkprijs en melkaanvoer
Aan het begin van 2019 lieten de melkpoederprijzen aanvankelijk een licht stijgende tendens zien, maar eind april zette een lichte daling in. Per saldo liggen de melkpoederprijzen eind mei bijna 10% boven het gemiddelde van 2018. De gemiddelde boterprijs in 2019 is 16% lager dan in 2018. De prijs steeg in het begin van het jaar iets maar eind mei ligt deze nog onder het niveau van eind 2018.
In zowel Nederland als de EU-28 was de melkaanvoer in 2019 3% lager dan het jaar ervoor. In het eerste kwartaal van 2019 produceerde Rusland iets meer melk, maar Argentiniƫ iets minder dan over dezelfde periode van 2018.

Zuivelnoteringen
De prijsvorming op de (wereld)zuivelmarkt wordt weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijsindex. Sinds het begin van 2019 is de index met bijna 20% gestegen. Door de betere marktomstandigheden zijn er nauwelijks interventievoorraden melkpoeder meer en zijn de prijzen opgelopen. In de loop van mei is aan de stijging een einde gekomen.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van melkveebedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van melk
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft gemiddeld 102 melkkoeien. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De melkprijs is gebaseerd op de gewogen gemiddelde melkprijzen van 4 grote melkverwerkers en zijn inclusief een (geraamde) nabetaling.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page