Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Draagvlak en imago
     
Draagvlak en imago
Select an indicator
Maatschappelijke waardering - Land- en tuinbouw

Na jaren van daling een lichte stijging in de waardering van de Agri & Food-sector
11/12/2020

Nederlanders zijn over het algemeen vrij positief over de Agri & Food-sector en de bijbehorende subsectoren. Hoewel de waardering de afgelopen jaren een lichte daling liet zien, lijkt die trend nu gekeerd: de waardering van alle sectoren is in 2020 significant gestegen, alleen de varkenshouderij blijft stabiel. Er zijn duidelijke verschillen in waardering tussen de subsectoren: men is positiever over de tuinbouw en akkerbouw en het minst positief over de varkenshouderij en pluimveehouderij.
Belangrijkste voorspellers van waardering
Net als voorgaande jaren, zijn de belangrijkste voorspellers om de waardering te verklaren reputatie, betrokkenheid, gevolgd door vertrouwen in voedselveiligheid en vertrouwen in samenwerking. Al deze voorspellende factoren laten voor het merendeel van de sectoren een stijging zien. In eerdere jaren had betrokkenheid de grootste invloed op waardering. Dit jaar is de economische reputatie of het imago van een sector de sterkste voorspellende factor van waardering. Ook vertrouwen in voedselveiligheid is belangrijker dan voorgaande jaren. Dit geeft aan dat economische stabiliteit en veiligheid belangrijker zijn voor de waardering dan in andere jaren.

Impact actuele gebeurtenissen op verschuivingen in waardering
Om de verschillen in waardering goed te kunnen duiden, heeft een klein deel van de deelnemers zowel in 2018 als in 2020 een gedeelte van de monitor ingevuld (N=200). De verschuiving tussen 2018 en 2020 wordt wederom voor het grootste gedeelte door de belangrijkste voorspellende factoren verklaard: betrokkenheid en vertrouwen in de samenwerking zijn het belangrijkste om de stijging in de waardering te verklaren (reputatie en vertrouwen in voedselveiligheid zijn niet meegenomen voor deze subset).

Houding ten aanzien van boerenprotesten en het opzoeken van informatie over Covid-19 zijn ook van invloed op de verschuivingen. De impact van deze actuele gebeurtenissen is wel veel kleiner dan de impact van de eerdergenoemde voorspellende factoren. We zien dat een positieve houding tegenover boerenprotesten zorgt voor een meer positieve waardering tegenover de sectoren. Ook zien we dat het opzoeken van informatie over Covid-19 het vertrouwen in de sectoren beïnvloedt. Meer vertrouwen zorgt op zijn beurt weer voor een grotere verschuiving in de waardering.

Egocentrische waarden weer belangrijker geworden
Nederlanders vinden vooral de smaak, veiligheid, betaalbaarheid en gezondheid belangrijk bij het voedsel dat ze eten. Deze zogenaamde egocentrische waarden vinden ze belangrijker dan duurzaamheidswaarden als diervriendelijk, milieuvriendelijk of rechtvaardig, die in de middenmoot zitten van het belang dat mensen hechten aan de verschillende voedselwaarden. Egocentrische voedselwaarden als gezondheid, goed gevoel, smaak en gemak zijn in 2020 wederom belangrijker geworden in vergelijking met voorgaande jaren.

Het belang dat mensen hechten aan rechtvaardigheid als voedselwaarde is afgenomen, terwijl het belang van lokale voeding juist is toegenomen.

Mogelijkheden om de waardering van de Agri & Food-sector verder te versterken
• De mate waarin consumenten de agri & food-sectoren associëren met duurzaamheid is gestegen in 2020 (met uitzondering van de gehele Agri & Food-sector en melkveehouderij). Deze duurzame perceptie heeft een kleine link met de waardering van de sectoren. Hier zijn echter wel nuances: deze link is bijvoorbeeld sterker voor mensen die zichzelf meer als milieuvriendelijk persoon zien (hoge milieu-identiteit). De perceptie van duurzaamheid verschilt wel voor de verschillende subsectoren. Over het algemeen worden de akkerbouw en tuinbouw meer positief gewaardeerd als het gaat om duurzaamheid, en de varkenshouderij, pluimvee, supermarkten en voedingsmiddelenindustrie het minst positief.
• Een experiment laat zien dat het verkleinen van de fysieke afstand (zoals het aanbieden van producten uit de provincie) en de sociale afstand tot boeren (zoals aangeven wie de boer is die het product heeft gemaakt) de waardering van de subsectoren kunnen verhogen. Ook in real life zien we deze effecten terug: mensen die dicht bij een ondernemer wonen of een of meerdere boeren kennen zijn meer positief over de sector. Boerderijdagen, lokale producten of persoonlijke verhalen zouden bijvoorbeeld de afstand tot de boer kunnen verlagen en de waardering van de sector daarmee verhogen.
• Nader onderzoek naar de waardering van voedsel in verschillende stadia van de consumptiecyclus (productie, aankoop, consumptie en verspilling), toont aan dat voedsel het meest gewaardeerd wordt tijdens de consumptie en aankoopfase, en het minste als mensen denken aan verspilling van voedsel in Nederland. Analyses laten zien dat de waardering van voedsel tijdens de productie belangrijk is voor de houding tegenover de sector. De waardering van voedsel tijdens productie verhogen lijkt daarmee een effectieve strategie: denk bijvoorbeeld aan herkomst verhelderen, visuele ondersteuning waar producten vandaan komen of moestuinen.Kies een sector
Contactpersoon
Marleen Onwezen
070-3358175
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
Onwezen, M., E. Bouwman, D. Taufik en J. Galama  (2020). Agrifoodmonitor 2020; Waardering van de Agri & Food-sector van 2012 tot nu. Wageningen Economic Research, 2020-080.

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page