Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Varkenshouderij

Waardevermeerdering varkensstapel
12/17/2020

De gemiddelde balanswaarde van de varkensbedrijven steeg in 2019 tot bijna 3 miljoen euro. De stijging was vooral te danken aan de waarde toename van de varkensstapel. In 2019 werd in de varkenshouderij een hoog inkomen gerealiseerd door de krapte op de varkensvleesmarkt vanwege de Afrikaanse varkenspest in China. Mede door de besparingen steeg de solvabiliteit van 60% in 2018 naar 66% in 2019.


Naast de varkensstapel zijn de bedrijfsgebouwen een grote balanspost, namelijk ruim 8 ton. De langlopende schulden bedragen gemiddeld ruim 9 ton, tegenover een eigen vermogen van bijna 2 miljoen euro. De verschillen in solvabiliteit tussen de bedrijven zijn groot. Gemiddeld bedraagt de solvabiliteit 66%, maar 20%van de bedrijven heeft een solvabiliteit van meer dan 85%. Aan de andere kant heeft 20% een solvabiliteit lager dan 55%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van varkensbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page