Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Opengrondstuinbouw

Grote verschillen in balanswaarde opengrondstuinbouwbedrijven
4/25/2019

Het gemiddelde balanstotaal van de vier verschillende opengrondstuinbouwsectoren verschilt behoorlijk van elkaar. De bloembollenbedrijven hebben gemiddeld het meeste grond in eigendom en daardoor ook het hoogste balanstotaal. Voor alle tuinbouwsectoren geldt dat het grootste deel van het vermogen bestaat uit eigen vermogen.
De gemiddelde balanswaarde van opengrondstuinbouwbedrijven in 2017 varieerde van 1,3 mln. euro voor boomkwekerijbedrijven tot 4,6 mln. euro voor de bloembollenbedrijven. De hoge balanswaarde van de bloembollenbedrijven heeft vooral te maken met de grotere bedrijfsomvang in vergelijking met de andere tuinbouwsectoren. Grond is in alle opengrondstuinbouwsectoren de grootste activa-post op de balans. De bezittingen op de balans van (alle) opengrondstuinbouwbedrijven zijn voor het merendeel gefinancierd met eigen vermogen. De gemiddelde solvabiliteit in 2017 lag met 76% het hoogst in de fruitteelt en met 68% het laagst op de bloembollenbedrijven.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, Balans van opengrondsgroentenbedrijven
 • BINternet, Balans van fruitbedrijven
 • BINternet, Balans van bloembollenbedrijven
 • BINternet, Balans van boomkwekerijbedrijvenMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page