Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Vleeskuikenshouderij

Balanswaarde vleeskuikenbedrijven gestegen
4/25/2019

In 2017 is de totale balanswaarde fors toegenomen tot 3,6 mln. euro. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de toename van het gemiddeld areaal cultuurgrond op de steekproefbedrijven. Ten opzichte van 10 jaar geleden is er een stijging van 1,5 mln. euro. De solvabiliteit laat vanaf 2014 een opgaande lijn zien en stijgt in 2017 naar 68%. Deze toename is voornamelijk het gevolg van een hoger eigen vermogen. De langlopende schulden bewegen zich vanaf 2010 gemiddeld tussen de 900.000 en 1 mln. euro.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van vleeskuikenbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page