Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Fors hoger saldo leghennen door bijzonder sterke prijsstijging scharreleieren
1/5/2023

De legsector heeft de wind flink in de zeilen. Het saldo van leghennen lag in november 2022 fors hoger dan vorig jaar en kwam uit op 110.000 euro per bedrijf. Dat is achtmaal hoger dan in november vorig jaar, dankzij een ruime verdubbeling van de marktprijzen van scharreleieren. Het saldo ligt daarmee bijna 82.000 euro boven het langjarig gemiddelde van 2012-2021. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met 55.000 scharrelhennen die produceren voor de vrije markt.

Sterk stijgende opbrengsten
De voerprijzen zijn vanaf maart, mede door de oorlog in Oekraïne, flink gestegen naar een recordniveau in juni. Sindsdien dalen de voerprijzen weer licht. Echter, in november 2022 waren die voerkosten nog steeds bijna 20.000 euro (30%) hoger dan in november 2021. Ook de aankoopprijs van jonge hennen is met een vergelijkbaar percentage gestegen. In november 2022 waren de opbrengsten bijna 122.000 euro hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat is te danken aan de zeer sterke prijsstijging van scharreleieren, tot 2,35 euro per kg in november. De opbrengsten zijn dan ook veel sterker gestegen dan de kosten waardoor het saldo in november met ruim 96.000 euro toenam tot 110.000 euro per bedrijf.

De opbrengstprijs van eieren steeg sterk in maart en april van dit jaar als gevolg van een lager aanbod en de oorlog in Oekraïne. Uit dat land komen normaal gesproken veel kooieieren naar de EU voor de eierverwerkende industrie. Die import uit Oekraïne daalde het eerste halfjaar, waardoor schaarste ontstond en de prijzen van kooieieren een stevige bodem in de markt legden. Daarvan profiteerden ook de prijzen van tafeleieren. Later in het jaar is de invoer van kooieieren uit Oekraïne flink toegenomen door een herstel van de handelsstromen. Normaal staan de eierprijzen onder druk in de zomer als veel mensen op vakantie zijn. Dit jaar waren de eierprijzen in de zomer wel lager maar nog steeds aanzienlijk hoger dan gebruikelijk. In het vierde kwartaal van 2022 stegen de eierprijzen naar het hoogste niveau sinds eind 2017.

Wereldwijd is het aanbod van eieren krap doordat veel landen door vogelgriep zijn getroffen. De productie van consumptie-eieren in de EU wordt 2,5% lager geraamd dan in 2021. Belangrijke producenten zoals Frankrijk en Polen laten flinke dalingen van het aanbod zien. Een aantal bedrijven heeft enige tijd leeggestaan omdat ze zijn getroffen door vogelgriep of vanwege een vervoersverbod. Ook in Amerika heeft vogelgriep tot een lagere eiproductie geleid door ruiming van miljoenen leghennen. Dit alles zorgt voor onrust op de markt en voor ongekend hoge eierprijzen.

De genoemde hoge eierprijzen gelden voor een deel van de totale eierproductie, namelijk scharreleieren op de vrije markt. De meeste eierhandel tussen legpluimveehouders, pakstations en retail/winkelbedrijven is tegen vooraf afgesproken vaste prijzen. Veel legpluimveehouders kunnen daardoor niet van de hoge eierprijzen profiteren, maar worden wel geconfronteerd met de sterk gestegen voerkosten. Legpluimveehouders die nieuwe koppels gaan opzetten, willen daarom nieuwe afspraken maken tegen hogere contractprijzen.
Voortschrijdend saldo stijgt ver boven het langjarig gemiddelde
Het voortschrijdend jaarsaldo steeg snel en kwam in november 291.000 euro boven het langjarig gemiddelde. In juli 2020 lag het voortschrijdend jaarsaldo op 106.000 euro, maar daalde daarna snel door lagere opbrengsten en hogere voerkosten. Dankzij de hogere saldi vanaf begin dit jaar is het voortschrijdend jaarsaldo gestegen naar 5,30 euro per leghen boven het langjarig gemiddelde van 4,60 euro.

Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page