Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Select an indicator
Levensduur - Melkveehouderij

Levensduur stijgt in 2013 en 2014 na periode van daling
10/2/2015

De gemiddelde levensduur en -productie van de Nederlandse melkveestapel is in 2013 en 2014 licht gestegen, na een daling in de periode 2009-2012. In 2014 was de gemiddelde levensduur van een melkkoe vijf jaar en 281 dagen.Ten opzichte van 1992 is dit een toename van bijna 4%. De gemiddelde levensproductie bedroeg 31.000 kg melk in 2014. Dit is 40% hoger dan in 1992.


De levensduur van melkkoeien wordt bepaald door het moment van afvoer. Meest voorkomende redenen voor afvoer zijn vruchtbaarheid-, uiergezondheid- en klauwgezondheidsproblemen. De Nederlandse zuivelsector streeft naar een hogere levensduur door het verbeteren van uier- en klauwproblemen. De gemiddelde leeftijd bij afvoer lag in 2014 op 5 jaar en ruim 9 maanden. De gemiddelde leeftijd bij afvoer van de Nederlandse melkkoeien schommelde in de periode 1992-2002 rond de 5 jaar en 6 maanden. Daarna nam deze toe tot 5 jaar en 11 maanden in 2008. Tussen 2008 en 2012 trad een daling op. Mogelijke oorzaken zijn het inzetten van meer jongvee vanwege exportbeperkingen voor melkvaarzen, meer uitbreidingsplannen in verband met afschaffing melkquota en stijgende slachtprijzen. In 2013 en 2014 was er een lichte stijging waarneembaar in de levensduur. Ook de levensproductie neemt vanaf 2011 licht toe.Kies een sector
Contactpersoon
Joan Reijs
070-3358326
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page