Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Vleeskuikenshouderij

Balanswaarde vleeskuikensbedrijven licht gedaald
12/18/2017

In 2016 is de totale balanswaarde licht gedaald tot 2,8 mln. euro. Ten opzichte van 10 jaar geleden is er sprake van een stijging van bijna 1 mln. euro. De solvabiliteit laat vanaf 2014 een opgaande lijn zien en stijgt in 2016 naar 63%. Deze toename is enerzijds gevolg van een hoger eigen vermogen maar met name het gevolg van een daling van de langlopende schuld tot een bedrag van gemiddeld 800.000 euro in 2016.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van vleeskuikenbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page