Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen gestegen dankzij hogere eierprijzen
9/27/2022

Het saldo van de leghennen was in augustus flink hoger dan vorig jaar en komt uit op ruim 33.000 euro per bedrijf. Dat was 34.000 euro hoger dan in augustus vorig jaar en vooral te danken aan de hogere eierprijzen die sterker stegen dan de voerprijzen. Het saldo lag daarmee bijna 25.000 euro boven het langjarig gemiddelde. Daardoor werd ook in augustus een positief inkomen behaald. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met 55.000 scharrelhennen zonder uitloop.

Opbrengsten stijgen meer dan de voerkosten
De voerprijzen zijn vanaf maart zeer sterk gestegen door de oorlog in Oekraïne tot het recordniveau in juni en sindsdien iets dalend. In augustus bedroegen die voerkosten 22.500 euro ofwel 35% meer dan augustus vorig jaar. Ook de aankoopprijs van jonge hennen is sterk gestegen (+28%). In augustus waren de opbrengsten bijna 62.000 euro hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat was te danken aan de gunstige prijs van scharreleieren, die 70% boven het prijsniveau lag van augustus vorig jaar. De opbrengsten zijn veel sterker gestegen dan de kosten waardoor het saldo in augustus met 34.000 euro steeg naar 33.000 euro per bedrijf.

De opbrengstprijs van scharreleieren schoot in maart en april omhoog door het kleinere aanbod en de oorlog in Oekraïne. Die Oekraïense eieren gaan vooral naar de eierverwerkende industrie. Maar de export uit Oekraïne is in het eerste halfjaar ruim 40% gedaald, waardoor de prijzen van kooieieren voor de industrie een stevige bodem in de markt leggen. Daarvan profiteren ook de prijzen van tafeleieren, die normaal onder druk staan in de zomervakantie als veel mensen weg zijn. Dit jaar waren de eierprijzen in de zomer iets lager, maar nog steeds hoger dan normaal. Wereldwijd is het aanbod van eieren krap doordat veel landen door vogelgriep zijn getroffen. Ook in Amerika heeft vogelgriep tot ruiming van miljoenen leghennen en een lagere eiproductie geleid.

De genoemde hoge eierprijzen gelden voor een deel van de totale eierproductie, namelijk scharreleieren op de vrije markt. De meeste eierhandel tussen legpluimveehouders, pakstations en retail-/winkelbedrijven is tegen vooraf afgesproken vaste prijzen. Veel legpluimveehouders profiteren daardoor niet van de hoge eierprijzen, maar worden wel geconfronteerd met de sterk gestegen voerkosten. Legpluimveehouders die nieuwe koppels gaan opzetten, willen daarom alleen afspraken maken tegen hogere contractprijzenVoortschrijdend saldo hoger dan het langjarig gemiddelde  
Het voortschrijdend jaarsaldo ligt in augustus bijna 63.000 euro per bedrijf boven het langjarig gemiddelde. In juli 2020 lag het voortschrijdend jaarsaldo op een hoog niveau, maar daalde daarna snel door lagere opbrengsten en hogere voerkosten. Dankzij de hogere saldi vanaf maart dit jaar is het voortschrijdend jaarsaldo gestegen naar 1,14 euro boven het langjarig gemiddelde van 4,60 euro per leghen per jaar.

Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page