Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Opengrondstuinbouw

Grote verschillen in balanswaarde opengrondstuinbouwbedrijven
12/18/2017

De verschillen in balanswaarde van de bedrijven in de vier verschillende bedrijfstypen met opengrondstuinbouw zijn groot. De bloembollenbedrijven hebben gemiddeld een groter areaal in bezit dan de meeste andere typen en daardoor het hoogste balanstotaal. Voor alle typen geldt dat het grootste deel met eigen vermogen is gefinancierd.
De gemiddelde balanswaarde van opengrondstuinbouwbedrijven in 2016 varieerde van 1,2 miljoen euro voor boomkwekerijbedrijven tot 4,4 miljoen euro voor de bloembollenbedrijven. Door de gemiddeld grootste bedrijfsomvang lag er op bloembollenbedrijven veel waarde vast in grond, gebouwen, machines en werktuigen en plantopstanden. Grond is in alle opengrondstuinbouwsectoren de grootste activa-post op de balans. De bezittingen op de balans van (alle) opengrondstuinbouwbedrijven zijn voor het merendeel gefinancierd met eigen vermogen. De gemiddelde solvabiliteit in 2016 lag met 74% het hoogst in de fruitteelt en met 68% het laagst op de bloembollenbedrijven.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, Balans van opengrondsgroentenbedrijven
 • BINternet, Balans van fruitbedrijven
 • BINternet, Balans van bloembollenbedrijven
 • BINternet, Balans van boomkwekerijbedrijvenMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page