Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen fors lager dan in 2017
12/3/2018


In oktober is het saldo iets hersteld van het lage niveau in de zomermaanden. Maar het saldo is wel 51.000 euro lager dan vorig jaar oktober door 35% lagere opbrengsten en iets hogere kosten. De eierprijs ligt sinds mei lager dan vorig jaar door het herstel van de eierproductie na de fipronilaffaire. Voor het standaardbedrijf met 50.000 scharrelhennen is gerekend met continue productie zonder schade door blokkades.

In oktober is het saldo in de leghennenhouderij iets hersteld van het lage niveau in de zomermaanden. Het saldo is echter 51.000 euro lager dan vorig jaar oktober door 35% lagere opbrengsten en iets hogere kosten. De eierprijs ligt sinds mei lager dan vorig jaar door het herstel van de eierproductie na de fipronilaffaire. Voor het standaardbedrijf met 50.000 scharrelhennen is gerekend met continue productie zonder schade door blokkades.


Lagere opbrengsten en hogere voerkosten
De opbrengsten van het standaardbedrijf waren in augustus 2017 tot en met maart 2018 fors hoger dan normaal door het ontstane eiertekort als gevolg van de fipronilaffaire. De eierprijzen bereikten daardoor eind vorig jaar recordniveaus. Een deel van de Nederlandse leghennenbedrijven is echter in het derde kwartaal van 2017 hard geraakt door blokkades en vervroegde afvoer van leghennen of ruien van leghennen. Stallen zijn lang geblokkeerd geweest waardoor de productie in het tweede halfjaar van 2017 flink lager was dan gewoonlijk. Niet-getroffen bedrijven profiteerden van de hoge eierprijzen, tenzij ze gebonden waren aan vaste eierprijzen op contractbasis.

Sinds maart dit jaar zijn de eierprijzen flink gedaald door het herstel van de eierproductie na de fipronilaffaire en de seizoensmatige daling in de zomer. Normaal zijn de eierprijzen in de zomermaanden 10 tot 15% lager dan het jaargemiddelde door de zwakke vraag in de vakantieperiode. In september en oktober herstelden de eierprijzen zich iets. Bij lagere temperaturen zijn mensen sneller geneigd een eitje te koken of te bakken dan bij iets warmer weer. Ook de eierverwerkende industrie vraagt in deze periode meer eieren om te voldoen aan de toenemende vraag van hun afnemers. Vergeleken met vorig jaar gaven de opbrengsten veel terrein prijs. In combinatie met hogere voerkosten resulteerde dit in een lager saldo. De veevoergrondstoffen werden vooral duurder door de droogte in de zomer.
Saldo drie kwart lager in oktober
Vooral door de flink lagere eierprijzen daalde het saldo in vergelijking met oktober vorig jaar met 51.000 euro naar 16.000 euro voor het standaardbedrijf met 50.000 scharrelhennen. Dat saldo ligt onder het langjarig gemiddelde, maar hoger dan de vijf maanden daarvoor. De marktsituatie herstelt van de gevolgen van de fipronilaffaire door een toenemende productie. De Europese Commissie verwacht dat de productie van consumptie-eieren in de EU dit jaar circa 3% zal stijgen.

Cumulatief saldo ruim boven langjarig gemiddelde dankzij gunstig eerste kwartaal
Het cumulatieve saldo van januari tot en met oktober ligt 30.000 euro boven het niveau van 2017 door 4% hogere opbrengsten bij 1% hogere toegerekende kosten. Daardoor is het totaalsaldo ruim twee keer zo hoog als het langjarig gemiddelde 2008-2017. Dat gunstige saldo is vooral te danken aan het eerste kwartaal toen de saldi zeer hoog waren.Top voortschrijdend saldo achter de rug
In maart 2017 bereikte het twaalfmaandelijkse saldo het dieptepunt van bijna 2 euro per hen per jaar onder het langjarig gemiddelde. Vervolgens is een sterk herstel opgetreden tot een recordniveau in mei 2018 met een positief verschil van 8,30 euro per hen per jaar ten opzichte van het langjarig twaalfmaandelijks gemiddelde. Daarna is dat positieve verschil van het voortschrijdend saldo iets gedaald naar 5,50 euro per hen per jaar over de twaalfmaandsperiode van november 2017 tot en met oktober 2018.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page