Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Arbeid
     
Arbeid
Select an indicator
Groen onderwijs - Land- en tuinbouw

Laatste jaren minder mbo-studenten groen onderwijs
10/7/2015

Het aantal studenten in het groen onderwijs neemt over een langere periode toe, maar is in over de laatste 2 gepubliceerde jaren met 4% afgenomen. Deze daling wordt veroorzaakt door een daling van het aantal leerlingen in het mbo-bbl. Dit betreft niet alleen het onderwijs dat zich bezighoudt met de primaire landbouw, maar ook met thema’s als voedselveiligheid, gezelschapsdieren, onderwijs en groene ruimte. Bij het hbo en wo onderwijs is het aantal studenten toegenomen.

Nederland heeft ruim 41.000 leerlingen in het groen onderwijs. Het grootste aantal leerlingen volgt een studie aan het mbo middels beroepsopleidende leerweg (bol) of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Het aantal studenten in het hbo neemt gestaag toe en heeft het aantal studenten in het mbo-bbl gepasseerd. In 2013/14 zijn er ruim 28.000 leerlingen in het groen onderwijs op mbo-niveau. De daling van het aantal leerlingen bij het mbo wordt volledig veroorzaakt door de bbl(-12% over de laatste 2 jaren).





Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief



Top of page