Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Draagvlak en imago
     
Draagvlak en imago
Select an indicator
Maatschappelijke waardering - Pluimveehouderij

Maatschappelijke waardering neutraal
1/27/2017

De maatschappelijke waardering van de pluimveehouderij is samen met die van de varkenshouderij het laagst. Ook vergeleken met andere Nederlandse productiesectoren worden deze sectoren het minst positief gewaardeerd. Wel is de waardering voor de pluimveehouderij in absolute zin “neutraal” te noemen. De waardering van de puimveehouderij is in vergelijking met 2012 iets toegenomen, maar is in vergelijking met 2014 stabiel gebleven.
In de Agrifoodmonitor 2016 zijn factoren geïdentificeerd die de maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector verklaren. Deze vallen uiteen in satisfiers en dissatisfiers. Hieruit komen opstekers, met hogere scores op satisfiers en de lagere scores op dissatisfiers en aandachtspunten, met lagere scores op satisfiers en hogere scores op dissatisfiers, naar voren.

Opstekers
• Ten opzichte van 2012 is de waardering van de pluimveehouderij gestegen. Dit omdat men zich meer identificeert met de pluimveehouderij. Alhoewel de verschillen klein zijn is dit een positief signaal. Echter, ten opzichte van 2014 is de waardering van de pluimveehouderij stabiel gebleven.
• De reputatie voor de sector pluimveehouderij zit in de lift. Ten opzichte van 2012 is de reputatie van de sector positiever geworden. Wel scoort de sector pluimveehouderij ook in 2016 nog steeds relatief laag op reputatie in vergelijking met de meeste andere sectoren (akkerbouw, voedingsmiddelen, melkveehouderij, tuinbouw en supermarkten).

Aandachtspunten
• Relatief lage score op de satisfiers reputatie, betrokkenheid, positieve emoties, perceptie van genomen maatregelen. Op zowel reputatie, positieve emoties en betrokkenheid scoort de pluimveehouderij (samen met de varkenshouderij) het minst positief. Daarnaast hebben burgers relatief weinig vertrouwen in de productie, voedselveiligheid en samenwerking tussen schakels in de keten van de pluimveehouderij. Ook is dit vertrouwen ten opzichte van 2014 afgenomen. Van de verschillende vormen van vertrouwen is alleen vertrouwen in samenwerking in 2016 een verklarende factor voor de maatschappelijke waardering. Tot slot scoort de pluimveehouderij in de ogen van burgers minder positief op de perceptie van genomen maatregelen. In 2016 is de perceptie van genomen maatregelen in tegenstelling tot 2014 echter geen factor meer voor het verklaren van de maatschappelijke waardering.
• De sector scoort relatief laag op innovatie, wanneer wordt gekeken naar de perceptie van genomen maatregelen.
• Relatief hoge score op de dissatisfiers ambivalentie en negatieve emoties. Burgers ervaren relatief veel gemengde gevoelens (ambivalentie) als zij kip eten en denken aan het dier waar het vlees vandaan komt. Ook ervaren zij relatief veel negatieve gevoelens als zij aan de pluimveehouderij denken.

Productspecifieke signalen
De productspecifieke signalen zijn gebaseerd op de vergelijking van welke waarden consumenten belangrijk vinden en welke ze associëren met producten van de sector.
• Consumenten vinden de waarden goede smaak, gezondheid, veiligheid en betaalbaarheid belangrijk en associëren deze waarden ook met kippenvlees. Dit vinden consumenten belangrijke waarden en zo worden pluimveeproducten ook al ervaren.
• Consumenten vinden diervriendelijkheid vrij belangrijk; voor pluimveeproducten zoals kippenvlees is diervriendelijkheid een nog belangrijkere waarde.
• Consumenten vinden het over het algemeen enigszins tot redelijk belangrijk dat het voedsel dat ze eten goed is voor de lijn, energie geeft en dat het gepaard gaat met gezelligheid (al behoren deze niet tot de top-waarden), maar dit geldt relatief gezien in mindere mate voor pluimveeproducten.


Kies een sector
Contactpersoon
Marleen Onwezen
070-3358175
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Marleen C. Onwezen, Machiel J. Reinders, & Harriëtte M. Snoek (2016). De Agrifoodmonitor 2016: Hoe burgers de Agri & Food sector waarderen. Rapport 2016-111; Wageningen Economic Research, Den Haag


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page