Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Biologische landbouw
     
Biologische landbouw
Select an indicator
Resultaat - Melkveehouderij

Daling inkomen op biologische melkveebedrijven door lagere melkprijzen en hogere voerkosten
12/17/2020

Het gemiddelde inkomen van het gespecialiseerde biologische melkveebedrijf wordt voor 2020 geraamd op 34.000 euro per onbetaalde aje. Dit is een daling van ongeveer 7.000 euro (-17%) ten opzichte van 2019. De daling wordt veroorzaakt door hogere voerkosten, lagere vee omzet en een lagere melkprijs. Het inkomen in 2020 is hiermee bijna 11.000 euro lager dan het gemiddelde over 2015-2019. Dit komt vooral doordat de melkprijs in 2020 bijna 1,5 euro lager is in vergelijking met de periode 2015-2019.

Melkprijs
De prijs voor biologische melk in 2020 is geraamd op ruim 49,5 euro per 100 kilogram melk, inclusief nabetaling; bijna een euro lager dan in 2019. Sinds 2013 is de biologische melkprijs losgekoppeld van de gangbare melkprijs. Beide prijzen bewegen sindsdien onafhankelijk van elkaar. Vooral in 2016 was het verschil groot: gemiddeld 20 eurocent per kilogram melk; dit kwam vooral door de lage gangbare melkprijs. In 2020 wordt een plus op de biologische melkprijs ten opzichte van de gangbare melkprijs van ruim 12,5 eurocent per kilogram melk geraamd.

Resultaat
De inkomensdaling van 7.000 euro wordt veroorzaakt door hogere voerkosten en lagere melk- en veeprijzen. De melkprijs zal voor de 150 biologische melkveehouders bij FrieslandCampina dalen omdat de melkprijs wordt bepaald op basis van buitenlandse melkverwerkers die meer te maken hebben gehad met een te sterke stijging van het aanbod. Hierdoor kwam in het buitenland de melkprijs onder druk te staan. Omdat de logistieke kosten in het buitenland ook hoger zijn dan in Nederland, beïnvloedt dit ook de prijs die resteert voor de boer. De melkprijs voor de 208 leden melkveehouders van Eko-Holland zal naar verwachting nauwelijks dalen in 2020. De vraag naar biologische melk is nog steeds groot. Het aanbod van biologische melk neemt echter nog steeds toe door een toename van het aantal bedrijven. Samen met een toename van het aantal melkkoeien per bedrijf is de geleverde hoeveelheid melk op bedrijfsniveau toegenomen met bijna 2,5%.  

Inkomensverschil met gangbaar
Op de biologische bedrijven is het inkomen in dezelfde orde van grootte gedaald als op de gangbare bedrijven. De melkprijs daalde op de biologische bedrijven minder, maar de schaalvergroting was geringer zodat de uiteindelijke opbrengstenontwikkeling niet veel afwijkt van de gangbare collega’s.
Op de biologische bedrijven is het inkomen in dezelfde orde van grootte gedaald als op de gangbare bedrijven. De melkprijs daalde op de biologische bedrijven minder, maar de schaalvergroting was geringer zodat de uiteindelijke opbrengstenontwikkeling niet veel afwijkt van de gangbare collega’s.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet:  Verlies- en winstrekening van biologische melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page