Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij loopt terug
2/23/2018

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in januari 2018 uitgekomen op 18.700 euro. Dit is lager dan in het derde en vierde kwartaal van 2017. Wel is het saldo van januari nog bijna 2.000 euro hoger dan het 10-jaarsgemiddelde van dezelfde maand (+12%). Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.360 liter per koe.


De daling van het saldo in januari komt door een afname van de melkopbrengsten en toename van de krachtvoerkosten. De melkprijs daalde in januari 2018 en ligt op het gemiddelde van kalenderjaar 2017. De krachtvoerprijs steeg in januari en ligt ruim 1% hoger dan het gemiddelde van 2017. De krachtvoerprijs ligt hiermee op het niveau van zomer 2015.Ondanks het afgenomen saldo, loopt het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo nog wel bijna 28.000 euro voor op het meerjaarsgemiddelde (+15%). Dit komt door de relatief hoge melkprijzen over het afgelopen jaar.

Melkprijs en melkaanvoer
In december 2017 daalde de melkprijs voor het eerst sinds januari van dat jaar. In januari 2018 kwam de prijs uit op bijna 39 euro per 100 kg melk (bijna 10% daling in 2 maanden tijd). De vraag naar eiwitten blijft achter, waardoor veel mager melkpoeder in EU-interventie is beland. Hierdoor staan de prijzen steeds meer onder druk. Prijzen voor kaas, poeders en vooral boter laten eind 2017 een daling zien. Verwacht wordt dat de dalende prijzen een voorbode zijn voor mindere tijden in 2018. Er wordt wereldwijd meer melk geproduceerd dan er vraag naar is. Zo nam in de EU het volume in 2017 met bijna 2% toe terwijl dit in Nederland vrijwel onveranderd bleef. Opvallend is dat een aantal Oost-Europese landen maar ook ItaliĆ«, Spanje, het VK en Ierland meer melk hebben geleverd in 2017. Ook in Canada (+5,8%), US (+1,4%) en Rusland (+1%) nam de hoeveelheid melk toe. Er hangen bovendien nog grote voorraden magere melkpoeder boven de markt.   

Zuivelnoteringen
De volatiliteit in de zuivelmarkt is de laatste jaren groot. Dit wordt weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijs index. In 2017 werd het bereikte niveau van eind 2016 vastgehouden, waardoor de index in 2017 gemiddeld een derde hoger was dan in 2016. De index leverde de laatste twee maanden van 2017 10% in, maar is medio februari 2018 bijna weer hersteld.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van melkveebedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van melk
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft gemiddeld 102 melkkoeien. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De melkprijs is gebaseerd op de gewogen gemiddelde melkprijzen van 4 grote melkverwerkers en zijn inclusief een (geraamde) nabetaling.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page