Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen bijna gehalveerd
6/28/2018

Na een gunstig eerste kwartaal is het saldo leghennen flink gedaald. In mei is het saldo ruim 11.000 euro lager dan vorig jaar mei door 12% lagere opbrengsten. De eierprijs is in mei ruim 40% lager dan begin dit jaar doordat de eierproductie een herstel laat zien na de fipronilaffaire. Voor het standaardbedrijf met 50.000 scharrelhennen is gerekend met continue productie zonder schade door blokkades.

Na een gunstig eerste kwartaal is het saldo leghennen flink gedaald. In mei is het saldo ruim 11.000 euro lager dan vorig jaar mei door 12% lagere opbrengsten. De eierprijs is in mei ruim 40% lager dan begin dit jaar door het herstel van de eierproductie na de fipronilaffaire. Voor het standaardbedrijf met 50.000 scharrelhennen is gerekend met continue productie zonder schade door blokkades.


Lagere opbrengsten bij stabiele kosten
De opbrengsten van het standaardbedrijf waren in augustus tot en met maart 2018 fors hoger dan normaal door het ontstane eiertekort als gevolg van de fipronilaffaire. De eierprijzen bereikten daardoor eind vorig jaar recordniveaus. Een deel van de Nederlandse leghennenbedrijven is in het derde kwartaal van 2017 hard geraakt door blokkades en vervroegde afvoer van leghennen of ruien van leghennen. Veel stallen zijn lang geblokkeerd geweest waardoor de productie in het tweede halfjaar flink lager was dan gewoonlijk. Sommige bedrijven die zijn vrijgegeven worden gedwongen om tafeleieren te verkopen als industrie-eieren omdat supermarkten geen risico’s willen nemen en controles verscherpen. Niet getroffen bedrijven profiteerden van de hoge eierprijzen, tenzij ze gebonden zijn aan vaste eierprijzen op contractbasis.
De vraag naar eieren van de verwerkende industrie en de supermarkten bleef goed richting de Pasen, maar in april zijn de eierprijzen flink gedaald. De opbrengsten moesten daardoor een flinke veer laten. Ook de hogere kosten van voer en jonge hennen hebben het saldo onder druk gezet. 

 

Saldo bijna gehalveerd
Door de flink lagere eierenprijzen daalde het saldo in vergelijking met mei vorig jaar met ruim 11.000 euro naar bijna 14.000 euro voor het standaardbedrijf met 50.000 scharrelhennen. Voor het eerst sinds april 2017 ligt het saldo niet boven het niveau van het jaar ervoor, maar nog wel boven het langjarig gemiddelde. De marktsituatie herstelt van de gevolgen van de fipronilaffaire door een toenemende productie. De Europese Commissie verwacht dat de productie van consumptie-eieren in de EU dit jaar met 3,1% stijgt.

Cumulatief saldo ruim boven langjarig gemiddelde dankzij gunstig eerste kwartaal
Het cumulatieve saldo ligt in de eerste vijf maanden 159.000 euro boven het niveau van 2017 door 36% hogere opbrengsten en 1% lagere toegerekende kosten. Daardoor is het totaalsaldo bijna drie keer zo hoog als het langjarig gemiddelde 2008-2017. Dat gunstige saldo is vooral te danken aan het eerste kwartaal waarin de saldi extreem hoog waren.

Voortschrijdend saldo op topniveau
In maart 2017 bereikte het twaalfmaandelijkse saldo het dieptepunt van bijna 2 euro per hen per jaar onder het langjarig gemiddelde. Vervolgens is een sterk herstel opgetreden tot een positief verschil in mei 2018 van 8 euro per hen per jaar ten opzichte van het langjarig twaalfmaandelijks gemiddelde. 


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page