Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Vis- en schelpdieren - Kottervisserij

Scholprijs nog steeds boven de 2 euro per kg, garnalenprijs daalde sterk
9/11/2020

In het jaar 2019 zijn de prijzen van meerdere vissoorten gestegen. Opvallend is de gemiddelde scholprijs, die net als in 2018 met € 2,38 ruim boven de € 2 bleef. Dat  was het laatst het geval in 2007. De gemiddelde prijs voor garnalen zakte met 75 eurocent naar € 2,33 (levend gewicht, incl. ziftsel), de laagste gemiddelde prijs sinds 2011. De grote voorraden bij de handelaren waren daar debet aan.

Door grote schommelingen in het natuurlijk aanbod van garnalen is het aanvoerpatroon van garnalen door de jaren heen, maar ook binnen een jaar, erg grillig. Grote aanvoervolumes worden afgewisseld met kleine aanvoervolumes, waardoor zich grote prijsschommelingen in de markt voordoen. In 2016 was met name buiten Nederland de garnalenaanvoer laag, wat een bijdrage heeft geleverd aan de gemiddeld hoge garnalenprijs in Nederland in dat jaar. In 2017 werden ook in Nederland minder garnalen aangevoerd (14,0 mln. kg in 2017, 18,6 mln. kg in 2016). In 2018 daarentegen werd een dubbele hoeveelheid garnalen aangevoerd (27,7 mln. kg) en daalde de prijs van garnalen van € 6,06 per kg (levend gewicht, incl. ziftsel) naar € 3,08 per kg. In 2019 daalde de prijs nog verder, tot € 2,33. Dit ondanks het feit dat de Producenten Organisaties een beperking in het aantal visuren hadden opgelegd. In de vrieshuizen was nog steeds een groot deel van de grote aanvoer uit 2018 aanwezig, wat ervoor zorgde dat de vraag van de handel beperkt bleef.


De aanvoerprijzen van de belangrijkste platvissoorten tong en schol verschilden in 2019 slechts licht van de prijzen van een jaar eerder: respectievelijk € 11,33 per kg en € 2,38 per kg (2019) tegen € 11,15 per kg en € 2,43 per kg (2018). De prijzen van enkele relatief dure vissoorten daalden, zoals voor griet (-26%) en mul (-43%).


De gemiddelde prijs voor inktvis bleef redelijk stabiel: de prijs daalde in 2019 af met 2% tot € 7,87 per kg. De prijs van langoustines nam met 6% af tot € 5,53 per kg.
Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page