Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Select an indicator
Stalsystemen - Leghennenhouderij

Nederland producent van scharreleieren
11/12/2015

Het merendeel van de hennen in Nederland wordt gehouden als scharrelhen. In 2014 werd 64% gehouden als scharrelhen, 21% van de hennen kreeg toegang tot een buitenuitloop (vrije uitloop of biologische houderij) en 15% van de hennen werd gehouden in kooihuisvesting (verrijkte kooi of kolonie).

Ingaande januari 2012 is het in de EU verboden leghennen te houden in traditionele kooihuisvesting. In de EU-richtlijn worden de minimumeisen voor huisvesting van leghennen vastgelegd, waarbij de pluimveehouder de keuze heeft uit verrijkte kooien of alternatieve systemen. In Nederland is het wettelijke minimumniveau voor huisvesting van leghennen hoger dan de verrijkte kooi, namelijk koloniehuisvesting. In de praktijk hebben de Nederlandse leghennenhouders echter gekozen voor grondhuisvestingssystemen, omdat de markt vooral vraagt naar eieren geproduceerd in niet-kooisystemen.

Vraag naar scharreleieren
De figuur geeft de ontwikkeling in de verdeling over de houderijsystemen in Nederland. Volgens de EU-indeling (conform de code op de eieren) zijn er vier houderijsystemen, namelijk kooi, scharrel, vrije uitloop en biologisch. Kooihuisvesting in Nederland heeft dan betrekking op bedrijven met koloniehuisvesting en bedrijven met verrijkte kooien die vallen onder de overgangsregeling. De figuur illustreert de gestage afname van het percentage hennen gehouden in kooi. In 2014 werd 15% van de hennen gehouden in kooihuisvesting. Naast de 64% gehouden in scharrelsystemen werd in 2014 16% van de hennen gehouden met vrije uitloop en 5% als biologische hen. 

 Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • PVE / Avined. Registratie houderijsystemen volgens KIP-systeem. 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page