Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Akkerbouw

Balanstotaal akkerbouw licht gestegen
12/18/2017

De gemiddelde balanswaarde van akkerbouwbedrijven is de afgelopen 10 jaar verdubbeld tot 4 mln. euro in 2016. Dat is hoofzakelijk te danken aan de forse stijging van de grondprijs en in mindere mate aan de groei van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte. Grond is verantwoordelijk voor 71% van de gemiddelde balanswaarde. De waardestijging van grond draagt bij aan de hoge solvabiliteit. De gemiddelde solvabiliteit van 81% is hoog in vergelijking met andere landbouwsectoren. 

De spreiding in solvabiliteit tussen bedrijven is aanzienlijk, 20% van de bedrijven is vrijwel zonder vreemd vermogen gefinancierd, gezien de solvabiliteit van meer dan 97%. In deze groep zitten relatief meer kleine en minder moderne bedrijven. De bedrijven investeren minder in vernieuwing van het productieapparaat, mogelijk omdat er geen opvolger aanwezig is. Aan de andere kant heeft 20% van de bedrijven een solvabiliteit van minder dan 66%. Gemiddeld heeft een akkerbouwbedrijf in 2016 ongeveer 7 ton aan langlopende schulden uitstaan.
 
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page