Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Select an indicator
Antibioticagebruik - Varkenshouderij

Antibioticagebruik in varkenshouderij licht gedaald
10/9/2017

In 2016 is het antibioticagebruik bij varkens door de Autoriteit Diergeneesmiddelen vastgesteld op 8,87 dagdoseringen per dierjaar. Dat is een daling van 2% ten opzichte van 2015. Meer gedetailleerde cijfers laten zien dat het gebruik bij zeugen en vleesvarkens lager ligt en bij gespeende biggen duidelijk hoger. 


Op basis van een steekproef rapporteerde Wageningen Economic Research een jaarlijkse toename van het antibioticagebruik in de jaren 2004-2008, en een forse afname in de jaren 2008-2012. De figuur laat zien dat de daling zich in de afgelopen jaren heeft voortgezet. Het gebruik van antibiotica die door de wereldgezondheidsorganisatie WHO als het meest kritisch voor de humane gezondheidszorg zijn gedefinieerd, is in de afgelopen jaren sterk verminderd. Het gebruik van de kritische middelen cefalosporinen (derde en vierde generatie) en fluorochinolonen was de afgelopen jaren nihil.


Kies een sector
Contactpersoon
Nico Bondt
0317-484559
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page