Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Draagvlak en imago
     
Draagvlak en imago
Select an indicator
Maatschappelijke waardering - Melkveehouderij

Maatschappelijke waardering positief
1/27/2017

De maatschappelijke waardering van de melkveehouderij is samen met de tuinbouw, de akkerbouw en de supermarkten het meest positief. In vergelijking met de referentiesectoren wordt de melkveehouderij net zo positief gewaardeerd als de sierteelt en de horeca en positiever dan andere Nederlandse productiesectoren, zoals de farmaceutische en technologische industrie. De waardering van de melkveehouderij is in 2016 in vergelijking met 2012 en 2014 stabiel gebleven.In de Agrifoodmonitor 2016 zijn factoren geïdentificeerd die de maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector verklaren. Deze vallen uiteen in satisfiers en dissatisfiers. Hieruit komen naar voren zogenoemde opstekers (met hogere scores op satisfiers en lagere scores op dissatisfiers) en aandachtspunten (met lagere scores op satisfiers en hogere scores op dissatisfiers). 

Opstekers
• Relatief positieve score op de satisfiers betrokkenheid, reputatie, perceptie van genomen maatregelen, positieve emoties en vertrouwen. Men ziet de sector als redelijk belangrijk en relevant voor zichzelf (redelijk hoge mate van betrokkenheid). De sector wordt ook gezien als een sector met een relatief goede reputatie. Dit betekent dat deze sector in de ogen van burgers een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse werkgelegenheid en financieel gezond is. Burgers denken ook dat er relatief veel maatregelen in de sector worden genomen op een bundeling van gebieden en de sector roept positieve emoties op. Ook scoort de sector positief op de verschillende vormen van vertrouwen: productie, de voedselveiligheid van zuivelproducten en samenwerking tussen schakels in de keten. Van de verschillende vormen van vertrouwen is alleen vertrouwen in samenwerking in 2016 een verklarende factor voor de maatschappelijke waardering.
• De sector melkveehouderij scoort relatief laag op de dissatisfiers 'negatieve emoties' en ambivalentie. Men heeft relatief weinig tegenstrijdige gevoelens als men denkt aan het eten of drinken van zuivel en de manier waarop zuivel geproduceerd wordt. Ook ervaren burgers relatief weinig negatieve emoties als zij aan de melkveehouderij denken.

Aandachtspunten
• Hoewel de reputatie van de melkveehouderij sector ook in 2016 zeer goed is, scoort de sector in 2016 wel iets minder positief op reputatie dan in 2014.
• De score op de satisfier 'vertrouwen in samenwerking' is in 2016 iets lager dan in 2014, maar in absolute zin is dit vertrouwen nog altijd relatief hoog voor de sector melkveehouderij. 

Productspecifieke signalen
De productspecifieke signalen zijn gebaseerd op de vergelijking van welke waarden consumenten belangrijk vinden en welke ze associëren met producten van de sector.
• Consumenten vinden goede smaak, gezondheid, betaalbaarheid, veiligheid en natuurlijk belangrijk en associëren deze waarden ook met zuivelproducten. Dit vinden consumenten belangrijke waarden en zo worden zuivelproducten ook ervaren.
• Consumenten associëren zuivelproducten met diervriendelijkheid en 'geeft mijn lichaam energie' terwijl deze waarden niet in de top belangrijkste waarden worden genoemd. Dus zorg dat consumenten zuivelproducten meer beleven als diervriendelijk en energievol, omdat consumenten deze waarden relatief belangrijk vinden voor zuivelproducten.
• Consumenten vinden het over het algemeen redelijk belangrijk dat het voedsel dat ze eten een keurmerk heeft, er mooi uitziet en goed is voor de lijn (al behoren deze niet tot de topwaarden), maar dit geldt in mindere mate voor zuivelproducten.

 Kies een sector
Contactpersoon
Marleen Onwezen
070-3358175
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Marleen C. Onwezen, Machiel J. Reinders, & Harriëtte M. Snoek (2016). De Agrifoodmonitor 2016: Hoe burgers de Agri & Food sector waarderen. Rapport 2016-111; Wageningen Economic Research, Den Haag


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page