Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen 18.000 euro gezakt door lagere opbrengsten en hogere voerkosten
6/30/2021

In mei is het saldo leghennen uitgekomen op 7.500 euro. Dat is ruim 70% lager dan in mei vorig jaar door lagere eierprijzen en hogere voerprijzen. Het saldo ligt daarmee onder het langjarig gemiddelde. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met 55.000 scharrelhennen.

Lagere opbrengsten en hogere voerkosten 
De leghennenhouderij zit in de tang van lagere opbrengsten en hogere voerkosten. De opbrengsten zijn in mei 8.600 euro lager dan in dezelfde maand vorig jaar. De prijs van scharreleieren lag in mei 9% onder het niveau van vorig jaar, maar wel 5% boven het langjarig gemiddelde 2011-2020. De voerkosten stijgen echter flink door en drukken het saldo.

Na Pasen zijn de eierprijzen gedaald. Dat is een gebruikelijk patroon en met de zomer in aantocht wordt een verdere daling verwacht. Door de lange duur van de ophokplicht van pluimvee, wegens risico van vogelgriep, kwam er meer prijsdruk op de eieren voor de verwerkende industrie. Tafeleieren zijn wel redelijk prijshoudend dankzij de goede vraag. Mogelijk zullen de prijzen aantrekken als de horeca weer meer opengaat door versoepeling van de coronamaatregelen en de vraag naar eieren en eiproducten hierdoor stijgt.

De voerprijzen zijn in het afgelopen halfjaar gestegen door hogere prijzen voor de veevoergrondstoffen, vooral van sojaschroot en granen. Daardoor zijn in mei de voerkosten 8.700 euro per bedrijf ofwel 17% hoger dan mei vorig jaar. De voerkosten zullen verder stijgen doordat de prijs van sojaschroot in de afgelopen twee maanden met een derde steeg. Ook de prijzen van granen stegen.Voortschrijdend saldo zakt onder het langjarig gemiddelde
Het voortschrijdend jaarsaldo ligt in mei van dit jaar met 26.300 euro per bedrijf onder het langjarig gemiddelde. Sinds het dieptepunt in mei 2019 was er een opgaande trend tot de piek in juli vorig jaar. Daarna daalde het voortschrijdend saldo snel door lagere saldi als gevolg van gedaalde eierprijzen. In mei ligt het voortschrijdend jaarsaldo 48 eurocent onder het langjarig gemiddelde van 4,14 euro per leghen per jaar.

Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page