Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Varkenshouderij

Solvabiliteit varkensbedrijven blijft laag
12/18/2017

De totale balanswaarde is in 2016 verder toegenomen tot gemiddeld 2,5 mln. euro. Zowel de langlopende schulden als het eigen vermogen zijn verder gestegen waardoor de solvabiliteit sinds 2011 uitkomt tussen de 50 en 55%.
Vergeleken met 2006 is de totale balanswaarde met 1 mln. euro gestegen. 55% van de balanswaarde bestaat uit grond en gebouwen. De waarde van gebouwen stijgt nog steeds door nieuwe investeringen in varkensstallen. Daarvoor worden als eerst de eigen middelen gebruikt, aangevuld met nieuwe bankleningen. Door grote investeringen in de afgelopen jaren zijn de langlopende schulden sterker toegenomen dan het balanstotaal waardoor de solvabiliteit lager ligt dan enkele jaren terug. Gemiddeld is de solvabiliteit 54%. In het goede jaar 2006 was de solvabiliteit gemiddeld 63%. Binnen de varkenshouderij ligt de gemiddelde solvabiliteit op vleesvarkensbedrijven hoger dan op zeugenbedrijven en gesloten varkensbedrijven. De spreiding tussen de varkensbedrijven is groot; 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit van minder dan 41% terwijl er ook een even grote groep bedrijven is met een solvabiliteit hoger dan 84%


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van varkensbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page