Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Leghennenhouderij

Solvabiliteit leghennenbedrijven fors verbeterd
12/18/2017

In 2016 bedroeg het gemiddelde balanstotaal bijna 2,7 mln. euro; nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De solvabiliteit steeg met 10 procentpunten tot 64%.
Vergeleken met 10 jaar gelden is de totale balanswaarde met ruim 1 mln. euro gestegen. Bijna de helft bestaat uit grond en gebouwen. De waarde van gebouwen is tussen 2009 en 2013 flink gestegen door renovatie en nieuwe investeringen in pluimveestallen om aan de milieu- en welzijnseisen te voldoen (onder andere verbod op traditionele kooihuisvesting). Door afschrijvingen en lagere investeringen daalt de waarde van gebouwen sinds 2014.

Door de inkomensverbetering in 2014 en 2015, na het fors negatieve inkomen in 2013, en de waardetoename van grond op de balans is het eigen vermogen verbeterd. Daarnaast was er in 2016 een forse daling aan langlopende schulden. Door de ontwikkeling van het eigen en vreemd vermogen toont de solvabiliteit een fors herstel: +10%. De spreiding tussen bedrijven is groot (zie figuur); 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit van minder dan 36% terwijl er ook een even grote groep bedrijven is met een solvabiliteit hoger dan 93%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, balans van leghennenbedrijven


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page