Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Investeringen - Melkveehouderij

Investeringen in de melkveehouderij stabiel
4/24/2019

Het investeringsniveau in de melkveehouderij lag in 2017 met gemiddeld 68.000 euro op een vergelijkbaar niveau als in 2016 en 2010. Er werd vooral geïnvesteerd in grond, gebouwen en machines en installaties. 

Binnen de sector lag het investeringsniveau in 2014 en 2015 op een bovengemiddeld niveau doordat de sector fors heeft geïnvesteerd in uitbreiding anticiperend op de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015. Op de biologische melkveebedrijven werd in 2017 minder geïnvesteerd dan het jaar ervoor: een afname van bijna 15.000 euro tot gemiddeld 80.000 euro. Een derde hiervan had betrekking op investeringen in werktuigen, machines en installaties. Wel ligt in 2016 en 2017 de gemiddelde investering op de biologische bedrijven in vergelijking met alle melkveebedrijven op een hoger niveau. Over de laatste 5 jaren ligt deze ruim 5.000 euro lager omdat met name in 2015 de biologische bedrijven fors minder hebben geïnvesteerd in grond en gebouwen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page