Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen gedecimeerd
9/24/2018

Na een gunstig eerste kwartaal is het saldo leghennen flink gedaald. In augustus is het saldo 24.000 euro lager dan vorig jaar door 24% lagere opbrengsten en iets hogere kosten. De eierprijs is in augustus de helft lager dan begin dit jaar door het herstel van de eierproductie na de fipronilaffaire en de seizoensmatige daling in de zomer. Voor het standaardbedrijf met 50.000 scharrelhennen is gerekend met continue productie zonder schade door blokkades.


Na een gunstig eerste kwartaal is het saldo leghennen flink gedaald. In augustus is het saldo 24.000 euro lager dan vorig jaar door 24% lagere opbrengsten en iets hogere kosten. De eierprijs is in augustus de helft lager dan begin dit jaar door het herstel van de eierproductie na de fipronilaffaire en de seizoensmatige daling in de zomer. Voor het standaardbedrijf met 50.000 scharrelhennen is gerekend met continue productie zonder schade door blokkades.


Lagere opbrengsten en stijgende kosten
De opbrengsten van het standaardbedrijf waren in augustus 2017 tot en met maart dit jaar fors hoger dan normaal door het ontstane eiertekort als gevolg van de fipronilaffaire. De eierprijzen bereikten daardoor eind vorig jaar recordniveaus. Een deel van de Nederlandse leghennenbedrijven is echter in het derde kwartaal van 2017 hard geraakt door blokkades en vervroegde afvoer van leghennen of ruien van leghennen. Veel stallen zijn lang geblokkeerd geweest waardoor de productie in het tweede halfjaar flink lager was dan gewoonlijk. Niet-getroffen bedrijven profiteerden van de hoge eierprijzen, tenzij ze gebonden waren aan vaste eierprijzen op contractbasis. 

De eierprijzen zijn vanaf maart flink gedaald door het herstel van de eierproductie na de fipronilaffaire en de seizoensmatige daling in de zomer. Normaal zijn de eierprijzen in de zomermaanden 10 tot 15% lager dan het jaargemiddelde door de zwakke vraag in de vakantieperiode. De opbrengsten hebben mede daardoor in de afgelopen maanden veel terrein prijsgegeven. Ook de hogere voerkosten zorgen voor een fors lager saldo.

 

Saldo 24.000 euro lager in augustus
Vooral door de flink lagere eierprijzen daalde het saldo in vergelijking met augustus vorig jaar met 24.000 euro naar slechts 1.800 euro voor het standaardbedrijf met 50.000 scharrelhennen. Dat is het laagste niveau sinds augustus 2016 en uiteraard lager dan het langjarig gemiddelde. De marktsituatie herstelt van de gevolgen van de fipronilaffaire door een toenemende productie. De Europese Commissie verwacht dat de productie van consumptie-eieren dit jaar circa 3% zal stijgen in de EU.

Cumulatief saldo ruim boven langjarig gemiddelde dankzij gunstig eerste kwartaal
Het cumulatieve saldo ligt in januari tot en met augustus 72% boven het niveau van 2017 door 16% hogere opbrengsten bij gelijke toegerekende kosten. Daardoor is het totaalsaldo ruim twee keer zo hoog als het langjarig gemiddelde 2008-2017. Dat gunstige saldo is vooral te danken aan het eerste kwartaal waarin de saldi extreem hoog waren.

Top voortschrijdend saldo achter de rug
In maart 2017 bereikte het twaalfmaandelijkse saldo het dieptepunt van bijna 2 euro per hen per jaar onder het langjarig gemiddelde. Vervolgens is tot april een sterk herstel opgetreden tot een recordniveau in mei 2018 met een positief verschil van 8,30 euro per hen per jaar ten opzichte van het langjarig twaalfmaandelijks gemiddelde. Daarna is dat positieve verschil van het voortschrijdend saldo iets gedaald naar 7,20 euro per hen per jaar over de twaalfmaandsperiode van september 2017 tot en met augustus 2018.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page