Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Biodiversiteit
     
Biodiversiteit
Select an indicator
Weidevogels - Land- en tuinbouw

Gestage daling aantal weidevogels
12/19/2016

Het aantal weidevogels is sinds begin jaren negentig met ruim 30% gedaald mede door intensivering van de landbouw. Er zijn grote verschillen tussen soorten. Zo was er wel een toename van de soorten grasmus, kwartel en geelgors.

Mede door de intensivering van de landbouw is het aantal weidevogels de laatste decennia sterk afgenomen. Sinds de jaren negentig zijn daarom een aantal beleidsmaatregelen genomen om de afname van het aantal weidevogels te stoppen, zoals uitgestelde maaidatum en nestbescherming. Deze maatregelen hebben de daling niet tot staan kunnen brengen. Ook de toenemende verstedelijking, waardoor broedgebied van weidevogels verloren is gegaan, speelt een grote rol.

Een aantal weidevogelsoorten is op de Rode Lijst van vogels geplaatst, waaronder de grutto en de veldleeuwerik. De afname van de grutto met ruim de helft is van zeer groot internationaal belang, omdat Nederland ongeveer de helft van de Europese broedpopulatie herbergt. Andere weidevogels in Nederland met een groot Europees aandeel zijn de scholekster en kievit. Beide populaties zijn fors gedaald. De schommelingen zijn met 10 à 15% per jaar soms groot. De ontwikkeling van de populatie weidevogels in de Europese Unie laat net als in Nederland een neerwaartse trend zien. Sinds 2004 lijkt het Europees minder slecht te gaan dan in Nederland.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page