Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij in augustus fors boven langjarig gemiddelde door hoge melkprijs
9/27/2022

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in augustus 2022 uit op 32.600 euro. Dit saldo lag 87% hoger dan dezelfde maand van het voorgaande jaar en 85% boven het langjarig gemiddelde van deze maand. Over de eerste 8 maanden van 2022 lag het cumulatieve saldo 43% hoger in vergelijking met het langjarig gemiddelde. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 106 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 9.000 liter per koe. De Nederlandse zuivelnoteringen stegen sinds begin 2022 variërend van 18% voor boter tot 5% voor magere melkpoeder.

In 2021 steeg de melkprijs tot bijna 44 euro per 100 kg. In 2022 nam de prijs verder toe om in augustus op een recordhoge prijs van 60 euro te eindigen (68% boven het tienjaarsgemiddelde). Tegenover deze hoge prijs staat dat de toegerekende kosten in augustus nog nooit zo hoog waren. Deze lagen 45% boven het tienjaarsgemiddelde en zijn bijna verdrievoudigd in vergelijking met 2001. Dit resulteerde in een saldo dat in augustus 85% boven het niveau van het tienjaarsgemiddelde van deze maand lag en 87% boven het niveau van augustus 2021. De veeprijzen zaten eveneens in de lift. De kalverprijzen lagen in augustus bijna 50% boven het langjarig gemiddelde; de prijzen van de slachtkoeien lagen ruim 70% boven dit gemiddelde.


De krachtvoerprijs steeg fors maar zette in de loop van de zomer een lichte daling in. In augustus 2022 lag deze 36% hoger dan in augustus 2021. De prijs van mais lag bijna 20% hoger dan een jaar geleden en die van hooi is bijna 10% hoger.Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde nam vanaf april 2021 toe doordat de stijging van de melkprijs de hogere kosten van voer en meststoffen compenseerde. Ook hogere veeprijzen droegen hieraan bij. Dit had tot gevolg dat het voortschrijdend jaarsaldo in de loop van 2021, dichter naar het langjarig jaargemiddelde toekroop maar aan het eind van het jaar er nog wel 5% onder lag. In 2022 is het twaalfmaandsgemiddelde verder toegenomen en lag in augustus 30% boven het langjarig gemiddelde.

Zuivelnoteringen en melkaanvoer
De zuivelnoteringen ontwikkelden zich positief over 2021. De meeste noteringen stegen in 2021 al rond de 50 à 60%. De boternotering realiseerde zelfs een stijging van 88%. Begin september 2022 lagen alle noteringen hoger dan aan het begin van het jaar. Per saldo steeg de notering van boter het meest (+18%) gevolgd door volle melkpoeder (+10%). Omdat ruim de helft van de Nederlandse melk tot kaas wordt verwerkt, is de prijsontwikkeling hiervan belangrijk. De EU-kaasprijs steeg in 2021 met ongeveer 4% ten opzichte van 2020. Over de eerste 8 maanden van 2022 ligt de EU-kaasprijs ruim 40% hoger dan over de eerste 8 maanden van 2021. Vanaf begin 2022 is de kaasprijs met 25% gestegen.

In 2022 was de Nederlandse melkaanvoer over de eerste 8 maanden 0,5% lager dan over dezelfde periode van het voorgaande jaar mede door de mindere kwaliteit van het ruwvoer aan het begin van het jaar. Vanaf juni ligt de melkaanvoer boven het niveau van dezelfde maand van het voorgaande jaar.

De Europese melkproductie was over de eerste 6 maanden van 2022 0,7% lager dan over dezelfde periode in 2021. In enkele andere belangrijke zuivelproducerende landen nam de melkproductie over het eerste halfjaar van 2022 ook af: Australië (-6,8%), Nieuw-Zeeland (-5,5%), Canada (-1,1%) en de VS (-0,7%). Een krimp van de melkaanvoer trad wereldwijd vanaf het derde kwartaal van 2021 in. De verwachting is dat in het derde en/of vierde kwartaal van 2022 in een aantal belangrijke (groepen van) zuivel producerende landen (EU-27, VS en Nieuw-Zeeland) de melkaanvoer weer zal gaan toenemen .(https://www.rabobank.nl/kennis/d011301805-zuivelprijzen-ligt-er-een-waarschuwing-in-het-vooruitzicht)

Global Dairy Trade
De Global Dairy Trade index steeg in het eerste kwartaal van 2021 met bijna een kwart om daarna bijna de helft van deze winst weer te verliezen. Na een stijging vanaf augustus 2021, trad in maart 2022 weer een daling in tot eind augustus. De index lag die maand 15% onder het niveau van het begin van het jaar. De eerste notering van september laat een voorzichtige stijging zien.Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page