Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Draagvlak en imago
     
Draagvlak en imago
Select an indicator
Maatschappelijke waardering - Supermarkten

Waardering supermarkten licht positief
1/27/2017

De maatschappelijke waardering van de supermarkten is samen met enkele andere subsectoren (akkerbouw, tuinbouw en melkveehouderij) het meest positief. In vergelijking met de referentiesectoren worden de supermarkten net zo positief gewaardeerd als bijvoorbeeld de sierteelt en positiever dan andere Nederlandse productiesectoren zoals de auto-industrie en textielindustrie. De waardering van de supermarkten is anno 2016 in vergelijking met 2012 en 2014 stabiel gebleven.In de Agrifoodmonitor 2016 zijn factoren geïdentificeerd die de maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector verklaren. Deze vallen uiteen in satisfiers en dissatisfiers. Hieruit komen naar voren zogenoemde opstekers (met hogere scores op satisfiers en lagere scores op dissatisfiers) en aandachtspunten (met lagere scores op satisfiers en hogere scores op dissatisfiers).

Opstekers
• Relatief positieve score op de belangrijkste satisfiers betrokkenheid en reputatie. Men beschouwt supermarkten als redelijk belangrijk en relevant voor zichzelf (betrokkenheid) en ervaart de reputatie van de supermarkten als relatief 'goed'. Er is een aanwijzing dat die hoge betrokkenheid gekoppeld is aan de regelmatige bezoeken aan supermarkten.
• Relatief lage score op de dissatisfier negatieve emoties. Burgers ervaren weinig negatieve emoties als zij denken aan supermarkten.

Aandachtspunten
• Relatief lage score op de satisfiers vertrouwen en perceptie van door supermarkten genomen maatregelen.
• Het vertrouwen in (1) de veiligheid van producten, (2) de samenwerking binnen de keten en (3) voedselproductie van supermarkten is lager dan het vertrouwen in de meeste andere sectoren op deze vormen van vertrouwen. Echter, van de verschillende vormen van vertrouwen is alleen vertrouwen in samenwerking in 2016 een verklarende factor voor de maatschappelijke waardering. De mate van vertrouwen in samenwerking is stabiel gebleven ten opzichte van 2016. Daarnaast hebben burgers het beeld dat supermarkten relatief weinig maatregelen nemen rondom een bundeling van gebieden zoals milieu en dierenwelzijn.
• Relatief hoge score op de dissatisfier 'ambivalentie'.
• De verdenking op strategisch gedrag ten aanzien van duurzaamheid is het grootst voor supermarkten (samen met de voedingsmiddelenindustrie).

Samengenomen zijn deze aandachtspunten een indicatie dat supermarkten op dit moment positief gewaardeerd worden, maar dat er onder de oppervlakte een verscheidenheid aan negatieve beelden en associaties met de supermarkten aanwezig is.

Productspecifieke signalen
De productspecifieke signalen zijn gebaseerd op de vergelijking van welke waarden consumenten belangrijk vinden en welke ze associëren met producten van de sector.
• Er is voor een aantal waarden een match tussen wat consumenten belangrijk vinden en wat ze met producten uit de supermarkt associëren: smaak, gezondheid, natuurlijk en zorgend voor 'een goed gevoel'. Het is daarom aanbevelenswaardig om producten uit de supermarkt als smaakvol, gezond en natuurlijk neer te zetten en zodanig dat de producten zorgen voor een goed gevoel. Dit vinden consumenten belangrijke waarden en zo worden producten uit de supermarkt ook al ervaren.
• Consumenten vinden diervriendelijkheid en een keurmerk over het algemeen vrij belangrijk, maar voor voedselproducten in de supermarkt geldt dit relatief gezien wat minder.
• Consumenten vinden het over het algemeen enigszins tot redelijk belangrijk dat het voedsel energie geeft en dat het gepaard gaat met gebruikersgemak (al behoren deze niet tot de topwaarden), maar dit geldt relatief gezien nog meer voor voedselproducten in de supermarkt.

 Kies een sector
Contactpersoon
Marleen Onwezen
070-3358175
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Marleen C. Onwezen, Machiel J. Reinders, & Harriëtte M. Snoek (2016). De Agrifoodmonitor 2016: Hoe burgers de Agri & Food sector waarderen. Rapport 2016-111; Wageningen Economic Research, Den Haag


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page