Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Select an indicator
Antibioticagebruik - Varkenshouderij

Antibioticagebruik in varkenshouderij blijft zeer licht dalen
10/28/2020

In 2019 is het gemiddeld antibioticagebruik bij varkens 7,95 dagdoseringen per dierjaar, iets lager dan de jaren ervoor. Meer gedetailleerde cijfers laten zien dat het gebruik bij zeugen/zuigende biggen (3,5) en vleesvarkens (3,8) een stuk lager ligt dan bij gespeende biggen (16,8). Het antibioticagebruik bij gespeende biggen is daarmee met ruim 15% gedaald. Opvallend is dat zeer laag gebruik (minder dan één dierdagdosering) regelmatig voorkomt, maar tegelijkertijd vormt gebruik boven de 50 dierdagdoseringen ook geen uitzondering (SDa, 2020).
 


Het gebruik laat ten opzichte van de vorige jaren weer een lichte daling zien. Antibiotica die door de WHO als het meest kritisch voor de humane gezondheidszorg zijn gedefinieerd, werden in 2012 al niet meer gebruikt. Echter omdat sinds 2019 polymyxines zijn toegevoegd aan de derdekeuzemiddelen, is het gebruik bij varkens van derdekeuzemiddelen nu 4,3%. Cefalosporinen (derde en vierde generatie) en fluorochinolonen worden in 2019 nog steeds niet gebruikt in de varkenshouderij.
Het gebruik van colistine (behoort tot de polymyxines) is in 2019 met 140 kg gestegen ten opzichte van 2018. De varkenssector gebruikte in 2019 bijna 81% van de in totaal gebruikte massa polymyxines. Het expertpanel van de SDa dringt dan ook aan op een verlaging van het colistinegebruik in deze sector.

De grootste (absolute) afname in dagdoseringen sinds 2012 is te vinden bij tetracyclinen (afname van 3,25 dagdoseringen), penicillines (afname van 1,43 dagdoseringen) en trimethoprim/sulfonamiden (afname van 0,91 dagdoseringen).

Kies een sector
Contactpersoon
Linda Puister-Jansen
0317-484642
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page