Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij eerste kwartaal hoger door lagere voerkosten
4/24/2020

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in maart 2020 uit op 14.700 euro. Dit saldo ligt voor de vierde maand op rij hoger dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. Het saldo kwam wel dichter bij het niveau van vorig jaar omdat de melkprijs sterker daalde dan vorig jaar in dezelfde periode. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.980 liter per koe.

De melkprijs (exclusief toeslagen maar inclusief voorlopige nabetaling) liet over 2019 een begin 2020 een vrij stabiele ontwikkeling zien tussen de 34,5 en 36,70 euro per 100 kg. De nabetaling over 2019, die geraamd was op 1 euro, is uitgekomen op 1,38 euro. De verwachting is dat de melkprijs verder gaat dalen door de marktverstorende effecten van de corona-maatregelen. Omdat de melkprijs daalt en de krachtvoerprijs stijgt, wordt verwacht dat het saldo de komende maanden onder het niveau van 2019 zal uitkomen.De krachtvoerprijs lag in 2019 bijna 3% hoger dan in 2018 en nam het afgelopen half jaar verder toe. De maisprijs is nog steeds vrij hoog. De prijs van hooi daalde na hoge prijzen eind 2018 en begin 2019 en ligt nu op een gemiddeld niveau. Het cumulatieve saldo over 2020 ligt ruim 3% boven het niveau van dezelfde periode in 2019 (+1.400 euro).Het voortschrijdend twaalfmaandgemiddelde saldo is vanaf december 2019 licht toegenomen doordat de voerprijs lager en de melkprijs op een hoger niveau lag dan een jaar geleden. Toch lag dit saldo in maart 2020 nog 13% onder het langjarig gemiddelde.

Zuivelnoteringen en melkaanvoer
De prijzen van magere melkpoeder zijn over 2019 met 47% sterk gestegen ten opzichte van 2018. De gemiddelde boterprijs was in 2019 daarentegen 23% lager dan in 2018. De gemiddelde prijs over 2020 van magere melkpoeder ligt ruim 10% hoger dan het gemiddelde van 2019, de volle melkpoederprijs is vergelijkbaar en de boterprijs is 10% lager. De kaasprijs daalt. Deze prijsontwikkelingen zijn mede bepaald door de coronamaatregelen. De dalende tendens zal zich na het eerste kwartaal voortzetten.

Over 2019 daalde de Nederlandse melkaanvoer met 0,7% ten opzichte van 2018. De daling was in eerste instantie groter maar vanaf augustus was de melkaanvoer zelfs weer hoger dan in dezelfde maanden van het voorafgaande jaar. In 2020 was de melkaanvoer over het eerste kwartaal bijna 4% hoger. De melkproductie in Europa was in 2019 0,7% hoger dan in 2018. In januari 2020 lag deze 10% onder het niveau van een jaar eerder.

Wereldmarkt
De prijsvorming op de (wereld)zuivelmarkt wordt weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijsindex. Deze prijsindex steeg in 2019 met 12%, maar daalde in 2020 met 10% en ligt hiermee bijna weer op het niveau van begin 2019.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van melkveebedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van melk
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft gemiddeld 102 melkkoeien. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De melkprijs is gebaseerd op de gewogen gemiddelde melkprijzen van 4 grote melkverwerkers en zijn inclusief een (geraamde) nabetaling. Vanaf 2018 zijn dat 6 melkverwerkers.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page