Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Melkveehouderij

Saldo melkveehouderij onder druk door lagere melkprijs
5/8/2019

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in maart 2019 uitgekomen op 13.700 euro. De melkprijs daalde in het eerste kwartaal licht. Het saldo van maart ligt 12% onder het niveau van het tienjaargemiddelde van de maand. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.825 liter per koe.

De krachtvoerprijs daalde vanaf begin dit jaar licht na een stijgende trend in 2018. De ruwvoerprijzen zijn mede onder invloed van de droogte gestegen tot bijna 25% boven het niveau van een jaar eerder. De tendens zette in de herfst van 2018 al in. Het saldo in maart is hoger dan in februari maar 10% lager dan in januari. Februari kent traditioneel een lager saldo omdat deze maand minder dagen telt, waardoor ook de melkopbrengsten minder zijn.Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo neemt af door de lagere melkprijs. Begin 2018 was het saldo nog 13% boven het langjarig gemiddelde, maar in maart 2019 ligt dit hier 10% onder.Melkprijs en melkaanvoer
Vanaf juni 2018 liep de melkprijs op dankzij herstel van de prijzen van boter en volle melkpoeder en een stabiele kaasprijs. De prijs van magere melkpoeder daalde wel, mede door verkopen vanuit de interventievoorraad. Dit resulteerde in een melkprijs die over het eerste kwartaal van 2019 een half procent lager ligt dan in de eerst helft van 2018.
Aan het begin van 2019 laten de melkpoederprijzen een licht stijgende tendens zien. Per saldo liggen de melkpoederprijzen bijna 10% boven het gemiddelde van 2018. Begin 2019 stegen de boterprijzen iets maar eind maart liggen deze nog onder het niveau van eind 2018. Per saldo liggen de boterprijzen over de eerste maanden van 2019 bijna 20% onder die van gemiddeld 2018.
In Nederland nam de melkaanvoer in 2018 met 3% af. In 2019 zet deze dalende tendens zich voort. De melkproductie nam in 2018 echter toe in Europa en andere belangrijke zuivelproducerende landen (behalve in Australiƫ en Rusland).


Zuivelnoteringen
De prijsvorming op de (wereld)zuivelmarkt wordt weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijsindex. De index liep de eerste maanden van 2018 op, maar daalde in augustus tot onder het beginniveau van 2018. Eind van het jaar lag deze hier ruim 5% onder. Sinds het begin van 2019 is de index met bijna 20% gestegen. Door de betere marktomstandigheden zijn er nauwelijks interventievoorraden melkpoeder meer en lopen de prijzen op. Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van melkveebedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van melk
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft gemiddeld 102 melkkoeien. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De melkprijs is gebaseerd op de gewogen gemiddelde melkprijzen van 4 grote melkverwerkers en zijn inclusief een (geraamde) nabetaling.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page