Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Leghennenhouderij

Eigen vermogen leghennenbedrijven blijft toenemen
12/16/2019

Het gemiddelde balanstotaal van leghennenbedrijven bedroeg in 2018 ruim 3,3 miljoen euro. Een derde van dit totaal komt voor rekening van de pluimveerechten (immateriƫle activa). Het eigen vermogen nam de afgelopen periode jaarlijks toe tot bijna 2 miljoen euro in 2018. Dit zorgde ook voor een verbetering van de solvabiliteit tot 63%.


De waarde van gebouwen is tussen 2009 en 2013 flink gestegen door renovatie en nieuwe investeringen in pluimveestallen om aan de milieu- en welzijnseisen te voldoen (onder andere verbod op traditionele kooihuisvesting). Door afschrijvingen en lagere investeringen daalt de waarde van gebouwen sinds 2014 om in 2017 voor het eerst weer te stijgen.

Dat het eigen vermogen jaar na jaar toeneemt gedurende de afgelopen periode is ook terug te zien in de ontwikkeling van de solvabiliteit. In 2013 bereikte de solvabiliteit een dieptepunt van 40%. In 2018 ligt het niveau 23 procentpunten hoger. Ook neemt de spreiding rond dit gemiddelde af, een teken dat over de hele linie de situatie verbetert.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van leghennenbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page