Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Leghennenhouderij

Balanstotaal leghennenbedrijven fors gestegen
4/25/2019

In 2017 bedroeg het gemiddelde balanstotaal 3,2 mln. euro; een toename van ruim 500.000 euro ten opzichte van vorig jaar. De solvabiliteit bleef gelijk op 61% door zowel een toename van het eigen vermogen als het vreemd vermogen.


Vergeleken met 10 jaar gelden is de totale balanswaarde bijna verdubbeld. In 2017 was immateriƫle activa (pluimveerechten) met meer dan 1 mln. euro de grootste post op de balans. De waarde van gebouwen is tussen 2009 en 2013 flink gestegen door renovatie en nieuwe investeringen in pluimveestallen om aan de milieu- en welzijnseisen te voldoen (onder andere verbod op traditionele kooihuisvesting). Door afschrijvingen en lagere investeringen daalt de waarde van gebouwen sinds 2014 om in 2017 voor het eerst weer te stijgen.

Door de inkomensverbetering in 2014 en 2015, na het fors negatieve inkomen in 2013, en de waardetoename van grond op de balans is het eigen vermogen verbeterd. Daarnaast was er in 2016 een forse daling aan langlopende schulden. In 2017 namen zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen in dezelfde verhouding toe zodat de solvabiliteit stabiliseerde op 61%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van leghennenbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page