Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Draagvlak en imago
     
Draagvlak en imago
Select an indicator
Maatschappelijke waardering - Varkenshouderij

Maatschappelijke waardering neutraal
1/27/2017

De maatschappelijke waardering van de varkenshouderij is samen met de pluimveehouderij het minst positief vergeleken met de andere subsectoren. Toch worden deze intensieve dierlijke sectoren neutraal gewaardeerd. Ook in vergelijking met andere Nederlandse productiesectoren worden deze sectoren het minst positief gewaardeerd. De waardering van de varkenshouderij is anno 2016 in vergelijking met zowel 2012 als 2014 stabiel gebleven.In de Agrifoodmonitor 2016 zijn factoren geïdentificeerd die de maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector verklaren. Deze vallen uiteen in satisfiers en dissatisfiers. Hieruit komen naar voren zogenoemde opstekers (met hogere scores op satisfiers en lagere scores op dissatisfiers) en aandachtspunten (met lagere scores op satisfiers en hogere scores op dissatisfiers).

 Opstekers
• De verdenking van strategisch gedrag ten aanzien van duurzaamheid is voor de dierlijke sectoren het laagst, met name voor de varkenshouderij. Echter, er is geen (directe) relatie van strategisch gedrag met maatschappelijke waardering.

Aandachtspunten
• Relatief lage score op de satisfiers reputatie, betrokkenheid, vertrouwen, positieve emoties, perceptie van genomen maatregelen. De lagere score op betrokkenheid en reputatie vormen vooral een aandachtspunt, omdat dit de belangrijkste verklarende factoren voor maatschappelijke waardering zijn. Daarnaast hebben burgers relatief weinig vertrouwen in de productie, voedselveiligheid en samenwerking binnen de keten van de varkenshouderij. Echter, van de verschillende vormen van vertrouwen is alleen vertrouwen in samenwerking in 2016 een verklarende factor voor de maatschappelijke waardering.
• De varkenshouderij roept relatief weinig positieve emoties op en scoort in de ogen van burgers minder positief op de perceptie van genomen maatregelen. Relatief hoge score op dissatisfiers als ambivalentie en negatieve emoties. Burgers ervaren relatief veel gemengde gevoelens (ambivalentie) als zij varkensvlees eten en denken aan het dier waar het vlees vandaan komt. Verder roept de sector relatief veel negatieve emoties op bij burgers.
• Wanneer wordt gekeken naar de perceptie van genomen maatregelen valt op dat de varkenshouderij relatief laag scoort op veiligheid en innovatie.

Productspecifieke signalen
De productspecifieke signalen zijn gebaseerd op de vergelijking van welke waarden consumenten belangrijk vinden en welke ze associëren met producten van de sector.
• Consumenten vinden goede smaak, veiligheid, betaalbaarheid en bekendheid belangrijk en associëren deze waarden ook met varkensvlees, zij het wel in iets mindere mate. Daarom is het aanbevelenswaardig om producten uit de varkenshouderij neer te zetten als smakelijk, veilig en betaalbaar. Dit vinden consumenten belangrijke waarden en zo worden producten uit de varkenssector ook al ervaren.
• Consumenten vinden bereidingsgemak redelijk belangrijk, maar dit associëren zij in mindere mate met varkensvlees.
• Keurmerken en het uiterlijk ('ziet er mooi uit') zijn ook redelijk belangrijke waarden, iets wat consumenten ook associëren met varkensvlees. Zorg dat varkensvlees meer wordt beleefd als mooi en met keurmerken omgeven is, omdat consumenten deze waarden redelijk belangrijk vinden.Kies een sector
Contactpersoon
Marleen Onwezen
070-3358175
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Marleen C. Onwezen, Machiel J. Reinders, & Harriëtte M. Snoek (2016). De Agrifoodmonitor 2016: Hoe burgers de Agri & Food sector waarderen. Rapport 2016-111; Wageningen Economic Research, Den Haag


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page