Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Investeringen - Kottervisserij

Zes kotters aan de vloot toegevoegd in 2018
9/11/2020

Door de goede resultaten in 2015, 2016 en 2017 hebben veel visserijondernemers in 2018 geïnvesteerd in groot onderhoud en verbetering van hun kotters. Daarnaast zijn in 2018 12 schepen in de vaart genomen, waaronder 6 nieuwbouwschepen.  

De totale investeringen in de kottersector worden voor het jaar 2018 geschat op 43 mln. euro, wat een forse toename is ten opzichte van investeringen in voorgaande jaren. In 2019 werden er vijf nieuwe kotters aan de vloot toegevoegd, en één eerder uitgeschreven kotter opnieuw ingeschreven. Daarnaast werden vier kotters van de vlootlijst afgevoerd. Het saldo van desinvesteringen in van de vlootlijst afgevoerde schepen en van investering in nieuw toegevoegde schepen en nieuwe motoren in 2019 is circa 23 mln. euro. Dit is niet het volledige bedrag aan investeringen: het bedrag aan investeringen anders dan nieuwbouw zal in een later stadium bekend zijn.

Tussen 2011 en 2016 werd er in de kottersector vooral geïnvesteerd in vistuigen en daarbij behorende cascoaanpassingen. In deze jaren kreeg een grote groep visserijondernemers de beschikking over een ontheffing om te vissen met pulstechniek, en schakelden anderen over naar de twinrigvisserij. Ondanks de relatief hoge leeftijd (ouder dan 25 jaar) van de meerderheid van de kottervloot, zijn vissers veelal terughoudend met nieuwbouw. Dit wordt veroorzaakt door de onzekerheid over toekomstig beleid, zoals bijvoorbeeld de naderende Brexit, de aanlandplicht, het intrekken van de ontheffingen voor de pulsvisserij en de aanleg van windmolenparken. Wel werd er door diverse partijen geïnvesteerd in (veelal kleinere) schepen die de twinrig en/of flyshootvisserij kunnen uitoefenenKies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page