Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Leghennenhouderij

Pluimveerechten daalden in waarde
12/17/2020

Het gemiddelde balanstotaal van leghennenbedrijven bedroeg in 2019 ruim 3,6 miljoen euro. Een kwart van dit totaal komt voor rekening van de pluimveerechten (immateriële activa). De waarde van de immateriële activa daalde als gevolg van de waardedaling van pluimveerechten. Het eigen vermogen nam de afgelopen periode jaarlijks toe tot ruim 2,1 miljoen euro in 2019. De langlopende schulden stegen echter ook.  In 2013 bereikte de solvabiliteit een dieptepunt van 40%. In 2019 ligt het niveau 22 procentpunten hoger. Ook nam de spreiding rond dit gemiddelde af, een teken dat over de hele linie de situatie is verbeterd.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van leghennenbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page