Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Opengrondstuinbouw

Grote verschillen balanswaarde opengrondstuinbouwbedrijven
12/16/2019

Van de opengrondstuinbouwsectoren kenden de bloembollenbedrijven het hoogste balanstotaal in 2018, namelijk ruim 4,6 miljoen euro. Voor de andere opengrondstuinbouwsectoren blijft de waarde onder de 2 miljoen euro. Voor al de sectoren geldt dat grond de voornaamste activa is. De langlopende schulden zijn in de boomkwekerij het laagst, minder dan 3 ton. De solvabiliteit is voor de vier sectoren hoog rond de 70%.

Op de vollegrondsgroentebedrijven steeg de solvabiliteit de afgelopen jaren flink van 64% in 2014 tot 73% in 2018. Dit was te danken aan de waardestijging van grond en goede financiĆ«le resultaten. De waarde van de bloembollenbedrijven is meer dan twee keer zo hoog als van de andere opengrondstuinbouwsectoren. Dit is het gevolg van het feit dat de bloembollenbedrijven groter zijn dan de andere sectoren waardoor er meer grond op de balans staat. Daarnaast levert de bloembollenkraam ook een forse bijdrage aan dit hoge totaal. 
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, Balans van opengrondsgroentenbedrijven
 • BINternet, Balans van fruitbedrijven
 • BINternet, Balans van bloembollenbedrijven
 • BINternet, Balans van boomkwekerijbedrijvenMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page