Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Select an indicator
Antibioticagebruik - Vleeskalverhouderij

Antibioticagebruik bij vleeskalveren daalt flink
10/28/2020

In 2019 is het gemiddeld antibioticagebruik bij vleeskalveren 16,5 dagdoseringen per dierjaar. Dat is een afname van ruim 11% ten opzichte van 2018 (18,6 dagdoseringen per dierjaar) (SDa, 2020).


Het gebruik van antibiotica die door de WHO als meest kritisch voor de humane geneeskunde zijn gedefinieerd, is in de afgelopen jaren sterk verminderd. Het gebruik van fluorochinolonen is met 0,01 dagdoseringen per dierjaar zeer laag gebleven. Er zijn in 2019 opnieuw geen derde en vierde generatie cefalosporinen gebruikt. Ook het gebruik van polymyxines is met 0,01 dagdoseringen per dierjaar zeer laag.

De SDa heeft onderscheid gemaakt tussen vleeskalveren op blankvleesbedrijven en rosekalveren op startbedrijven, afmestbedrijven en gesloten bedrijven. Antibiotica worden voornamelijk bij jonge dieren gebruikt. Op de afmestbedrijven, waar dieren ouder zijn dan 11 weken (rosé), kregen de dieren in 2019 gemiddeld 3,9 dagdoseringen per dierjaar, op de startbedrijven (rosé) waar dieren van 2 tot 11 weken aanwezig zijn was dat 74,7 dagdoseringen per dierjaar. Opvallend is de normaalverdeling van het gebruik bij blankvleeskalveren zonder extreme uitschieters. Daar adviseert de SDa een sectorbrede aanpak voor verder verlaging, in plaats van de focus te leggen op een klein aantal veelgebruikers zoals is te zien op rose afmestbedrijven.

Uit onderzoek blijkt dat een aantal factoren significant invloed hebben op de mate van antibioticagebruik op blankvlees bedrijven. Hieronder zijn de belangrijkste factoren benoemd. Steeds ongunstig versus gunstiger:
• Grotere koppels versus kleinere koppels (400-1.200 kalveren)
• Veel verschillende herkomstlanden versus zelfde herkomstland
• Stierkalveren versus vaarskalveren
• Laag versus hoog/hoger opzetgewicht
• Opzetten in het najaar (hogere luchtvochtigheid) versus in het voorjaar
• Kortere versus langere (6 weken of langer) leegstandsduur
• Kortere versus langere periode tussen eerste en laatste kalverlevering bij opzet
Tevens blijkt het voorschrijfgedrag tussen dierenartsen significant te verschillen. Deze kennis kan de sector helpen het antibioticagebruik nog verder terug te dringen (Bokma et al., 2017).Kies een sector
Contactpersoon
Linda Puister-Jansen
0317-484642
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page