Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Akkerbouw

Balanstotaal akkerbouw opnieuw gestegen
4/25/2019

De gemiddelde balanswaarde van akkerbouwbedrijven is de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld tot boven de 4 mln. euro in 2017. Dat is hoofzakelijk te danken aan de forse stijging van de waarde van grond per hectare en in mindere mate aan de groei van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte. Grond is verantwoordelijk voor 70% van de gemiddelde balanswaarde; in 2007 was dat nog iets minder dan 60%. De waardestijging van grond draagt bij aan de hoge solvabiliteit. De gemiddelde solvabiliteit van 81% op akkerbouwbedrijven is hoog in vergelijking met andere landbouwsectoren. De waardestijging van grond draagt bij aan de hoge solvabiliteit.

 

De spreiding in solvabiliteit tussen bedrijven is aanzienlijk: 20% van de bedrijven is vrijwel zonder vreemd vermogen gefinancierd, gezien de solvabiliteit van 99%. In deze groep zitten relatief veel kleine en minder moderne bedrijven. De bedrijven investeren minder in vernieuwing van het productieapparaat, mogelijk omdat er geen opvolger aanwezig is. Aan de andere kant heeft 20% van de bedrijven een solvabiliteit van minder dan 68%. Gemiddeld heeft een akkerbouwbedrijf de laatste jaren ongeveer 7 ton aan langlopende schulden uitstaan.
 
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page