Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Akkerbouw

Solvabiliteit relatief hoog
12/17/2020

De gemiddelde balanswaarde van akkerbouwbedrijven neemt de laatste jaren toe. Vooral de toename van de waarde van grond is hiervan de reden. Grond maakt ongeveer 70% uit van de totale balanswaarde die in 2019 ruim 4 miljoen euro bedroeg. De toegenomen waarde van de grond maakte dat de solvabiliteit gemiddeld genomen hoog was, namelijk boven de 80%.

 
De spreiding in solvabiliteit tussen bedrijven is aanzienlijk: 20% van de bedrijven is zonder vreemd vermogen gefinancierd, gezien de solvabiliteit van 100%. In deze groep zitten relatief veel kleine en minder moderne bedrijven. De bedrijven investeren minder in vernieuwing van het productieapparaat, mogelijk omdat er geen opvolger aanwezig is. Aan de andere kant heeft 20% van de bedrijven een solvabiliteit van minder dan 77%. Akkerbouwbedrijven hebben de laatste jaren gemiddeld ruim 7 ton aan langlopende schulden uitstaan.  
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page