Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Varkenshouderij

Solvabiliteit varkensbedrijven gestegen tot boven de 60%
4/25/2019

De totale balanswaarde is in 2017 gestabiliseerd op gemiddeld 2,5 mln. euro. De goede bedrijfsresultaten stelden varkenshouders in de gelegenheid de langlopende schulden met gemiddeld 100.000 euro te verlagen en het eigen vermogen te versterken. De solvabiliteit steeg daardoor gemiddeld met 6 procentpunten tot 61%, het hoogste niveau sinds 2006.
Vergeleken met 2006 is de totale balanswaarde met ruim 1 mln. euro gestegen. Ruim 50% van de balanswaarde bestaat uit grond en gebouwen. De waarde van gebouwen is tot 2016 gestegen door nieuwe investeringen in varkensstallen. Daarvoor worden als eerst de eigen middelen gebruikt, aangevuld met nieuwe bankleningen. Door grote investeringen in de afgelopen jaren zijn de langlopende schulden tot 2016 toegenomen tot gemiddeld bijna 1 mln. euro. De goede bedrijfsresultaten uit 2016 en 2017 hebben ervoor gezorgd dat het eigen vermogen fors kon toenemen en er in 2017 ook flink werd afgelost op langlopende leningen. Hierdoor steeg de gemiddelde solvabiliteit naar 61%. Binnen de varkenshouderij ligt de gemiddelde solvabiliteit op vleesvarkensbedrijven hoger dan op zeugenbedrijven en gesloten varkensbedrijven. De spreiding tussen de varkensbedrijven is groot; 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit van minder dan 45% terwijl er ook een even grote groep bedrijven is met een solvabiliteit hoger dan 87%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van varkensbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page