Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Vis- en schelpdieren - Kottervisserij

Garnalenprijzen verdubbeld; andere visprijzen belangrijkste soorten ook omhoog
3/21/2017

Zowel voor de platvisvisserij, flyshootvisserij als garnalenvisserij namen in 2016 de visprijzen voor de belangrijkste doelsoorten verder toe. Met name de gemiddelde garnalenprijs steeg fors, van 3,56 euro per kg in 2015 naar 7,29 euro per kg in 2016 (+105%; aanvoergewicht).


Door grote schommelingen in het natuurlijk aanbod van garnalen is het aanvoerpatroon van garnalen door de jaren heen, maar ook binnen een jaar, erg grillig. Grote aanvoervolumes worden afgewisseld met kleine aanvoervolumes, waardoor zich grote prijsschommelingen in de markt voor doen. In 2016 was met name buiten Nederland de garnalenaanvoer laag, wat een bijdrage heeft geleverd aan de gemiddeld hoge garnalenprijs in Nederland.


De aanvoerprijs van de belangrijkste platvissoorten tong en schol namen in 2016 toe tot respectievelijk 11,07 euro (+2% ten opzichte van 2015) en 1,68 euro (+10% ten opzichte van 2015). Ook schar (+22%), bot (+9) en griet (+11%) brachten in 2016 gemiddeld meer op per kg aanvoergewicht. De gemiddelde prijs voor tarbot en tongschar namen af met respectievelijk 2% en 5%.


De gemiddelde visprijzen voor de belangrijke flyshootsoorten inktvis en mul namen in 2016 toe met respectievelijk 2% en 66% ten opzichte van het jaar ervoor. Rode poon bracht gemiddeld 21 cent minder op per kg aanvoergewicht (-11%).

De prijs van zeebaars blijft stijgen. In 2016 bracht een kg zeebaars gemiddeld 13,45 euro per kg op, 14% meer dan 2015. Deze toename in prijs kan gekoppeld worden aan de blijvend afnemende aanvoer van deze vis.  


Kies een sector
Contactpersoon
Wim Zaalmink
+31320293530
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page