Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Melkveehouderij

Waardedaling fosfaatrechten drukte balanswaarde melkveehouderij
12/17/2020

De balanswaarde van de melkveebedrijven nam in 2019 af als gevolg van de daling van de waarde van fosfaatrechten. Het gemiddelde balanstotaal kwam uit op ruim 4,3 miljoen euro per bedrijf. Grond stond voor ruim 2 miljoen euro op de balans, en is hiermee de voornaamste bezitting. Het niveau van de langlopende schulden lag vrijwel gelijk aan 2018, namelijk ruim 1 miljoen euro. Eind 2019 bedroeg de gemiddelde solvabiliteit 73% een procentpunt lager dan het jaar ervoor.


Fosfaatrechten werden eind 2018 gewaardeerd op bijna 200 euro per kg fosfaat en jaar later bedroeg dit 135 euro per kg fosfaat. Voor 2020 is weer een stijging voorzien. De waarde van de fosfaatrechten is na de invoering in 2018 toegevoegd aan de bezittingen ook als deze om niet werden verkregen. Hierdoor nam de waarde van de immateriële activa op de melkveebedrijven in 2018 met ruim 1 miljoen euro toe. Tegenover de waardetoename aan de bezittingenkant, is een zogenaamde belastinglatentie aan de schuldenkant van de balans opgenomen, namelijk normatief 30% van de waarde van de immateriële activa. Dat betekent dat niet de totale waarde van de fosfaatrechten aan het eigen vermogen is toegevoegd. Grond is een belangrijke post op de balans van de melkveebedrijven. Uit de grondmarktmonitor blijkt dat de gemiddelde prijs voor grasland eind 2019 vrijwel gelijk was aan de prijs een jaar eerder, namelijk ongeveer 57.000 euro per hectare.

De spreiding in de solvabiliteit tussen bedrijven in de melkveehouderij is fors. In 2019 had 20% van de bedrijven een solvabiliteit van meer dan 88%, terwijl er een even grote groep is waarvan de solvabiliteit onder de 63% ligt.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page