Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Varkenshouderij

Balanswaarde varkenshouderij stabiliseert
12/16/2019

De gemiddelde balanswaarde van de varkensbedrijven was in 2018 nagenoeg gelijk aan 2017, namelijk 2,6 miljoen euro. De gesloten bedrijven hebben gemiddeld een hogere waarde dan de vleesvarkensbedrijven. De solvabiliteit daalde licht naar gemiddeld 59%. Dit is nog wel hoger dan het gedurende een lange periode is geweest.De grootste post op de balans zijn de bedrijfsgebouwen, ruim 7,5 ton. Een groot deel van de balanspost  overig wordt gevormd door de varkensstapel. De langlopende schulden zijn gemiddeld ruim 9 ton, hier staat een eigen vermogen tegenover van 1,5 miljoen euro. De verschillen in solvabiliteit tussen de bedrijven is groot. Gemiddeld bedraagt de solvabiliteit 59%, maar de 20% best presterende bedrijven hebben een solvabiliteit van meer dan 90%. Aan de andere kant heeft 20% een solvabiliteit lager dan 44%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van varkensbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page