Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Draagvlak en imago
     
Draagvlak en imago
Select an indicator
Maatschappelijke waardering - Voedingsmiddelenindustrie

Maatschappelijke waardering licht positief
1/27/2017

De maatschappelijke waardering van de voedingsmiddelenindustrie is licht positief. Hun score ligt tussen die van de andere subsectoren in; lager dan de plantaardige sectoren, melkveehouderij en supermarkten, maar hoger dan de intensieve veehouderij. Ook in vergelijking met andere Nederlandse productiesectoren wordt de voedingsmiddelenindustrie gemiddeld gewaardeerd; positiever dan bijvoorbeeld de farmaceutische industrie en de textielindustrie, maar minder positief dan sierteelt. De waardering van de voedingsmiddelenindustrie is anno 2016 in vergelijking met zowel 2012 als 2014 stabiel gebleven. 

In de Agrifoodmonitor 2016 zijn factoren geïdentificeerd die de maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector verklaren. Deze vallen uiteen in satisfiers en dissatisfiers. Hieruit komen naar voren zogenoemde opstekers (met hogere scores op satisfiers en lagere scores op dissatisfiers) en aandachtspunten (met lagere scores op satisfiers en hogere scores op dissatisfiers).

Opstekers
• Relatief hoge score op de betrokkenheid. Een relatief hoge score op persoonlijke relevantie en belang (betrokkenheid) van de voedingsmiddelenindustrie. De voedingsmiddelenindustrie scoort in de middenmoot (in vergelijking met de subsectoren) als het gaat om reputatie.
• Wanneer wordt gekeken naar de perceptie van genomen maatregelen valt op dat de voedingsmiddelenindustrie relatief hoog scoort op het gebied van kwaliteit en innovatie.

Aandachtspunten
• Relatief lage score op een aantal satisfiers: vertrouwen en perceptie van genomen maatregelen. Op vertrouwen (in de productie, voedselveiligheid en samenwerking) scoort de voedingsmiddelenindustrie in vergelijking met de andere sectoren laag.
• Relatief hogere score op een aantal dissatisfiers, zoals negatieve emoties en ambivalentie. Burgers ervaren relatief veel tegenstrijdige gevoelens (ambivalentie) als zij denken aan het eten van verwerkte producten en de manier waarop deze producten worden gemaakt. Ook roept deze branche relatief veel negatieve emoties op.
• De verdenking van strategisch gedrag ten aanzien van duurzaamheid is samen met supermarkten het hoogst voor de voedingsmiddelenindustrie.

Productspecifieke signalen
De productspecifieke signalen zijn gebaseerd op de vergelijking van welke waarden consumenten belangrijk vinden en welke ze associëren met producten van de sector.
• Consumenten vinden goede smaak, betaalbaarheid, gezondheid en veiligheid belangrijk en associëren deze waarden ook met producten van de voedingsmiddelenindustrie. Het is daarom aanbevelenswaardig om producten uit de voedingsmiddelenindustrie als smakelijk, betaalbaar, gezond en veilig neer te zetten. Dit vinden consumenten belangrijke waarden en zo worden producten van deze branche ook al ervaren.
• Consumenten vinden het over het algemeen redelijk belangrijk dat het voedsel dat ze eten er mooi uit ziet en een keurmerk heeft (al behoren deze niet tot de topwaarden), maar dit geldt relatief gezien in mindere mate voor verpakte voedselproducten. 


Kies een sector
Contactpersoon
Marleen Onwezen
070-3358175
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Marleen C. Onwezen, Machiel J. Reinders, & Harriëtte M. Snoek (2016). De Agrifoodmonitor 2016: Hoe burgers de Agri & Food sector waarderen. Rapport 2016-111; Wageningen Economic Research, Den Haag


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page