Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Draagvlak en imago
     
Draagvlak en imago
Select an indicator
Maatschappelijke waardering - Akkerbouw

Hoge maatschappelijke waardering akkerbouw
1/27/2017

De maatschappelijke waardering van de akkerbouw is relatief hoog ten opzichte van andere subsectoren in de Agri & Food sector en enkele andere Nederlandse productiesectoren, zoals witgoed, informatietechnologie en textielindustrie. De waardering van de akkerbouw is anno 2016 in vergelijking met 2012 iets afgenomen, maar is in vergelijking met 2014 gelijk gebleven.In de Agrifoodmonitor 2016 zijn factoren geïdentificeerd die de maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector verklaren. Deze vallen uiteen in satisfiers en dissatisfiers. Hieruit komen naar voren zogenoemde opstekers (met hogere scores op satisfiers en lagere scores op dissatisfiers) en aandachtspunten (met lagere scores op satisfiers en hogere scores op dissatisfiers).

Opstekers
• Relatief positieve score op de satisfiers reputatie, vertrouwen en betrokkenheid. De sector wordt gezien als een sector met een relatief goede reputatie. Dit betekent dat de sector in de ogen van burgers bijvoorbeeld een positieve bijdrage aan de Nederlandse economie levert en toekomstgericht is. Ook scoort de sector in vergelijking met de andere sectoren positief op verschillende aspecten van vertrouwen, zoals het vertrouwen in de productie, de veiligheid van akkerbouwproducten en vertrouwen in samenwerking tussen schakels in de keten. Van de verschillende vormen van vertrouwen is alleen vertrouwen in samenwerking in 2016 een verklarende factor voor de maatschappelijke waardering. Men ziet de sector als redelijk belangrijk en relevant voor zichzelf (redelijk hoge mate van betrokkenheid).
• Ook een relatief positieve score op de andere satisfiers. De sector roept relatief veel positieve emoties op en neemt in de ogen van burgers relatief veel maatregelen op gebieden zoals gezondheid en innovatie.
• Relatief lage score op de dissatisfiers negatieve emoties en ambivalentie. Men heeft relatief weinig tegenstrijdige gevoelens als men denkt aan het eten van akkerbouwproducten en de manier waarop deze worden geproduceerd. Ook roept de akkerbouw relatief weinig negatieve emoties op.
• Relatief hoge score op verschillende innovatiemaatregelen rondom bijvoorbeeld biotechnologie en procesdetail.

Aandachtspunten
• De maatschappelijke waardering van de akkerbouw is in 2016 iets lager dan in 2012; ten opzichte van 2014 is de maatschappelijke waardering gelijk gebleven. Alhoewel de verschillen tussen enerzijds 2012 en anderzijds 2014 en 2016 klein zijn, is de waardering van de akkerbouw in deze periode minder positief geworden.
• De score op de satisfier 'vertrouwen in samenwerking' is in 2016 iets lager dan in 2014, maar in absolute zin is dit vertrouwen nog altijd relatief hoog voor de sector akkerbouw.
• Hoewel mensen relatief weinig ambivalente gevoelens ervaren met betrekking tot akkerbouwproducten, is de mate van ambivalente gevoelens in 2016 wel hoger dan in 2014.


Productspecifieke signalen
De productspecifieke signalen zijn gebaseerd op de vergelijking van welke waarden consumenten belangrijk vinden en welke ze associëren met producten van de sector.

• Consumenten vinden de waarden goede smaak, gezondheid, natuurlijk, betaalbaarheid en veiligheid belangrijk en associëren deze waarden ook met akkerbouwproducten zoals aardappelen en graan. Het is daarom aanbevelenswaardig om akkerbouwproducten als smakelijk, gezond, natuurlijk, betaalbaar en veilig neer te zetten. Dit vinden consumenten belangrijke waarden en zo worden akkerbouwproducten ook al ervaren.
• Consumenten vinden de waarden 'geeft mijn lichaam energie', rechtvaardigheid en milieu ook belangrijke waarden maar deze associëren zij iets minder dan de hierboven genoemde topwaarden dan met akkerbouwproducten. Zorg dat consument akkerbouwproducten meer beleven als producten die rechtvaardig, milieuvriendelijk en vol energie zijn, omdat consumenten deze waarden belangrijk vinden, ook voor akkerbouwproducten.
• Consumenten vinden het over het algemeen redelijk belangrijk dat het voedsel dat ze eten een keurmerk heeft en goed is voor de lijn (al behoren deze niet tot de topwaarden), maar dit geldt in mindere mate voor akkerbouwproducten.

 


 Kies een sector
Contactpersoon
Marleen Onwezen
070-3358175
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Marleen C. Onwezen, Machiel J. Reinders, & Harriëtte M. Snoek (2016). De Agrifoodmonitor 2016: Hoe burgers de Agri & Food sector waarderen. Rapport 2016-111; Wageningen Economic Research, Den Haag


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page