Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Biologische landbouw
     
Biologische landbouw
Select an indicator
Resultaat - Melkveehouderij

Lichte daling inkomens biologische melkveebedrijven
12/18/2017

Het gemiddelde inkomen van het gespecialiseerde biologische melkveebedrijf wordt geraamd op 52.000 euro per onbetaalde aje. Dit is een daling van ongeveer 4.000 euro (-7%) ten opzichte van 2016. De daling wordt veroorzaakt door hogere voerprijzen en lagere zuivelopbrengsten.Melkprijs
Voor biologische melk wordt de gemiddelde melkprijs voor 2017 geraamd op 52,50 euro per 100 kilogram inclusief nabetaling; dit is een kwart procent lager dan in 2016. Sinds 2013 is de biologische melkprijs losgekoppeld van de gangbare melkprijs. Beide prijzen bewegen sindsdien onafhankelijk van elkaar. Vooral in 2016 was het verschil groot: gemiddeld 20 cent per kilogram melk. In 2017 is dit afgenomen tot gemiddeld 12 cent per kilogram melk.

Resultaat
De inkomensdaling van ongeveer 4.000 euro wordt veroorzaakt door hogere voerkosten en lagere zuivelopbrengsten. De prijzen voor biologisch mengvoer zijn gemiddeld genomen bijna 10% gestegen in 2017. De prijs voor biologische melk is ongeveer gelijk gebleven. De vraag naar biologische melk is nog steeds groot. Het aanbod van biologische melk neemt, net als in 2016, toe in 2017. Vanwege de daling van het aantal melkkoeien is de geleverde hoeveelheid melk per bedrijf afgenomen met bijna 2%. De toename van de melkproductie per koe kon deze afname niet voorkomen, zoals bij de gangbare melkveehouderij wel het geval was.

Verschil met gangbare bedrijven neemt af
Vergeleken met het inkomen van het gemiddelde gangbare melkveebedrijf is het inkomen van biologische melkveebedrijven 16.000 euro lager. Vorig jaar was het inkomen van biologische melkveebedrijven nog 41.000 euro hoger vanwege de relatief lage prijs voor gangbare melk. Het kleiner wordende verschil tussen de inkomens van de biologische en gangbare melkveehouderij wordt in 2017 voornamelijk veroorzaakt door de gestegen prijs voor gangbare melk.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet:  Verlies- en winstrekening van biologische melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page