Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Melkveehouderij

Introductie fosfaatrechten stuwt balanswaarde melkveehouderij
12/16/2019

De balanswaarde van de melkveebedrijven nam in 2018 fors toe door de introductie van de fosfaatrechten. Het gemiddelde balanstotaal kwam uit op ruim 4,5 miljoen euro per bedrijf. Grond stond voor ruim 2 miljoen euro op de balans, en is hiermee de voornaamste bezitting. De langlopende schulden bleven toenemen tot bijna 1,1 miljoen euro. Door de toevoeging van de fosfaatrechten aan de balans en de waardestijging van grond maakt de solvabiliteit een sprong van 68% in 2017 naar 73% in 2018.


De waarde van de fosfaatrechten (op bijna 200 euro per kg fosfaat) is toegevoegd aan de bezittingen ook als deze om niet verkregen zijn. Hierdoor nam de waarde van de immateriële activa op de melkveebedrijven met ruim 1 miljoen euro toe. Tegenover de waarde toename aan de bezittingenkant, is een zogenaamde belastinglatentie aan de schuldenkant van de balans opgenomen, namelijk normatief 30% van de waarde van de immateriële activa. Dat betekent dus dat niet de totale waarde van de fosfaatrechten aan het eigen vermogen wordt toegevoegd.

Grond is een belangrijke post op de balans van de melkveebedrijven. Vooral de waardestijging van grond zorgt voor een toename van de balanswaarde van grond en niet zozeer de groei van de bedrijven. Uit de grondmarktmonitor blijkt dat de prijs voor grasland eind 2018 ongeveer 60.000 euro per hectare bedroeg. Een jaar ervoor werd de prijs vastgesteld op ongeveer 57.000 euro per hectare.

De spreiding in de solvabiliteit tussen bedrijven in de melkveehouderij is fors. In 2018 had 20% van de bedrijven een solvabiliteit van meer dan 87%, terwijl er een even grote groep is waarvan de solvabiliteit onder de 65% blijft.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet: Balans van melkveebedrijven
 • Agrarische Grondmarkt. Kwartaalbericht van Wageningen Economic Research en Kadaster, derde kwartaal 2019. 
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page