Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Investeringen - Akkerbouw

Investeringen in de akkerbouw afgenomen
4/7/2022

Het investeringsniveau in de akkerbouw lag in 2020 met gemiddeld circa 50.000 euro beduidend lager dan in 2019. Vooral in grond werd er in 2020 minder geïnvesteerd. In 2019 bedroegen de investeringen in grond gemiddeld bijna 40.000 euro, in 2020 was het nihil. In 2019 en 2020 bleef het financiëele resultaat op de akkerbouwbedrijven achter op het goede resultaat dat behaald werd in 2018. Dit kan de daling in investeringen verklaren. Ongeveer 30% van de bedrijven investeerde in 2020 meer dan 50.000 euro. Daar tegenover investeerde ruim 40% van de akkerbouwbedrijven minder dan 10.000 euro per bedrijf.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page